Till innehållet

Allt är bra- Ulrika Sparre

Ulrika Sparre
15 maj - 12 september


Foto: Fredrik Sweger/ Allt är bra, Ulrika Sparre.

Ulrika Sparre, född i Stockholm 1974, arbetar med installation, ljud, fotografi, skulptur, film och performance, ofta i det offentliga rummet. Hon är utbildad på Konstfack och Gerrit  Rietveld i Amsterdam. Ulrika Sparre har en anknytning till Kristinehamn, eftersom morföräldrarna bodde i staden.​


Foto: Fredrik Sweger/ Jag är ljuset, Ulrika Sparre.

I sommarutställningen 2021 på Kristinehamns konstmuseum kommer Ulrikas verk förutom på museet också visas i det offentliga rummet med bland annat ljusinstallationer på flera platser i Kristinehamn. Du hittar verken vid Södra torget, Norra torget, Picassoudden, stadsparken och Västerlånggatan.

Klicka här för att se kartan med verkens placering.

I de coronatider vi lever i nu vill vi visa att kultur kan upplevas trots tider av social distansering och
restriktioner, på platser där besökarna rör sig i vardagen. Om inte besökarna kan komma till oss så kan vi komma till dem.

Kanske kan Ulrikas verk tala till oss alla extra mycket i kölvattnet av pandemin? När vi tvingas rannsaka vårt förhållande till oss själva och vår omgivning, våra rädslor och vår relation till det vi kollektivt kommit överens om.

”I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossystem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om. I mitt arbete framhåller jag individens förhållande till sig själv, sina rädslor och sitt eget existentiella sökande. Mina verk tar sig uttryck i påståenden och frågor och visualiseras genom fotografi, skulptur, video, installation, performance och text.”

-Ulrika Sparre


Museet har öppet tisdag - söndag klockan 11 - 16.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".