Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Synpunkter och klagomål, barnomsorg och utbildning

Kristinehamns kommun ska erbjuda alla barn, elever och studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet kontinuerligt och därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss. 

Syftet är att öka den enskildes möjlighet till inflytande, snabbare kunna åtgärda eventuella brister och stärka barns och elevers rättsäkerhet. 

Klagomålshantering

Enligt skollagen (2010:80, 4 kap 8 §) ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig rektor, förskolechef elller motsvarande ledningsfunktion.

Till vem framför jag mina synpunkter och klagomål till och hur bär jag mig åt?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet för hemma. I förskolan och skolan handlar det om att framföra synpunkter till berörd personal. Detta kan ske via direkta samtal, telefon, brev eller e-post. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. Då är det bäst att du formulerar ditt klagomål skriftligt.

Så här lämnar du förslag, synpunkter eller klagomål

Ladda hem och fyll i blanketten nedan, skicka den till Kristinehamns kommun, 2. Skolförvaltningen, 68184 Kristinehamn eller via mejl till skolnamnden@kristinehamn.se. 

Det du skriver blir en allmän handling, vilket innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den och få den kopierad (vissa känsliga uppgifter kan hemlighållas). Inom 14 dagar ska du ha fått en kontakt eller ett skriftligt besked om hur långt ditt ärende nått. Du kan även välja att vara anonym, men vi har då inte möjlighet att ge dig återkoppling. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".