Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Val till Europaparlamentet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen startar onsdagen den 8 maj och alla röstberättigade ska ha fått sitt röstkort hem med posten till detta datum. 

Om EU-valet

Vid valet till Europaparlamentet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren. 

Om du vill läsa mer om EU kan du besöka Sveriges riksdags EU-information. På webbplatsen hittar du bland annat aktuell information i text, bild och film om: 

  • EU-valet den 26 maj
  • Vad EU och Europaparlamentet är
  • EU:s organisation och institutioner
  • Vad EU:s budget används till
  • Hur beslut fattas inom EU

Av röstkortet framgår vilket valdistrikt du hör till och i vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. 

Distrikt

   

Vallokal

Innerstaden
Broängen-Stenfallet 

  Rotundan, Kristinehamns Conference Center (Västerlånggatan 21)
     
Södermalm-Smedby
Kurlanda-Skäringsbol
  Brogårdsskolans matsal (Gamla Kyrkogatan 2)
     
Enserud
Varnum
  Församlingshemmet (Nya Kyrkogatan 1)
     
Fältet-Landa
Sanna
  Matsalen, Presterudsgymnasiet (Presterudsvägen 10)
     
Östermalm
Malmen
  Rasthallen, Södermalmsskolan (Södermalmsgatan 1)
     
Stenstaliden-Sandfallet 
Villastaden-Marielund
  Rasthallen, Stenstalidsskolan (Backvägen 9)
     
Djurgården   Matsalen, Djurgårdsskolan (Djurgårdsvägen 23)
     
Strand-Ålkärr   Strandskolan (Orkanvinden 4)
     
Rudskoga   Grunnebackagården (Grunnebacka 3293)
     
Bäckhammar-Nybble   Bäckhammars Folkets Hus (Sälsjögatan 15)
     
Björneborg   Björneborgs Folkets Hus (Degerforsvägen 6)
     
Ölme   Mediateket, Ölmeskolan (Vänersviksvägen 24)

Hörsalen, biblioteket, Tullportsgatan 13

Måndag – torsdag 10-19, fredag 10-17 och lördag 10-13

Receptionen, kommunhuset Uroxen, Kungsgatan 30

Söndag 12 maj och söndag 19 maj 11-13, valdagen 26 maj 8-21

Bäckhammars Folkets Hus, Sälsjögatan 15

Söndag 19 maj 14-16

 

Förtidsröstningen startar onsdagen den 8 maj 2019. För att kunna förtidsrösta behöver du ditt röstkort. Röstkorten skickas ut några dagar innan förtidsröstningen startar. Har du tappat bort eller inte fått något röstkort kan du få ett dubblettröstkort utskrivet i röstningslokalerna Hörsalen, biblioteket och kommunhuset Uroxen.

Tänk på att du vid röstning måste kunna legitimera dig. Om du inte har någon legitimation kan någon du känner styrka din identitet genom att visa sin legitimation. Om du är känd av röstmottagaren behöver du inte heller legitimera dig. 

Du som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en förtidsröstningslokal eller till en vallokal på valdagen kan få hjälp att rösta.

Rösta med bud

Anhörig, vårdpersonal, anställda vid kriminalvårdsanstalter och lantbrevbärare kan agera bud för dig. Det finns budröstningsmaterial att hämta på de ställen där man kan förtidsrösta samt i vallokalerna på valdagen.

Ambulerande röstmottagare

Valnämnden har ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal. Det är alltid två röstmottagare som kommer och röstmottagarna har tystnadsplikt. Tänk på att du som väljare måste legitimera dig. 

Om du vill rösta med ambulerande röstmottagare kontaktar du valnämnden på telefonnummer 0550-880 09. Då gör vi upp en tid som passar dig och de ambulerande röstmottagarna. På valdagen 26 maj erbjuds ambulerande röstmottagning fram till klockan 18. 

Valskjuts på valdagen 26 maj

Du som inte kan ta dig till din vallokal på valdagen den 26 maj kan beställa valskjuts av kommunens valnämnd. Ring valnämnden på 0550-880 09 för att beställa valskjuts. 

Om du inte befinner dig i Sverige under valperioden kan du brevrösta från utlandet. Brevröstningsmaterial finns att hämta i kommunhuset Uroxens reception, Kungsgatan 30.

I materialet finns instruktion hur man gör samt en blank valsedel och valkuvert. Du som vill personrösta skriver partiets namn och namnet på den kandidat du vill rösta på. Om du inte vill personrösta skriver du endast partiets namn.  

Valnämnden vill informera de politiska partierna hur hanterandet av valsedlar kommer att ske, vilka förtidsröstningsställen och vallokaler som är aktuella, gränser för propaganda samt kontaktuppgifter till valnämnden.

Information till partier inför EU-valet 26 maj 2019

Vem får rösta i EU-valet? 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige, kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare. För att få rösta behöver du stå med i ett lands röstlängd. Valmyndigheten skickade i mars 2019 ett brev med information till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. Brevet skickades till de adresser som vid tidpunkten fanns registrerade i Skatteverkets folkbokföringsregister. I brevutskicket bifogades en blankett för anmälan till den svenska röstlängden eller en blankett för utträde ur den svenska röstlängden. Blanketterna kan även laddas ned under respektive rubrik nedan.

Om du vill rösta i Sverige kan du stå kvar eller anmäla dig till den svenska röstlängden.
Om du vill rösta i det land där du är medborgare ska du anmäla utträde ur den svenska röstlängden. Du kommer istället tas med i röstlängden i det land där du är medborgare.

Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".