Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Medborgardialog i 360 grader

Hur är det att bo och leva i Kristinehamns kommun? I olika delar av centrala Kristinehamn? På landsbygden? I någon av de mindre tätorterna? Vad är bra, vad kan bli bättre och vad behöver förändras?

Vi på Kristinehamns kommun arbetar under 2019 och 2020 för att få en samlad bild av vad som krävs för att hela kommunen ska leva. I det arbetet behöver vi hjälp – av dig. Vad man vill ha och kan bidra med skiljer sig åt, och vi vill gärna veta mer om hur just du ser på saken. Det handlar om frågor som:

  • Vad anser du behövs för att man ska kunna bo och leva i hela kommunen?
  • Är det något du vill ska förändras?
  • Vad vill och kan du bidra med?
  • Är det något du vill att andra ska göra?

För att få en så heltäckande bild som möjligt vill vi samla in perspektiv från så många håll som möjligt – även från dem som vanligtvis sällan hörs eller deltar i debatten. Att på det här sättet jobba ”hela vägen runt” frågan kallar vi för Perspektivinsamling 360 grader.

Genom dialogmöten kommer vi att låta olika perspektiv mötas och diskutera, så att vi kan få en helhetsbild. Vissa idéer som diskuteras fram kommer att hamna i en landsbygds- och serviceplan som kommunfullmäktige kommer att besluta om. Andra saker som kommer upp kanske vi kan lösa tillsammans direkt.

Perspektivinsamling 360 grader: Vi vill lyssna på alla perspektiv - vilket är ditt?

Kontaktuppgifter

Susanna Göransdotter - ungdoms- och demokratistrateg
susanna.goransdotter@kristinehamn.se

0550-880 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".