Till innehållet

Digitalisering utvecklar kommunen

För Kristinehamns kommun är digitalisering ett viktigt steg för att klara av att leverera bästa möjliga service och tjänster till våra invånare, företag och besökare.

För att hålla jämna steg med utvecklingen i samhället skyndar vi nu på vår digitala omställning och tar ett stort omfamnande tag om de tekniska lösningar som faktiskt förändrar vår samtid nu. Att exempelvis ta del av film via internet istället för att kolla på reguljär-TV, eller att skicka e-post från mobiltelefonen istället för från datorn gjorde för 15 år sedan stora nedslag i vardagen. Dessa små revolutioner i hur vi förhåller oss till tekniken har fortsatt utvecklas i alla områden och även förändrat hur stora delar av samhället fungerar, som skolor, arbetsplatser, sjukvård och kollektivtrafik. Offentliga verksamheter ökar nu tempot i omställningen till att använda nya digitala lösningar i våra verksamheter. Något som vi ser är viktigt för att vi ska klara av vårt grunduppdrag även i framtiden – att leverera bästa möjliga service och tjänster till våra invånare, företag och besökare.

Mycket att vinna på att ställa om till digitalt

Digitala lösningar har potential att effektivisera och förbättra våra arbetssätt. Den är en viktig förutsättning för oss att klara av att bibehålla, eller till och med öka, vår kvalitet, service, öppenhet, demokrati och likabehandling i kontakt med våra invånare och näringsliv.

Vi står inför stora utmaningar i kommunen med minskade skatteintäkter samtidigt som vi möter större krav på våra tjänster och service. Det verkar vara en omöjlig ekvation där en åldrande befolkning, en mindre kommunkassa och färre arbetsföra personer ska försörja fler. Att spara och satsa samtidigt är svårt och därför behöver vi effektivisera vår verksamhet. Digitalisering är sådan möjlighet. Frågan är alltså inte om, utan hur vi digitaliserar.

Du kan läsa vår policy för digitalisering för att skapa dig en större förståelse om hur vi kommer genomföra den digitala utvecklingen i vår kommun. Policy digitalisering, Kristinehamns kommun.pdf

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".