Till innehållet

Anmäl dig till vårens anhörigträffar

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd?

Det kan vara ditt barn, din syster eller bror, din mor eller far eller kanske din make eller maka. Men det kan också vara en granne eller en vän. Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar; fysiska, plykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionsnedsättning.

Kristinehamns kommun erbjuder mängder av olika anhörigträffar. Bland annat må bra-träffar, tematräffar och olika former av självhjälpsgrupper. Under nästa vecka erbjuds promenad i skogen. 

Ut i skogen - promenad med eller utan stavar

Vi går 2,5 km i det tempo som passar alla i gruppen. Under promenaden stannar vi och gör lätta styrke- och rörelseövningar. Nina Rindefors är hälsokonsulent på Friskvården i Värmland och kommer att leda gruppens promenad och övningar. Efter promenaden bjuder vi på kaffe, te och smörgås. Promenaden sker i samverkan mel­lan Kristinehamns kommun och Friskvården i Värmland.

Datum: 5 april och 24 augusti
Tid: kl. 10.00-11.30
Plats: Björkvallen. Vi ses på parkeringen nedanför vattentornet.
Anmälan: Anmäl dig senast den 3 april via telefon 0550-885 79 eller mejl till carin.ovringe@kristinehamn.se.

sidan om anhörigträffar kan du se alla planerade aktiviteter och anmäla dig till de träffar du vill delta på. Välkommen!