Till innehållet

Tvillingarna

Ett av våra verktyg för att utveckla stadskärnan till en ännu mer trivsam, attraktiv och levande plats är Centrumvisionen. I visionen har tre områden i centrum pekats ut som möjliga framtida bostadsområden: Tellus (bakom stadshotellet), Sirius (Raggartorget) och Tvillingarna (gamla elverket). Genom att riva det gamla elverket kan vi i framtiden förverkliga detaljplanen som tillåter nybyggnation av bostäder/kontor i tre våningar.

Se detaljplan i vårt planregister

Läs mer om centrumvisionen

Vad händer nu? 

Just nu pågår rivningsarbete. För att minimera risken för damning i samband med att grävmaskinen tar ned byggnaden, använder entreprenören sprinklers på grävmaskinens redskap och dimkanoner som binder dammet. Det mesta av maskinrivningen sker med betongsax, i ett senare skede kommer vissa delar av betonggolvet i byggnaden rivas med bilningshammare. Ytan där byggnaden står kommer återställas med grus. Rivningen beräknas vara färdigställd i senare delen av december 2022. 

Intresserad av markanvisning?

Byggherrar som anmäler intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. När nya markanvisningar blir aktuella blir du som anmält intresse kontaktad och får mer information. 

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tom Johansson - Projektenheten
tom.johansson@kristinehamn.se

0550-88 115

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".