Till innehållet

Boka tid för rådgivning via vår e-tjänst, eller slå oss en signal

Hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan du boka tid för bygglovsrådgivning via e-tjänsten bygglovsrådgivning, där väljer du själv mellan datum och tider för ditt önskade möte. 

Du kan även ta kontakt med oss via mejl eller genom att slå oss en signal, vilket självklart gäller alla våra avdelningar. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tar i rådande tider enbart emot bokade besök.

Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
Servicetelefon: 0550-880 60

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se
Växeln: 0550-880 00

Geodataavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
Växeln: 0550-880 00

Boka tid för rådgivning – fysiskt möte eller ett telefonsamtal

Via byggavdelningens e-tjänst på vår hemsida kan du nu, enkelt och smidigt, boka ditt besök för rådgivning. I lugn och ro väljer du vilken datum och tid som passar dig i den digitala kalendern, och du väljer även om du vill boka in ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal.

Hur går det till att boka en tid?

Vid bokningen anger du vilken fastighetsbeteckning eller adress det gäller, och, vad du planerar att göra. Då kan byggnadsinspektören förbereda sig inför ert möte.

- Vi vill förenkla och spara tid för dig som söker säger Lisa Bäckström, byggchef hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. När den du har bokat tid för rådgivning via e-tjänsten behöver du inte sitta och vänta i receptionen tills en handläggare är tillgänglig för ett besök. Vi kan förbereda oss inför mötet genom att titta på fastighetens möjligheter till att uppfylla ditt önskemål. Det är plan- och bygglagen (PBL) tillsammans med bland annat detaljplanen för området som styr mycket, fortsätter Lisa.

Varför ska du söka ditt bygglov i god tid?

Ett bygglov är komplett när alla handlingar är korrekt ifyllda och inlämnade. Byggavdelningen har tio veckor på sig att handlägga ditt ärende från det att det är komplett.

När du väl har fått ditt bygglov och startbesked i handen får du börja bygga först efter att det dels har tillkännagivits i Post- och inrikes tidningen, dels passerat fyra veckor, enligt förvaltningslagen (FL). Bygglovet ska vinna laga kraft och grannar ska ha möjlighet till att överklaga. Om du är för ivrig och börjar bygga innan är risken att du får betala en onödig sanktionsavgift.

Det är mycket att hålla reda på, så gå in och boka tid för rådgivning via kommunens e-tjänst innan du skickar in din anmälan/ansökan. Det är viktigt att du har fått med alla handlingar i ärendet, att bygglov kan beviljas och du kan starta när du har planerat för det.