Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Föreningsbidrag 2020

Med anledning av den ekonomiska situationen kommunen befinner sig i, kommer föreningsbidragen för 2020 att sänkas. Kommunen har under 2019 haft en kontinuerlig dialog med föreningslivet kring detta, och under mars-april 2020 kommer det att stå klart vad respektive förening får i bidrag för i år.

Besluten kring bidragen kommer inte senare än de har gjort tidigare år, men många föreningar hör ändå av sig med frågor, och här svarar vi på några av de vanligaste.

När får vi veta hur mycket pengar vi får i föreningsbidrag?

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari hur mycket pengar som finns i ramen för föreningsbidrag, det är totalt 4,4 miljoner kronor. Det kan jämföras med 2019 då ramen var 5,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen kommer sedan att besluta hur pengarna ska fördelas mellan nämnderna, alltså hur mycket pengar varje nämnd får till ”sina” föreningar. Beslut togs i kommunstyrelsen den 10 mars.

Vem bestämmer hur pengarna fördelas? 

Det exakta bidraget respektive förening får kommer att bestämmas av den ansvariga nämnden. Exempelvis tar kulturnämnden beslut om bidragen till kulturföreningarna.

Hur mycket pengar nämnderna har att fördela vet de tidigast efter kommunstyrelsens rambeslut den 10 mars. Om kommunstyrelsen fördelar mindre pengar än nämnden begärt, så behöver nämnden fatta ett nytt beslut. När det beslutet tas beror på vilken nämnd föreningen tillhör, men målsättningen är i mars-april.

För tekniska nämnden är det ansvarig tjänsteperson som fördelar och betalar ut. För kulturnämnden och äldreomsorgsnämnden är det nämnderna som beslutar.

Hur kommer bidragen att fördelas nästa år, kommer det att bli ytterligare sänkningar?  

Den genomlysning som har gjorts av föreningsbidragen (och som presenterades för kommunstyrelsen i november 2019) visar att det finns vissa brister i hur föreningsbidrag har betalats ut tidigare. Till exempel finns det områden där det saknas riktlinjer eller där de överenskommelser som finns inte följer riktlinjerna. Så ska det inte vara.

Kommunen har därför tillsatt en parlamentarisk grupp, bestående av samtliga gruppledare för alla partier representerade i kommunfullmäktige, för att jobba med framtidens föreningsbidragspolitik. Syftet är att få en likvärdighet i hanteringen av föreningsbidrag. Det ska inte spela någon roll om man verkar i Kristinehamn eller på landsbygden, eller vilken typ av verksamhet man bedriver. Rättvisa, transparens, likvärdighet, ordning och reda är ord som ska beskriva föreningsbidragen i Kristinehamns kommun.  

Utvecklingen av framtidens föreningsbidrag kommer givetvis att ske i dialog med föreningslivet.

Vem ska vi kontakta vid frågor?

Kontakta den handläggare du brukar ha kontakt med, alternativt ungdoms- och demokratistrateg Susanna Göransdotter, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktuppgifter

Susanna Göransdotter - ungdoms- och demokratistrateg
susanna.goransdotter@kristinehamn.se

0550-880 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".