Till innehållet

Funktionsvåtmark Östervik

Kristinehamns kommun anlägger en funktionsvåtmark, en så kallad fosfordamm på strandängen mellan Östervik och Varnumsviken. Avsikten att anlägga våtmarkerna är att primärt förbättra vattenkvaliteten i syfte att uppnå en bättre vattenkvalitet avseende näringsämnen av dräneringsvatten till Varnumsviken.

Våtmarken anläggs med en speciell miljö för att underlätta och gynna reproduktionen av rovfisk i Varnumsviken. Funktionsvåtmarken kommer även ha en positiv effekt för häckande och rastande fågel och andra djur som trivs i den typen av miljö. Det leder i sin tur till en ökad biologisk mångfald i området. Projektet är en del av kommunens arbete med lokal arbetsgrupper under Vänerns vattenvårdsförbund och är delfinansierat av Länsstyrelsen i Värmland genom LONA-bidrag. Tidsramen för genomförande är styrda av tillstånd, dispenser och årstid, Vänerns nivå, hänsyn till betande djur på strandängarna och fågellivet.

Under genomförandet har vi för avsikt att bjuda in till en eller flera demonstrationsdagar. Tänkbara intressenter kan vara myndigheter, politiker, intresseorganisationer såsom LRF, Svenska Naturskyddsföreningen, Vänerns Vattenvårdsförbund, fritidsfiskare samt lokala entreprenörer och lantbrukare.

Effekten av vatten från funktionsvåtmarken samt förekomsten av växt – och djurliv i och omkring området kommer följas upp över tid. Detta mäts exempelvis genom vattenprover och fågelräkning.

Kontaktuppgifter

Tom Johansson - Projektenheten
tom.johansson@kristinehamn.se

0550-88 115

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".