Till innehållet

Beslut om budget 2022

Nu har politikerna i kommunfullmäktige fastställt kommunens budget 2022, och plan 23-24. Utöver pengarna till den ordinarie verksamheten, kommer kommunen att investera 169 miljoner kronor under nästa år.

- Vi satsar bland annat på en ny truppgymnastikhall med hoppgrop, renovering av Stora Södermalmshallen, renovering av Kungsbron och utbyggnad av reningsverket Fiskartorpet, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin.

Alla nämnder har fått en grunduppräkning med 1,5 procent jämfört med förra året, och deras budgetramar landar tillsammans på 1,54 miljarder kronor. Ramarna är beräknade utifrån nationell statistik om hur kommunens befolkning kommer att utvecklas och vilka kostnader vi förväntas ha i verksamheterna framöver.

Därefter har politiken fördelat 22 miljoner kronor, eller 1,4 procent av budgeten, enligt sina politiska ambitioner.

- Vi gör bland annat en extra satsning på skolan med 10 miljoner kronor. Vi ökar också fokus på arbete och jobb genom att skapa en ny förvaltning med fokus på arbetsmarknadsfrågor, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande.

Investeringar 2022

Kommunens investeringsbudget för år 2022 blir 169 miljoner kronor. Några exempel på investeringar 2022 är en truppgymnastikhall med hoppgrop, renovering av Stora Södermalmshallen, renovering av Kungsbron och utbyggnad av reningsverket Fiskartorpet.

- Truppgymnastikhallen med hoppgrop är oerhört efterlängtad av många och den satsningen känns väldigt bra att kunna göra, säger Marie Oudin och fortsätter:

- Samtidigt måste kommunen också renovera och ta hand om befintliga fastigheter och offentlig miljö. I investeringsbudgeten finns därför också 50 miljoner för årliga investeringar som till exempel reinvesteringar i fastigheter, offentlig miljö och inventarier.

Framtida utmaningar

I budgeten beräknas kommunens resultatmål för nästa år till 28,5 miljoner kronor. Men trots det beräknade plusresultatet, är det fortfarande ett ekonomiskt tufft läge, påpekar kommunens ekonomichef Annette Borneland:

- Våra kostnader ökar snabbare än vad intäkterna gör. Dessutom har kommunen stora investeringsbehov, vilket i förlängningen innebär att kostnaderna för till exempel avskrivningar och räntor på lån kommer att bli större. Vi har även allt fler äldre som är i behov av omsorg, och stora kostnader för socialt stöd. Allt detta tillsammans är en utmaning för kommunens ekonomi. Det är därför viktigt för oss att arbeta vidare med att utveckla nya arbetssätt och metoder, så att vi kan fortsätta ge lika fin service till kommuninvånarna som hittills, säger hon.