Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Serveringstillstånd

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis vin, starköl, sprit och cider.

I Kristinehamns kommun är det socialförvaltningen som utfärdar serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Socialförvaltningen tar ut olika avgifter beroende på vilken typ av tillstånd du söker. Den vanligaste är ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och den kostar 12 000 kronor. Avgiften för en enkel ansökan om ett tillfälligt tillstånd, vid ett enstaka tillfälle till slutet sällskap är 700 kronor.

Läs mer under rubriken Avgifter, längre ner på den här sidan.

Tänk på!

Du får inte förvara alkoholdrycker i en butikslokal med tillhörande utrymmen om företaget inte har tillstånd att sälja alkoholdrycker. Som butikslokal räknas lokaler där allmänheten kan köpa eller hyra varor eller tjänster, till exempel affärer och frisörsalonger.

Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle ska du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Evenemanget kan pågå under en eller flera dagar. Det kan vara festivaler eller andra arrangemang där gästerna inte är kända på förhand, eller där en inbjudan har gått ut till allmänheten.

Ansök i god tid

Ansök om serveringstillstånd i god tid före evenemanget. Handläggningen tar cirka två veckor från det att ansökan är komplett och avgiften för ansökan är inbetald. Läs mer under rubriken Avgifter.

Betala avgiften på bankgiro 110-0213 och ange alltid OCR 2301361126700. Bifoga kvitto på inbetald avgift i din ansökan.

Vill du ansöka?

 

Om du ska servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskapet. Slutet sällskap är personer som har något gemensamt utöver själva festtillfället. Det kan till exempel vara föreningsmedlemmar eller en grupp inbjudna släktingar, vänner eller kollegor. Antalet deltagare får dock inte vara för omfattande.

Innan tillställningen börjar ska arrangörerna veta vilka personer som kommer att delta under den planerade tiden. Det innebär att arrangörer måste ta emot anmälningar och upprätta en deltagarlista. Serveringen får sedan inte vara öppen för insläpp av nya gäster under den pågående tillställningen.

Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller enbart för ett enstaka tillfälle.

Ansök tio dagar i förväg

Du måste söka tillstånd senast tio arbetsdagar innan serveringen. Ansökan kostar 700 kronor vid första ansökningstillfället under kalenderåret och 300 kronor gångerna därpå, max 18 går under tolv månader. Handläggningen av ditt ärende påbörjas när pengarna har kommit in. Betala avgiften på bankgiro 110-0213 och ange alltid OCR 2301361126700. Bifoga kvitto på inbetald avgift i din ansökan.

Vill du ansöka?

Ett stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare, så länge som verksamheten följer lagar och regler för alkoholservering och det inte sker några större förändringar av verksamhetens form och innehåll.

Det finns olika typer av serveringstillstånd:

 • Tillstånd för servering till allmänheten

Om du ska öppna en restaurang eller liknande och vill servera alkohol till gästerna ska du ansöka om tillstånd för servering till allmänheten.

 • Tillstånd för servering till slutet sällskap

Om du har en lokal som kan bokas av slutna sällskap eller som bara är tillgänglig för medlemmar i en förening eller liknande, kan du ansöka om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap.

 • Tillstånd för catering till slutna sällskap

Om du bedriver cateringverksamhet och vill servera alkohol kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutna sällskap.

Vill du ansöka?

När du har fått serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap måste du följa reglerna för alkoholservering. De flesta regler gäller oavsett om du ska arrangera ett tillfälligt evenemang eller driver cateringföretag, restaurang eller liknande.

Inköp av alkoholdrycker

Du som har tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap får bara servera alkohol som du köpt från Systembolaget. Om du har stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten får du även köpa alkoholdrycker från godkända partihandlare.

Alternativa drycker

Det måste finnas flera olika lättdrycker till försäljning. Som lättdryck räknas dryck som är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.

Medförande och förvaring av alkoholdrycker

Det får inte finnas några andra alkoholdrycker på serveringsstället än de som du köpt in för serveringen. Gäster eller andra personer får alltså inte dricka alkoholdrycker som de har tagit med sig själva. De får heller inte ta med sig alkoholdrycker från serveringsstället.

Prissättning

Du får inte sälja alkoholdrycker till ett lägre pris än inköpspriset. Prissättningen får inte heller främja försäljning av drycker med högre alkoholhalt. Mängdrabatt och kombinationserbjudanden är inte tillåtna.

Påträngande servering

Du får inte övertala en gäst att köpa alkoholdrycker. Men serveringspersonalen får fråga om gästen önskar något ytterligare innan kassan stänger. Det är också tillåtet att rekommendera en särskild sorts vin till en viss maträtt och liknande om gästen frågar efter det.

