Till innehållet

Årlig spolning av avlopp- och dagvattenledningar

Underhållsspolningen kommer att ske i områdena: Lisas Höjd, Mellankvarn och Lillheden. Arbetet kommer pågå under Juni månad. Vi uppmanar er att i förbyggande syfte hålla toalettlocket stängt när det inte används och se till att vattenlåsen fylls på efter att spolning skett. Har du frågor? Ring kund-  marknad på telefon 0550-881 09.