Till innehållet

Kristinehamn i Almedalen 2022

Kristinehamns kommun arbetar för att stärka Kristinehamn och synliggöra vårt strategiska läge i många olika sammanhang. En del i detta arbete är att kommunen i år deltar under Almedalsveckan på Gotland. Veckan är en mötesplats där offentlig sektor, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer kan föra samtal, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och kompetensutvecklas.

Almedalsveckan är ett bra tillfälle både att berätta mer om Kristinehamn för andra, och att lyssna in andra och lära sig mer.

Här kan du läsa om några viktiga frågor vi tar med oss till Almedalen.

Regional positionering i stråket Karlstad - Örebro

Genom vår närvaro vill vi synliggöra Kristinehamn som en attraktiv samarbetspart ur ett investerings- och etableringsperspektiv. Vi vill också positionera oss som en strategiskt viktig och relevant aktör i regionala frågor. Vår geografiska placering på gränsen mellan Värmlands län och Örebro län bidrar till relevans i vårt långsiktiga arbete med stråket mellan Karlstad och Örebro, och i frågor som rör återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvarsförmåga.

Kristinehamn – en regementsstad

Sveriges totalförsvar står inför stor förändring. Kristinehamns kommun kommer att spela en viktig roll i denna förändring. Genom att delta i viktiga sammanhang och seminarier under Almedalsveckan vill vi påbörja ett samtal om vår strategiska roll i återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvarsförmåga.

Återetablering av försvarsmakten ses som en positiv kraft för Kristinehamns utveckling framåt. Att återta identiteten som en regementsstad är efterlängtat. I juni 2022 anordnade vi därför säkerhetskonferensen ”Morgondagens totalförsvar”. Ett helt nytt koncept och mötesplats för verksamma inom totalförsvarsområdet. Att delta under Almedalen blir en fortsättning för att positionera oss som en viktig kugge i Sveriges upprustning av totalförsvaret. 

Staden som logistikcentra

Vi arbetar för att synliggöra och utveckla Kristinehamns roll som logistikcentra. Tack vare vårt geografiska läge så stärks allteftersom Kristinehamn som en nod för olika typer av transporter. Ett nav med god geografisk placering i förhållande till E18, Värmlandsbanan, inlandsbanan, 26:an och Vänerhamn som skapar förutsättningar för en växande logistiknäring.

Genom att planera för ny verksamhetsmark i attraktiva lägen nära intermodal infrastruktur stärks möjligheten för lokala företag att växa och utvecklas såväl som möjligheten för nya verksamheter att etableras i Kristinehamn. Redan idag samarbetar vi över kommun och regiongränser i projekt som Oslo-Stockholm 2.55, Nobelbanan och Vänerhamn. Här vill vi utveckla samarbetet genom närvaro i Almedalen.

Högt tryck på byggandet av nya bostäder

Människor flyttar i högre utsträckning till attraktiva platser och företagen flyttar i sin tur dit det finns kompetent arbetskraft. I Kristinehamn är intresset för nybyggnation stort och inom de närmaste åren räknar vi med att bygga upp emot 500 nya bostäder i vår stad.

För att invånarna ska trivas och att fler ska vilja bo i kommunen satsar vi på att utveckla vår stad. I Kristinehamns ska du kunna växa, expandera och trappa ner – under hela livet. Vi utvecklar staden med tanke på olika behov. Vi bygger radhus för den lilla familjen som är redo att lämna lägenhetslivet. Lägenheter som blir perfekta boenden för de äldre som är redo att sälja sitt hus, eller de unga som letar efter sin första egna bostad. Om människor trivs i Kristinehamn kan vi säkerställa kompetensförsörjning för det lokala näringslivet - växer näringslivet, växer staden och vice versa.

Genom att Kristinehamns kommun deltar i flera relevanta seminarier under Almedalsveckan hoppas vi:

  • Stärka Kristinehamns kommuns position i det geografiska stråket mellan Karlstad-Örebro
  • Stärka Kristinehamns kommuns platsvarumärke och vår geografiska placering
  • Stärka Kristinehamns kommuns relevans som en viktig aktör i utvecklingen av Sveriges totalförsvar
  • Lyssna in och lära oss mer från andra aktörer som har erfarenheter som Kristinehamns kommun kan ha nytta av framöver.
  • Skapa möjligheter för utbyte av erfarenheter och stärka samverkan mellan Kristinehamns kommun och det civila och militära försvaret

Kristinehamns kommun kommer inte arrangera några egna seminarier i år. Däremot kommer vi att lyssna av och delta i ett flertal punkter som rör:

  • samhällsutveckling, logistik och fastighetsutveckling
  • säkerhetsfrågor, totalförsvar och Sveriges beredskap
  • opinionsbildning, demokrati, marknadsföring och kommunikation

 

Exempel på seminarier är: 

 

Vänernsamarbetet: Samverkan – nyckeln till ökad konkurrenskraft för sjöfarten?

Svensk sjöfart står för klimatsmarta transporter och bidrar därmed till en hållbar utveckling. Inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väginfrastrukturen, minska andelen kortväga lastbilstransporter, minska trängseln på vägarna och utsläppen av klimat- och luftföroreningar.

SKR:s seminarium: Hur vi på nationell nivå ska stärka det civila försvaret?

Vilken beredskapsnivå förväntas en kommun ha i händelse av krig? Vilka verksamheter bör prioriteras? I vilken ände ska man som kommun börja för att påbörja återuppbyggnaden av det civila försvaret? Vilka steg bör man ta och i vilken ordning? Vilka är de ekonomiska förutsättningarna för att bygga upp det civila försvaret igen?

UR:s seminarium: Kunskapsresistens och desinformation – demokratins motpoler?

Aldrig har tillgången till fakta och information varit mer lättillgänglig än idag och samtidigt finns det samhällsutmaningar med kunskapsresistens. Hur påverkas vi människor, forskningen, journalistiken och kunskapsspridandet, om vi inte kan vara överens om basfakta?

Länsstyrelserna seminarium: Så förbereder du dig för krisen eller kriget

Vattendunkar i källaren och pengar i madrassen. Vad kan jag som enskild medborgare göra när det civila försvaret byggs upp?

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".