Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kultur- och ungdomsstipendium

Kulturstipendium

Kristinehamns kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 25 000 kronor till en person eller förening som har utfört värdefulla insatser för kulturen i Kristinehamns kommun. Stipendiet kan även delas ut som stöd till fortbildning inom kulturområdet. För att få stipendiet ska personen eller föreningen vara verksam i kommunen, vara född här eller ha varit aktiv i kommunen.

Ansökan och nominering

Ansökan och nominering ska göras på en särskild blankett, som inför varje ansökningsperiod finns hos kultursamordnaren och på kommunens hemsida.

Ungdomsstipendium

Kristinehamns kommun delar varje år ut fyra ungdomsstipendier om 5 000 kronor vardera. Syftet med stipendierna är att:

  • årligen stimulera och uppmärksamma ambitiösa barn och unga inom idrottslig och kulturell verksamhet
  • utgöra ett ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling inom de verksamheter som stipendiaterna utövar.

Stipendiemottagarna ska vara mellan 7 och 18 år, aktiva och skrivna i Kristinehamns kommun.

Två av stipendierna delas ut till ungdomar som är aktiva inom idrotten, två av stipendierna till ungdomar som är engagerade i kulturell verksamhet. Stipendierna överlämnas i anslutning till kulturnämndens decembersammanträde.

Ansökan och nominering

Ansökan och nominering ska göras på en särskild blankett, som inför varje ansökningsperiod finns hos kultursamordnaren och på kommunens hemsida.

Kontaktuppgifter

Hannah Frisell - kultursamordnare
hannah.frisell@kristinehamn.se

0550-880 76

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".