Till innehållet

Boka tid för rådgivning via vår e-tjänst eller slå oss en signal

När vi nu av naturliga förklaringar sett att fysiska besök har minskat hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har vi tagit beslutet att från och med den 25 maj enbart ta emot inbokade besök. 

Boka ditt besök via våra mejladresser, telefonnummer eller hos byggavdelningen kan du gå in via e-tjänsten bygglovsrådgivning för att välja mellan datum och tider.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se
Växeln: 0550-880 00

Byggavdelningen 
stadsbyggnad@kristinehamn.se
Servicetelefon: 0550-880 60

Geodataavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
Växeln: 0550-880 00 

 

Byggavdelningens nya e-tjänst

I och med att vi nu endast tar emot bokade besök så passar byggavdelningens nya e-tjänst in perfekt. Nu kan du, enkelt och smidigt, boka ditt besök för bygglovsrådgivning på vår hemsida. I lugn och ro väljer du vilken datum och tid som passar dig i den digitala kalendern, och du väljer även om du vill boka in ett fysiskt möte eller en telefontid.

Hur går det till att boka en tid?

Vid bokningen anger du vilken fastighetsbeteckning eller adress det gäller, och, vad du planerar att göra. Då kan byggnadsinspektören förbereda sig inför ert möte.

- Vi vill förenkla och spara tid för dig som söker säger Lisa Bäckström, byggchef hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. När den du har bokat tid för rådgivning via e-tjänsten behöver du inte sitta och vänta i receptionen tills en handläggare är tillgänglig för ett besök. Vi kan förbereda oss inför mötet genom att titta på fastighetens möjligheter till att uppfylla ditt önskemål. Det är plan- och bygglagen (PBL) tillsammans med bland annat detaljplanen för området som styr mycket, fortsätter Lisa.

Varför ska du söka ditt bygglov i god tid?

Ett bygglov är komplett när alla handlingar är korrekt ifyllda och inlämnade. Byggavdelningen har tio veckor på sig att handlägga ditt ärende från det att det är komplett.

När du väl har fått ditt bygglov och startbesked i handen får du börja bygga först efter att det dels har tillkännagivits i Post- och inrikes tidningen, dels passerat fyra veckor, enligt förvaltningslagen (FL). Bygglovet ska vinna laga kraft och grannar ska ha möjlighet till att överklaga. Om du är för ivrig och börjar bygga innan är risken att du får betala en onödig sanktionsavgift.

Det är mycket att hålla reda på, så gå in och boka tid för rådgivning via kommunens e-tjänst innan du skickar in din anmälan/ansökan. Det är viktigt att du har fått med alla handlingar i ärendet, att bygglov kan beviljas och du kan starta när du har planerat för det.