Till innehållet

VA-arbete Hamngatan

I förberedelserna inför byggnation av en ny gång- och cykelanslutning mellan stadsparken och Norra torget har vi filmat ledningar och sett att vi behöver byta ut dricksvattenledning och dagvattenledning.

Gatan kommer inte vara avstängd under arbetet men det kan bli en begränsad framkomlighet under tiden vi utför vissa moment. Vi räknar med att arbetet kommer pågå mellan senare delen av april fram till slutet av maj. Vatten och avlopp kommer fungera som vanligt under arbetets gång.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".