Till innehållet

Kommunens årsredovisning för 2020 har antagits

Kommunfullmäktige har nu antagit 2020 års årsredovisning. Kommunens resultat uppgick till 72 miljoner kronor – 54 miljoner kronor mer än budgeterat.
En stor del av överskottet ska användas till att förverkliga idéer för att utveckla verksamheterna att möta framtiden.
 
Det finns två stora anledningar till att resultatet skiljer sig så kraftigt från budget. Den ena är att regeringen under året har beslutat om att ge extra stödpengar för att stötta kommuner och regioner under pandemin, samt att göra extra satsningar till välfärden under 2020. Den andra är att kommunen på grund av pandemin inte har kunnat genomföra vissa aktiviteter som skulle ha kostat pengar. 

Informationen från riksdagen om de extra pengarna kom i flera omgångar, och ganska sent. Och eftersom pengarna var öronmärkta för att användas under året, så fanns i praktiken bara två möjligheter: antingen göra ett överskott, eller täcka en förlust.

- Det är många kommuner som i likhet med Kristinehamn upplever den här effekten av pandemin, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin.

Överskott går till utveckling

Överskottet som kommunen gjort går in i kommunens eget kapital. Det kan jämföras med att kommunen "sparar lite extra på banken" och stärker den ekonomiska ställningen inför framtiden. 

En del av det egna kapitalet kan kommunen besluta att sätta av till RUR, kommunens resultatutjämningsreserv. Därifrån kan nämnderna sedan söka pengar för att genomföra långsiktigt hållbara och effektiva idéer som utvecklar verksamheten. 31 miljoner kronor går in till resultatutjämningsreserven.

- Precis som de flesta kommuner har Kristinehamns kommun stora utmaningar framöver med att det blir fler barn och äldre, samtidigt som det blir färre i arbetsför ålder som betalar skatt. När färre ska försörja fler behöver vi hitta nya arbetssätt och metoder för att klara välfärden framöver. Just därför sätter vi av en del av överskottet till framtida projekt för att utveckla verksamheterna, säger Marie Oudin.​​

Läs kommunens årsredovisning för 2020