Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Val 2018

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018.

Mellan 16 till 22 augusti skickas röstkort ut till alla röstberättigade. Av röstkortet framgår vilka val du har rösträtt till samt vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. 

Från och med 22 augusti till den 9 september kan du förtidsrösta i någon av kommunens röstningslokaler. Vid förtidsröstning behöver du ta med dig ditt röstkort. Vid förtidsröstning och röstning i vallokal på valdagen måste du även kunna identifiera dig. 

Här nedan hittar du information om vilka som får rösta, vilka förtidsröstningslokaler du kan rösta i med mera.

Du kan också läsa mer på Valmyndighetens hemsida.

För att få rösta, ha rösträtt, måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Röstkort

Röstkort skickas ut till alla röstberättigade under perioden 16-22 augusti. 

På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Röstkortet ska tas med vid förtidsröstning.

Om du inte fått ditt röstkort eller har tappat bort det kan du beställa ett nytt hos kommunen. Det kan också skrivas ut av röstmottagarna i följande röstningslokaler; Biblioteket, Kommunhuset Uroxen och Turistbyrån.

Rösträtt till riksdagen:

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige:

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

 

Från och med onsdag 22 augusti till valdagen söndagen den 9 kan du förtidsrösta i någon av nedanstående lokaler. 

Tänk på att ta med dig ditt röstkort samt att du måste identifiera dig. Du kan identifiera dig genom att: 

 • visa upp godkänd id-handling ellerröstmottagaren känner igen dig eller
 • du är känd av röstmottagaren
 • någon annan intygar din identitet. Den personen måste då visa upp id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

 

Röstningslokaler i Kristinehamns kommun

 

Receptionen, kommunhuset Uroxen

Måndag - torsdag 07.30-16.30
Fredag 07.30-16
Valdagen 9 september 08-20

Biblioteket

Måndag - torsdag 10-19
Fredag 10-17
Lördag 1 och 8 september 10-13

Turistbyrån

Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Söndag 26 augusti och 2 september 10-14

Bäckhammars Folkets Hus

Söndag 2 september 11-14

Samtliga vallokaler öppnar kl 8.00 på valdagens morgon 9 september och stänger kl 20.00 valdagens kväll. 

Under förtidsröstningen får du rösta var du vill i Sverige, på valdagen däremot är det viktigt att du går till din specifika vallokal. Vilken vallokal du ska rösta i framgår av röstkortet.

Oavsett om du förtidsrörstar eller röstar på  valdagen måste du identifiera dig. Det kan du göra på tre sätt: 

 • Visa upp en id-handling som körkort, pass, tjänstelegitimation eller liknande.
 • Du är känd av röstmottagaren.
 • Någon annan intygar din identitet. Den personen måste då visa upp id-handling eller vara känd av röstmottagaren. 

 

Nedanstående vallokaler finns i Kristinehamns kommun. Av ditt röstkort framgår vilken vallokal du ska rösta i. 

Vallokal

Kristinehamns Conference Center

Brogårdsskolans matsal
Församlingshemmet Kristinehamn
Presterudsskolans matsal
Södermalmskolans rasthall
Stenstalidsskolans rasthall

Djurgårdsskolans matsal

Strandskolan
Grunnebackagården Rudskoga
Folkets Hus Bäckhammar
Folkets Hus Björneborg
Ölmeskolans mediatek

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal. Det gäller även om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Rösta med bud

Budet ska vara minst 18 år gammal och följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter 
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

 

Det finns budröstningsmaterial att hämta på de ställen man kan förtidsrösta samt i vallokalerna på valdagen. Materialet innehåller 3 blanka valsedlar, en för varje val, 3 valkuvert samt ett särskilt budröstningskuvert.

Förutom budet ska det även finnas ett vittne som intygar att det är du som väljare som själv gjort iordning din röst samt stoppat detsamma i budröstningskuvertet. Vittne kan vem som helst vara men personen måste dock vara över 18 år och vittne och bud får inte vara samma person.

OBS! Tänk på att det är viktigt att läsa instruktionerna och fylla i alla uppgifter på budröstningskuvertet korrekt. Annars finns risk att proceduren måste göras om.

Ambulerande röstmottagare

Valnämnden har även så kallade ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig som inte själv kan ta dig till en val- eller röstningslokal. Om du har behov av ambulerande röstmottagare tar du kontakt med Linn Carlsson, 0550-880 09. 

 

 

Om du är bortrest under förtidsröstningsperioden 22 augusti till valdagen 9 september har du möjlighet att brevrösta. Denna möjlighet finns dels på svenska ambassader och konsulat men du kan även själv ombesörja detta genom att få ett brevröstningsmaterial från kommunen. 

Att tänka på är att det ska finnas två vittnen som på brevröstningskuvertet intygar att det är du som väljare som själv gjort iordning din röst. (Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.) Följ instruktionerna noggrant!

Brevröstningsmaterial kan du hämta i kommunhuset Uroxens reception, Kungsgatan 30, från och med 25 juni 2018.

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".