Till innehållet

Biblioteksresidens utforskar läsande och skrivande

Under hösten 2022 kommer tre kulturskapare att ha en residensvistelse i biblioteksmiljö. Det sker i regi av Region Värmland och i samarbete med kommunerna Kil, Kristinehamn och Storfors. På Kristinehamns bibliotek kommer dramatikern Christofer Bocker att utforska ungas berättande och skrivande.

Christofer Bocker är dramatiker och bor i Sunne. Han kommer att vistas på Kristinehamns bibliotek mellan den 1 september och 31 oktober för att lyfta ungas berättande och intresse för skrivande. Han kommer också utforska hur biblioteksmiljön kan utvecklas för att bjuda in till skrivande.

Läs om Christofer Bockers tankar om vistelsen i Kristinehamn.

Om projektet

Biblioteket utgör en stor del av vårt gemensamma offentliga rum. Genom att erbjuda kulturutövare residensvistelse på bibliotek vill vi ge möjligheten att utforska biblioteket som plats, skapa förutsättningar för möten och ge skapandeprocessen utrymme mitt i vårt offentliga rum.

Region Värmlands webbplats kan du läsa om vad ett residens innebär, hur det finansieras och vilka de andra deltagarna är på biblioteken i Storfors och Kil.