Till innehållet

Ansök om medel till lovaktiviteter

Vi har öppnat ansökan för föreningar och företag att söka bidrag till sommarlovets aktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Var med och bidra till ett roligt lov!

Regeringen har sagt ja till föreslaget att Socialstyrelsen får i uppdrag att dela ut bidrag till kommunerna för att genomföra kostnadsfria lovaktiviteter. Syftet med satsningen är att många barn och unga under pandemin har fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Som förening eller företag har du nu möjligheten att skicka in din ansökan om bidrag till lovaktiviteter.

Kristinehamns kommun kommer ta del av medel enligt regeringens förslag. Kommunen kommer att genomföra vissa aktiviteter men vill bjuda in fler organisationer att hjälpa till. De statliga medlen är ett ekonomiskt bidrag för att flera organisationer ska kunna anordna lovaktiviteter.

Aktiviteter som anordnas ska:

  • Vara avgiftsfria för deltagarna
  • Genomföras på ett smittsäkert sätt

Socialstyrelsen kommer sätta bidragskrav för ansökningarna. Vilka krav som de sätter upp vet vi inte i nuläget.

Aktiviteterna genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande och får därför inte vara behovsprövade. Det behöver inte vara nya och oprövade aktiviteter, det går jättebra med er egen ordinarie verksamhet men den måste vara kostnadsfri och smittsäkert för deltagaren.

Vill din förening eller ditt företag vara med och skapa roliga, spännande mötesplatser för kommunens barn under loven? Tveka inte att ansök!

Skicka in din ansökan om lovaktivitet

Sista dag för ansökan till aktiviteter är 2 maj 2021.

Ansök om medel på den bifogade blanketten och skicka med post till Susanna Göransdotter, utredare på Kristinehamns kommun.

För mer informationkontakat Susanna Göransdotter, utredare på Kristinhamns kommun, susanna.goransdotter@kristinehamn.se eller 0550-880 45