Till innehållet

Andra månaden utan konstaterade fall

Vi har snart tagit oss igenom två månader utan konstaterade fall av covid-19 inom vård- och omsorg i Kristinehamns kommun.

Tydlighet, goda rutiner och besöksförbud pekar Ann-Christin Andersson Leeman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, ut som tre viktiga faktorer som alla bidragit till att hålla smittan utanför våra verksamheter.

Det har varit en intensiv vår som satt kommunens verksamheter på prov. Personalen inom vård- och omsorg har regelbundet fått sätta sig in i nya rutiner för att kunna följa de rekommendationer och riktlinjer som kommit från våra myndigheter.

En av dessa är besöksförbudet på våra särskilda boenden, som trots att det är påfrestande för både de boende och anhöriga, är viktigt för att förhindra smittspridning. Istället har kommunen möjliggjort för säkra besök utomhus bland annat genom att använda sig av plexiglasbord, och arbetar nu med att möjliggöra för säkra besök även under hösten.

– De som bor på våra särskilda boenden är oftast 70 plus och många är multisjuka. Om vi får in smittan på ett boende är det lätt att den sprids mellan de boende. Besöksförbudet ger verksamheten möjlighet att ha koll på de som befinner sig där och eventuella smittkällor. Personalen ska var friska och ha visir vid arbete inom två meter, och sådant är svårt att kontrollera om vi släpper in anhöriga, säger Ann-Christin Andersson Leeman.

God tillgång på skyddsmaterial

Idag finns mer kunskap om covid-19 och dess symptom, och kommunen har fortsatt god tillgång på skyddsmaterial. Ett av besluten kommunen tog var att införa rumsbundna visir istället för personbundna, något som möttes av kritik vid införandet. I efterhand är kommunen glad över att man stod fast vid beslutet.

– Det har visat sig att genom att ha rumsbundna visir tänker man som medarbetare mer på att rengöra visiret när man vet att någon annan använt det innan- eller kommer att använda det efter sig själv. Finns det alltid ett visir på rummet blir det heller inget risktagande i att man skulle ha glömt sitt eget, säger Ann-Christin Andersson Leeman.

Tydliga och bra rutiner

Under våren och sommaren har alla jobbat intensivt och Ann-Christin känner sig trygg i att det finns bra rutiner för att fortsatt hindra smittspridningen:

– Det finns en tydlig plan för vem som gör vad, när och hur som hela verksamheten har hjälpts åt att ta fram – från omvårdnadspersonal till socialchef. De boendes hälsa och trygghet är av högsta prioritet för oss, och det vill vi att både anhöriga och boende ska känna sig trygga med.

Fortsätt hålla i och hålla ut

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av coronaviruset, och det är viktigt att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer.

– Vi får fortsätta kämpa efter den kända frasen ”håll i och håll ut”. Vi ska vara glada och stolta över det jobb vi gjort, och att medarbetarna fick komma tillbaka från semestern med vetskapen om att vi är helt fria från smitta är fantastiskt. Vi måste fortsätta kämpa för att hålla det så, avslutar Ann-Christin Andersson Leeman.