Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Val 2018

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018.

Från och med 22 augusti kan du rösta i någon av kommunens röstningslokaler. Glöm inte att ta med dig legitimation när du ska rösta. 

Här nedan hittar du information om vilka som får rösta, vilka förtidsröstningslokaler du kan rösta i med mera.

Du kan också läsa mer på Valmyndighetens hemsida.

För att få rösta, ha rösträtt, måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Röstkort

Röstkort skickas ut till alla röstberättigade under perioden 16-22 augusti. 

På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Om du inte fått ditt röstkort eller har tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Det kan också skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Rösträtt till riksdagen:

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige:

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

 

Från och med onsdag 22 augusti till valdagen söndagen den 9 kan du förtidsrösta i någon av nedanstående lokaler. 

Receptionen, kommunhuset Uroxen

Måndag - torsdag 07.30-16.30
Fredag 07.30-16
Valdagen 9 september 08-20

Biblioteket

Måndag - torsdag 10-19
Fredag 10-17
Lördag 1 och 8 september 10-13

Turistbyrån

Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Söndag 26 augusti och 2 september 10-14

Informationen uppdateras inom kort.

Om du inte själv kan ta dig till en förtidsröstningslokal eller till din valdag på valdagen finns det olika sätt att rösta på:

Ambulerande röstmottagare

Valnämnden har så kallade ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig som inte själv kan ta dig till en val- eller röstningslokal. Om du har behov av ambulerande röstmottagare tar du kontakt med Linn Carlsson, 0550-880 09. 

Rösta med bud

En anhörig eller vårdpersonal kan agera bud för dig. Det finns budröstningsmaterial att hämta på de ställen man kan förtidsrösta samt i vallokalerna på valdagen. Materialet innehåller 3 blanka valsedlar, en för varje val, 3 valkuvert samt ett särskilt budröstningskuvert.

Förutom budet ska det även finnas ett vittne som intygar att det är du som väljare som själv gjort iordning din röst samt stoppat detsamma i budröstningskuvertet.

OBS! Tänk på att det är viktigt att läsa instruktionerna och fylla i alla uppgifter på budröstningskuvertet korrekt. Annars finns risk att proceduren måste göras om.

 

Om du är bortrest under förtidsröstningsperioden 22 augusti till valdagen 9 september har du möjlighet att brevrösta. Denna möjlighet finns dels på svenska ambassader och konsulat men du kan även själv ombesörja detta genom att få ett brevröstningsmaterial från kommunen. 

Att tänka på är det ska finnas två vittnen som på brevrösningskuvertet intygar att det är du som väljare som själv gjort iordning din röst. (Vittnena behöver inte vara svenska medborgare) Följ instruktionerna noggrant!

Brevröstningsmaterial kan du hämta i kommunhuset Uroxens reception, Kungsgatan 30, från och med 25 juni 2018.

Informationen uppdateras inom kort.

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".