Till innehållet

Vallokaler

Valdistrikt

Ett valdistrikt är ett geografiskt område med röstberättigade. Valdistrikten är olika stora och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. På förslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsen tog den 9 november 2021 beslut om nya valdistrikt i Kristinehamns kommun. Den nya distriktsindelningen har tagit hänsyn till geografi, stadsdelsindelningar, nybyggnationsplaner och beräknad befolkningsökning. Totalt delas kommunen in i 15 valdistrikt, vilket är några färre än tidigare. 

Vallokaler

I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Exempel på vallokal är idrottshallar, skolmatsal eller bibliotek. Det är valnämnden som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen mellan klockan 08.00- 20.00 och det är där som väljare som bor i det valdistriktet röstar. På röstkortet anges den vallokal som du ska rösta i. Var extra uppmärksam på om din tidigare vallokal eventuellt kan ha ändrats i och med förändringen av valdristrikt. 

Här nedan kan du se en lista på alla vallokaler för alla distrikt:

Distrikt

Vallokal

Ölme

Ölmeskolan (matsalen)

Kristinehamn norra

Stenstalidskolan (fd rasthallen)

Kristinehamn nord-östra

Kristinehamns folkhögskola (matsal)

Strand

Strandskolan (stora salen)

Stenstaliden

Stenstalidskolan (rasthall)

Östra Vålösundet

Presterudsgymnasiet (östra byggnaden)

Enserud

KCC, Rotundan 

Innerstaden

Brogårdsskolan (matsal)

Fältet

Presterudsgymnasiet (matsal)

Kurlanda

Södermalmskolan (L-huset)

Södermalm

Södermalmskolan (rasthall)

Djurgården

Djurgårdsskolan (matsal)

Kristinehamn östra

Församlingshemmet

Björneborg

Björneborgs Folkets Hus

Kristinehamn södra

Bäckhammars Folkets Hus

 

Du kan läsa mer om hur och var du kan rösta på Valmyndighetens hemsida. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".