Till innehållet

Ansökan fana och flagga

Fana och flagga till föreningar

På nationaldagen den 6 juni delar Kristinehamns kommun ut fanor och flaggor till föreningar som ansöker om fana eller flagga. Högst tre fanor/flaggor delas ut efter att inkomna ansökningar prövats.

Ansökan om fana eller flagga ska vara kommunen tillhanda senast måndag 28 april.

Ansökan görs på särskild blankett: Ansökningsblankett fana och flagga

Blanketten kan även fås från kulturförvaltningen på telefon 0550-880 81 eller e-post kultur@kristinehamn.se.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".