Till innehållet

Kvarteret Fjärilen

I kvarteret Fjärilen ska nya ledningar för vatten, dagvatten och avloppsledningar dras. Det gäller gatorna Mossvägen/Hedvägen/Spindelvägen/Myrstigen/Älgstigen och Björnstigen.

Ledningarna i området är gamla och det saknas dagvattenledningar i området. Detta projekt är något komplicerat eftersom de gamla ledningarna går under tomter och byggnader. Vi kommer att kapa de gamla ledningarna och lägga nya ledningar runt om området för att ledningarna inte ska gå under byggnader och tomter.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".