Till innehållet

Besöksnäringens idéer om Ölme museala diversehandel samlas in

Nu har processen påbörjats för att utveckla besöksmålet i Kristinehamns stadspark kring Ölme museala diversehandel. Kristinehamns kommun har publicerat en RFI (Request for Information) inför upphandlingen av Ölme museala diversehandel, som är öppen att besvara fram till och med sista juli. 

Syftet är att utveckla besöksmålet i stadsparken och inhämta idéer från näringen om vilken verksamhet de ser skulle kunna bedrivas i lokalen, kopplat till den gemensamma besöksplanen och dess uttalade profilområden.

En RFI fungerar som en sorts marknadsundersökning och förberedelse till kommande upphandling, där Ölme museala diversehandel ska ingå som en del i konceptet. Detta ska ge kommunen input inför utformningen av upphandlingen. Att processen inleds nu är dels för att kommunen vill att själva upphandlingen ska kunna påbörjas så tidigt som möjligt under hösten och dels för att besöksnäringen under sommaren kan se vilka idéer som kan utvecklas i denna miljö.

Det är en attraktiv plats med direkt anknytning till kulturkvarteret och Kristinehamns stadskärna via en ny bro över Varnan. Besöksnäringen har drabbats hårt av coronapandemin och detta kan vara en utvecklingsmöjlighet både för befintliga eller nya aktörer. Med tanke på att det samtidigt är högsäsong för näringen så finns också möjligheten att avbryta RFIn om inte svar inkommer eller om svaren antyder att ytterligare tid önskas.

Fram till och med siste juni kan objektet visas upp på förfrågan från intressenter men RFIn är alltså öppen att besvara även under juli månad. Företag som inte besvarat RFIn har lika stora möjligheter att delta i kommande upphandling som de företag som har inkommit med svar. I samband med själva upphandlingen kommer det självfallet åter igen finnas möjligheter att visa upp objektet.

De som vill lämna in svar registrerar gratis ett konto i tendsign och underlaget finns här.

Kontakter:
Ulrika Ganterud Evermark, turistchef 0550-88239
Anders Cronqvist, fastighetsförvaltare 0550-88097
Anders Abnell, ansvarig upphandlare 0550-88552