Till innehållet

Björneborgs skola stänger och övergår till distansstudier

Under dagen har rektor Pia Lindholm fått rapporter från personalen om ett ansträngt smittläge på Björneborgs skola. Flera ur personalgruppen har testats positiva med covid-19. I samråd med smittskydd Värmland och skolförvaltningen stängs nu skolan tillfälligt och övergår till distansstudier.

All verksamhet vid F-6 vid Björneborgs skola stängs i morgon, torsdag 22 april, för att personalen ska kunna planera distansstudier.

 • Distansstudier införs:
  för årskurs F-3 fredag 23 april till och med måndag 26 april.
  för årskurs 4-6 fredag 23 april till och med fredag 30 april.

 • Fritidsgården i Björneborg stängs tillfälligt under perioden den 22 april till och med den 7 maj.

 • I enskilda fall kan rektor fatta beslut om att en elev ska undervisas på plats i skolan. Detta sker i samråd med elevhälsa och klasslärare.

 • Fritids erbjuds endast till barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet och för barn som är i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare uppmanas att vara sparsamma med att låta sitt barn vara på fritids.

 • Detaljerad planering och instruktioner om distansundervisningen kommer att läggas ut på Unikum i morgon, torsdag. Då kommer också information om hur skollunch kan hämtas/ersättas samt skolskjutsarnas tider.

 • Ovanstående tidplan gäller vid nuvarande smittsituation. Om läget förändras kommer även åtgärderna att justeras.

 • De vårdnadshavare som behöver vara hemma från sitt arbete under dessa dagar kan ansöka om vab hos Försäkringskassan.