Ingemar Lööf

Under sommaren kommer Kristinehamns konstmuseum visa en utställning med Ingemar Lööf (1929-2007). Han räknades till en av de främsta konstnärerna i Värmland och var verksam både som bildkonstnär, skulptör och grafiker. Lööf var känd för sin speciella ljusbehandling och skicklighet inom grafik. 

Se utställningen mellan 5 maj – 16 september 

Lööf växte upp i ett enkelt arbetarhem i Kristinehamn. Fadern, som var murare, hade gärna sett att sonen fortsatt i samma spår som han själv, men sonen hade andra planer. 1948 begav han sig till Stockholm och Otte Skölds målarskola. Därefter blev det studier på Kungliga Konsthögskolan.

Hantverksskicklighet är något som genomsyrar hela Lööfs konstnärskap som tar sig uttryck i en imponerande precision och outtröttligt slit med ett fåtal motiv som Lööf ständigt återvänder till som i ett mantra. Genom att måla samma bild gång på gång utforskar han alla möjligheter i motivet och utvecklar sina bilder likt vetenskapsmän som genomför experiment på experiment för att till sist hitta den ultimata balansen av ingredienser som utgör det perfekta resultatet, den absoluta bilden!

Ingemar Lööf var ingen karriärist, han arbetade och reste, reste och arbetade. Att ställa ut och sälja målningar var inget som intresserade honom. Att museer, konsthallar och gallerier inte visade honom eller att han inte förekom på den samtida konstscenen berodde på att väldigt få kände till honom utanför Värmland.

Hade han bestämt sig för att stanna i Stockholm och byggt upp ett liv där hade han med stor sannolikhet kommit att räknas in bland tidens intellektuella och idag rönt samma uppmärksamhet som några av hans samtida, Ulf Trotzig, Barbro Bäckström, Madeleine Pyk, Philip von Schantz, Staffan Hallström eller Torsten Renqvist.

Den spanska medeltida staden Bazea har betytt mycket för Lööf ända sedan han besökte staden första gången 1953. Flera av hans motiv kommer därifrån. Bazea var ett med honom.

Minnen av upplevelser är påtaglig, inte enbart i de transparenta ytorna och schatteringar av rum med drömska figurer utan rent konkret eftersom han målade ur minnet. Upprepningar av motiven där den ena bilden står modell för nästa sammanfogar ögonblick och för varje målning förskjuts motiv och färg, ljus och skugga. Ursprunget finns i den stora mängd små skiss-dag-böcker med snabbt tecknade bildminnen Lööf alltid hade tillhands. Han var inte religiös men i målningarna finns en abstrakt andlighet som kanske bättre beskrivs som existentiell och en ton av en religion som Lööf trots allt praktiserade, sin egen. 

Lööf har även gjort en rad offentliga utsmyckningar som i personalmatsalen på Centralsjukhuset i Karlstad, Altartavlan i Brunskogs kyrka och i Ljusets kapell i Kristinehamn. Målningarna i kapellet är gjorda på torr kalkputs, så kallad al secco

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".