Till innehållet

Renovering av Kungsbron

Kungsbron är en av Sveriges äldsta stenvalvsbroar som är i drift. Bron är uppförd 1787, och under de senare åren har sprickor uppstått. Vi behöver renovera bron för att bevara dess funktion och fortsatt kunna tillåta fordonstrafik.

I samband med upprustningen av torgen blev bilvägen över bron enkelriktad i riktning mot gågatan, men ingen övrig renovering på bron gjordes i samband med torgprojektet.

Nu pågår projektering av att renovera Kungsbron. Det innebär att vi just nu ser över vilka insatser som behöver göras och vilken budget som krävs. Förhoppningen är att upphandlingen av själva renoveringen kommer att gå ut under februari-mars 2023 och att byggnation kan påbörjas så snart som möjligt därefter.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".