Till innehållet

Rivningsarbete Magister Löfs väg 2

Rivningen är klar och just nu pågår arbete med utlastning av avfall. Rivningsprojektet blir preliminärt klart vecka 51. Ytan där byggnaden stått kommer att återställas med gräs under våren 2023. 

Arbetet pågår på helgfria dagar under följande tider:

  • måndag-onsdag: 07-19
  • torsdagar: 07-15
  • fredag-söndag: inget arbete

Säkerhet

Fastigheter i anslutning till området har fått vibrationsmätare för att säkerhetsställa att buller och vibrationer inte kommer överskrida riktvärden. När rivningen är färdig kommer det göras en besiktning av omliggande fastigheter enligt rutin för att säkerhetsställa riktvärden inte överskridits.

Vi har en pågående dialog med Stenstalidskolan om en säker färdväg för skolbarnen.

Kontaktuppgifter

Tom Johansson - Projektenheten
tom.johansson@kristinehamn.se

0550-88 115

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".