Till innehållet
Bild för händelsen: Humanistiska föreningens vårprogram
20 apr - 11 maj

Humanistiska föreningens vårprogram

Vårens program med humanistiska föreningen i Kristinehamn

19 januari, kl.18.30 Kammarkollegiet en myndighet utöver det vanliga

Generaldirektör Gunnar Larsson presenterar Sveriges äldsta ämbetsverk med anor från Gustav Vasas tid. Genom åren har det utvecklats till ett ämbetsverk som idag griper in i samhällets och medborgarnas liv på många olika plan.

16 februari, kl. 18:30 Årsmöte med efterföljande program:
Stadsbränderna i Karlstad och Kristinehamn - en jämförelse

Stig Wikström, f.d. brandchef, berättar utifrån sin faktakunskap och sina studier i ämnet om stadsbränder i Kristinehamn och Karlstad. Vi får en orientering om brändernas utveckling, orsaker, förlopp, konsekvenser och de lärdomar som man kunde dra därav.

16 mars, kl. 18:30 Medielandskapets förändring – personliga betraktelser från ett radioliv

Dagens Eko-producenten Katarina Höj berättar om ett långt yrkesliv mitt i mediebruset. Om att möta, ta emot och förmedla stort och smått i en allt mer komplicerad värld.

20 april, kl. 18:30 Mina värmländska matrötter: ett liv med mat och vänner

Värmländska kulturprofilerna Lena Sewall och Gunvor Nyman i ett samtal på temat mat, vänskap & Värmland. Konst- och matkännaren Lena Sewall delar i ett samtal med en annan värmländsk kulturprofil, Gunvor Nyman, med sig av sina kunskaper, minnen och erfarenheter från ett liv fyllt av mat och kultur.

11 maj, kl. 18:30 Halloween, nationaldag och en marsipantårta i mars - hur och varför uppstår nya seder?

Katarina Ek Nilsson, fil. doktor i etnologi, ordförande i Svenska humanistiska förbundet och ledamot av kålrotsakademien gästar oss och berättar om hur våra seder uppstått, förändrats och om hur nya kommer.

Programmen ordnas med ek. stöd av kulturnämnden

På Humanistiska föreningens arrangemang ingår fika om annat inte framkommer i texten.
Anmälan senast två dagar före resp. programpunkt.
Kostnad för medlem är 40 kr för entré/fika. (icke medlem kostar 100 kr)

Anmälan till:
Barbro - 070 602 86 49
Lars - 070 221 19 69
Olof - 076 321 71 51
E-post: olof217@telia.com


Tillfällen

2023-04-20, 18:30-23:59

2023-05-11, 18:30-23:59

Arrangörer

Länk till arrangör

Plats