Till innehållet

Kultur- och ungdomsstipendium

Information om stipendier

Kulturstipendium

Kristinehamns kommun har varje år delat ut ett kulturstipendium på 25 000 kronor till en person eller förening som har utfört värdefulla insatser för kulturen i Kristinehamns kommun. Stipendiet har även delats ut som stöd till fortbildning inom kulturområdet. För att få stipendiet ska personen eller föreningen vara verksam i kommunen, vara född här eller ha varit aktiv i kommunen.

Ungdomsstipendium

Kristinehamns kommun har varje år delat ut ungdomsstipendier om 5 000 kronor vardera. Syftet med stipendierna är att:

  • årligen stimulera och uppmärksamma ambitiösa barn och unga inom idrottslig och kulturell verksamhet
  • utgöra ett ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling inom de verksamheter som stipendiaterna utövar.

Stipendiemottagarna ska vara mellan 7 och 18 år, aktiva och skrivna i Kristinehamns kommun.

Två av stipendierna har delats ut till ungdomar som är aktiva inom idrotten, och två av stipendierna till ungdomar som är engagerade i kulturell verksamhet. Stipendierna har överlämnats i anslutning till kulturnämndens decembersammanträde.

Kontaktuppgifter

Veronica Gustafsson - Kultursamordnare
veronica.gustafsson@kristinehamn.se

0550-880 81

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".