Ingen alkohol till ungdomar eller påverkade personer

Ingen får servera alkoholdrycker till personer under 18 år. Den som serverar alkoholdrycker är skyldig att kontrollera att mottagaren är minst 18 år.

Det är inte heller tillåtet att servera alkoholdrycker till den som är märkbart berusad eller påverkad av narkotika.

Du som tillståndshavare och den som du har utsett till serveringsansvarig ska se till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället.

Serveringsansvariga personer

Under hela tiden som alkoholdrycker serveras måste du som tillståndshavare eller den du utsett till serveringsansvarig vara på plats. Det är du som tillståndshavare eller serveringsansvarig som är ansvarig för att bestämmelserna i alkohollagen följs.

Serveringstid

Servering av alkohol ska normalt avslutas senast klockan 01.00. Alkoholdrycker får bara serveras under den tid som framgår av tillståndet. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut.

Krav på servering av mat

Det måste finnas lagad eller på annat sätt tillredd mat tillgänglig för gästerna. Krav på mat gäller alla tillstånd.

Krav för stadigvarande serveringstillstånd för allmänhet

För att få servera alkohol till allmänheten på en restaurang eller liknande måste du kunna erbjuda dina gäster ett varierat utbud av mat under hela serveringstiden. Maten ska lagas eller på annat sätt tillredas i ditt kök. Efter klockan 23.00 får du minska utbudet till ett mindre antal enklare rätter.

Krav för stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap

Om du har festvåning och ska servera alkohol till slutna sällskap behöver inte maten vara lagad eller tillredd i den egna verksamhetens kök. Det går till exempel bra med festarrangörens eller ett cateringföretags kök. I övrigt gäller samma krav på mat som vid servering till allmänheten.

Enligt alkohollagen har kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. I Kristinehamns kommun har kommunfullmäktige beslutat om följande taxor:

 • Nyansökan: 12 000 kronor
 • Utvidgat tillstånd: 4 000 kronor
 • Utökade serveringstider: 8 000 kronor
 • Förändringar i bolagets ägarstruktur: 3 000 kronor
 • Tillfälliga tillstånd för servering till allmänhet: 6 000 kronor
 • Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (första gången per kalenderår): 700 kronor
 • Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2-18 gången per kalender år): 300 kronor

Enligt Alkohollagen är det kommunen och polismyndigheten som utövar den omedelbara tillsynen över att de bestämmelser som finns i lagen följs.

Det finns flera olika typer av tillsyn.

Förebyggande tillsyn

Görs bland annat i form av information till tillståndshavarna och genom erbjudande om kurser och utbildningar, till exempel Ansvarsfull alkoholservering.

Inre tillsyn

Handlar om kontroll av uppgifter från olika myndigheter som rör tillståndshavaren. Kommunen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt att Alkohollagens övriga bestämmelser följs. Restaurangrapporter granskas löpande. Lika så gör man kontinuerlig övervakning av marknadsföringen.

Yttre tillsyn

Vid yttre tillsyn kontrolleras bland annat att restaurangerna alkoholservering följer gällande tillstånd och lag. Man bedömer också ordningsläget utanför och i restaurangen, graden av berusning hos gästerna samt att ingen servering till minderåriga äger rum. Tillsynen förutsätter inspektioner på kvälls- och nattetid, samt under veckosluten.

I den yttre tillsynen ingår den samordnade tillsynen där kommunen tillsammans med andra myndigheter, polis, skattemyndighet, länsstyrelse och räddningstjänst, kontrollerar till exempel kassa- och bokföringsrutiner, arbetstillstånd med mera.

Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut tillsynsavgifter. Dessa tas ut i en fast och en rörlig del.

 • Fast tillsynsavgift, gäller normaltid (klockan 11.00–01.00): 1 500 kronor per år
 • Fast tillsynsavgift, gäller utökad serveringstid: 5 000 kronor per år
 • Rörlig tillsynsavgift, gäller både inre och yttre tillsyn. Hur hög avgiften är beror på serveringsställets omsättning av alkoholförsäljning.

Avgiften räknas ut enligt följande:

Årsomsättning i kronor                                                Avgift i kronor

 • 0-25 000                                                             0
 • 25 001-50 000                                                    1 500
 • 50 001-200 000                                                  3 000
 • 200 001-400 000                                                6 000
 • 400 001-600 000                                                9 000
 • 600 001-1 000 000                                             12 000
 • 1 000 001-2 000 000                                          15 000
 • 2 000 001 -                                                         18 000

Kontaktuppgifter

Ulf Fogelberg - alkoholhandläggare
ulf.fogelberg@kristinehamn.se

0550-884 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".