Till innehållet

Ansök från Stiftelsen L.O. Gärdslösa fond

Nu finns möjlighet att söka pengar från Stiftelsen L.O. Gärdeslösa fond, eftersom stiftelsen ska upplösas. Ansök senast den 20 maj! 

Stiftelsens ändamål har varit att ”understödja och uppmuntra en eller flera ynglingar, unga flickor eller barn från Ölme socken, vilka visat på synnerligen lovande anlag och i hög grad utpräglad begåvning för studier, konst eller slöjder med visst företräde för släktingar”.

Tillgångarna som är kvar i stiftelsen ska nu användas till ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar syftet.

Vill du ansöka gör du det senast den 20 maj 2021 via mejl gullanmargareta.wallerius@kristinehamn.se
eller på adressen:

Kristinehamns kommun, Att: Ekonomi- och kanslienheten

Kungsgatan 30

681 84 Kristinehamn