Till innehållet

Om Kristinehamns konstmuseums stipendium

Kristinehamns konstmuseums stipendium

Stipendiet, som är instiftat av Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns Konstmuseum, vänder sig främst till den som nyligen avslutat sina konststudier eller på annat sätt nyligen påbörjat sin konstnärsbana. Sökanden ska ha anknytning till Värmland genom att antingen vara bosatt, eller född och uppvuxen i Värmland.

De utställda verken skall vara till salu (se vidare under Utställning.) Detta stipendium ersätter det tidigare ungdomsstipendiet som vände sig till konstnärligt verksamma från hela Värmland i åldern 20-35 år. Stipendiesumman omfattar 15 000 kronor samt en utställning på Kristinehamns konstmuseum.

Ansökan är öppen

Ansökan skall vara Konstmuseet tillhanda senast den 29 november 2021. Den ska innehålla ett personligt brev och intyg från avslutad eller pågående konstutbildning, samt en dokumentation av den konstnärliga verksamheten. Dokumentationen ska utgöras av bilder och text. Ansökan kan skickas antingen med vanlig post eller genom digital ansökan.

Postadress: 65 A Kristinehamns Konstmuseum, 681 84 Kristinehamn. Märk försändelsen ”Stipendium 2022”.

Digital ansökan: infokonstmuseum@kristinehamn.se

Jury

Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns konstmuseum.

Tillkännagivande

Senast i december ges besked till stipendiaten och även till övriga sökanden om juryns beslut. Kristinehamns Konstmuseum tillkännager stipendiatens namn i ett pressmeddelande. 

Utställning

Stipendiatens verk visas på Kristinehamns Konstmuseum i samband med museets första ordinarie utställning påföljande år. Vid utställningens vernissage delas stipendiet ut och en presentation av stipendiaten och dennes arbete sker. Pressvisning för denna utställning sker i samband med vernissagen.

Frakt och försäkring av konsten till och från Kristinehamns konstmuseum bekostas av museet som under utställningsperioden har fullständig utställningsförsäkring.

Stipendiatens utställda verk ska vara till salu och 30 procent av försäljningsvärdet tillfaller Konstmuseet för administrativa kostnader i samband med utställningen. Övrigt material som portfolio skickas tillbaka till den sökande kort efter att en stipendiat valts ut. 

Tidigare stipendiater:

2021 Patrick Bäck
2020 Hilma Nordén
2019 Dominika Kemilä
2018 Julia Åsberg
2017 Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad
2016 Jepser Veileby
2015 Hertha Hanson
2014 Anna Lidberg
2013 Katrin Westman
2012 Benjamin Goss
2011 Sonia Hedstrand
2010 Sarah Jost
2009 Fredrik Åkum
2008 Mats Bergqvist (bytt efternamn till Ljus)
2007 Marie Hettwer
2006 Christian Pontus Andersson
2005 Sara Berner
2004 Niklas Holm och Marcus Wilén
2003 Uppehåll på grund av renoveringsarbete
2002 Bo Cristian Larsson och Jonas Liveröd
2001 Maria Quarfordt Brising (Hedersomnämnande till: Jeff Olsson, Anna-Karin Larsson, Malin Nordin, Christian Larsson och Daniel Löfvenborg

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".