Till innehållet

Älgproblem i samhället

Älgar har uppehållit sig i bostadsområden i Kristinehamn och vi vill nu uppmana till försiktighet!

Vi har problem med älgar i bostadsområdena mellan Sandtorpsvägen och ner till tennisbanorna vid Presterudsvägen. Både kommunen och polisen får regelbundet in samtal där medborgare berättar att kon varit aggressiv när hon försökt skydda sina kalvar. Detta har pågått ett tag och våra kommunjägare jobbar på att få in älgarna i skogen för att slippa avliva dem. Vi samarbetar med polisen i ärendet och håller området under uppsikt. Jakt inom tätbebyggt område är svårt och något vi vill undvika. Vi vill därför uppmana alla att iaktta försiktighet och hålla avstånd till älgarna, dels för att inte råka illa ut men även för att inte reta dem. Så tänk på att inte gå nära för att fota eller filma dem och lägg inte ut mat som gör att de gärna uppehåller sig bland bostäderna.