Till innehållet

Angående trängsel i kollektivtrafiken inför skolstarten

Till vårdnadshavare för gymnasieelever i Värmland

Angående trängsel i kollektivtrafiken inför skolstarten

Inför terminsstart återvänder elever på gymnasium och universitetet till sina skolor, vilket kommer
innebära ett ökat resande på bussarna i Värmland. Samtidigt kvarstår Folkhälsomyndighetens
direktiv om att vi som kör kollektivtrafik ska minska risken för smittspridning genom åtgärder som
minskar trängseln. Detta görs bland annat genom att begränsa antalet resenärer per fordon för att
avstånden ska kunna hållas.

Sammantaget innebär det en komplicerad situation i kollektivtrafiken eftersom många reser till jobb
och skola vid ungefär samma tider.

För att undvika trängsel i bussar och tåg skulle det krävas extrabussar, fordon som varken
Värmlandstrafik eller Karlstadsbuss har tillgång till.
Konsekvensen kan, tyvärr, bli att ditt barn kommer att nekas att åka med på vissa turer på grund av
platsbrist.

För dig som är vårdnadshavare till ett barn som åker till skolan med buss är det viktigt att känna till
situationen. Om du vet med dig att ditt barn brukar åka med en buss till skolan som ofta blir fullsatt
är det en god idé att se över hens resmöjligheter.
Går det att cykla eller gå till skolan? Kan det fungera att ta en tidigare buss?

Om vi alla hjälps åt att hålla avstånd och minska belastningen på bussarna, minimerar vi risken för
smittspridning och kan gemensamt få busstrafiken att fungera under de speciella omständigheter
som råder.

Tack för er hjälp!

Markus Bergman
Trafikchef buss Region Värmland kollektivtrafik

Mathias Lindgren
Trafikchef tätort Region Värmland kollektivtrafik