Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kultur- och ungdomsstipendium

Kulturstipendium

Kristinehamns kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 25 000 kronor till en person eller förening som har utfört värdefulla insatser för kulturen i Kristinehamns kommun. Stipendiet kan även delas ut som stöd till fortbildning inom kulturområdet. För att få stipendiet ska personen eller föreningen vara verksam i kommunen, vara född här eller ha varit aktiv i kommunen.

Ungdomsstipendium

Kristinehamns kommun delar varje år ut fyra ungdomsstipendier om 5 000 kronor vardera. Syftet med stipendierna är att:

  • årligen stimulera och uppmärksamma ambitiösa barn och unga inom idrottslig och kulturell verksamhet
  • utgöra ett ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling inom de verksamheter som stipendiaterna utövar.

Stipendiemottagarna ska vara mellan 7 och 18 år, aktiva och skrivna i Kristinehamns kommun.

Två av stipendierna delas ut till ungdomar som är aktiva inom idrotten, två av stipendierna till ungdomar som är engagerade i kulturell verksamhet. Stipendierna överlämnas i anslutning till kulturnämndens decembersammanträde.

Kontaktuppgifter

Hannah Frisell - kultursamordnare
hannah.frisell@kristinehamn.se

0550-880 76

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".