Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kultur- och ungdomsstipendium

Stipendier år 2020


Kulturstipendium och ungdomsstipendium kommer inte att delas ut under 2020 på grund av besparingar. Beslutet har fattats av kulturnämnden och förhoppningsvis kommer stipendiet kunna återupptas 2021.

Information om stipendier

Kulturstipendium

Kristinehamns kommun har varje år delat ut ett kulturstipendium på 25 000 kronor till en person eller förening som har utfört värdefulla insatser för kulturen i Kristinehamns kommun. Stipendiet har även delats ut som stöd till fortbildning inom kulturområdet. För att få stipendiet ska personen eller föreningen vara verksam i kommunen, vara född här eller ha varit aktiv i kommunen.

Ungdomsstipendium

Kristinehamns kommun har varje år delat ut ungdomsstipendier om 5 000 kronor vardera. Syftet med stipendierna är att:

  • årligen stimulera och uppmärksamma ambitiösa barn och unga inom idrottslig och kulturell verksamhet
  • utgöra ett ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling inom de verksamheter som stipendiaterna utövar.

Stipendiemottagarna ska vara mellan 7 och 18 år, aktiva och skrivna i Kristinehamns kommun.

Två av stipendierna har delats ut till ungdomar som är aktiva inom idrotten, och två av stipendierna till ungdomar som är engagerade i kulturell verksamhet. Stipendierna har överlämnats i anslutning till kulturnämndens decembersammanträde.

Kontaktuppgifter

Hannah Frisell - kultursamordnare
hannah.frisell@kristinehamn.se

0550-880 76

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".