Till innehållet

Renovering av Kungsbron

Kungsbron är en av Sveriges äldsta stenvalvsbroar som är i drift. Bron är uppförd 1787, och under de senare åren har sprickor uppstått. Vi behöver renovera bron för att bevara dess funktion och fortsatt kunna tillåta fordonstrafik.

I samband med upprustningen av torgen blev bilvägen över bron enkelriktad i riktning mot gågatan, men ingen övrig renovering på bron gjordes i samband med torgprojektet.

I projekteringen av bron har vi sett över vilka insatser som behöver göras och vilken budget som krävs. Upphandling av en brorenovering har varit ute för räkning under våren 2023, men avbröts och har nu flyttats fram i tid.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".