Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kommunen som arbetsgivare

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, där våra medarbetare är friska och utvecklas i sitt arbete. Som arbetsgivare sätter vi kvalitet, resultat och nytänkande i centrum. Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett bra sätt.

Vi vill uppmuntra våra medarbetare att motionera och på andra sätt vårda sin hälsa som ett sätt förebygga och förhindra ohälsa. Som anställd får du 1 000 kronor om året som du kan använda till hälsofrämjande aktiviteter.

Vi har ett nära samarbetet med företagshälsovården när det gäller hälsa och arbetsmiljö. Tillsammans med företagshälsovården samverkar vi bland annat kring arbetsmiljöutbildning, utformning av arbetsplatser och rehabilitering.

Som anställd har du även möjlighet till medarbetarservice via en kostnadsfri telefonrådgivning. Medarbetarservice är en hjälp för dig att snabbt kunna ta tag i problem som kan dyka upp. Servicen ger dig tillgång till specialister inom juridik, ekonomi, försäkringar, psykologer med mera.

Som anställd i Kristinehamns kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Försäkringarna är så kallade avtalsförsäkringar, vilket innebär att de regleras i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. I Kristinehamns kommun finns följande avtalsförsäkringar:

  • AGS-KL = avtalsgruppsjukförsäkring som gäller vid sjukdom
  • TFA-KL = trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • TGL-KL = tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall
  • Avgiftsbefrielseförsäkring = ersätter förlorade pensionsavgifter

Du som nyanställd på Kristinehamns kommun har under dina tre första anställningsmånader ett kostnadsfritt försäkringsskydd bestående av:

  • Livförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Trygghetskapitel
  • Olycksfallsförsäkring 

Vill du kan du sedan mot en kostnad fortsätta med detta försäkringsskydd.

När du blir föräldraledig ger kommunen dig ett föräldrapenningtillägg. För att få tillägget ska du ha haft en sammanhängande anställning i kommun i minst 365 dagar innan ledigheten. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av din lön.

Alla tillsvidareanställda har möjligheten att hyra en cykel till ett bra pris via ett bruttolöneavdrag. Det förbättrar din hälsa samtidigt som du gör en insats för miljön.

Som medarbetare i Kristinehamns kommun är du delaktig i utvecklingen av såväl din egen som organisationens kompetens. Kompetensutvecklingen kan ske på olika sätt, som till exempel kurser och utbildningar, lära av andra och förmedla sin kompetens vidare till andra.

Som anställd i Kristinehamns kommun har du möjlighet att, om verksamheten tillåter, byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.

Vi erbjuder alla våra anställda att köpa årskort på buss eller buss och tåg som betalas genom 12 månader avdrags på nettolönen. Du som anställd kan därmed köpa ett årskort utan att betala hela summan på en gång.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".