Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ungdomsinflytande

Det finns många olika sätt att påverka som ung i Kristinehamn. Ungdomar som är under arton år har rätt att vara delaktiga i demokratiska och politiska processer även om de ännu inte får rösta i val. Ungdomar kan – precis som alla andra – komma med synpunkter eller e-förslag till kommunen.

Kristinehamns Kommun arbetar strategiskt med ett aktivt ungdomsinflytande för att säkerhetsställa att de ungas röster hörs. Våra ungdomar ska få komma till tals och bli tagna på allvar. Vi använder en uppsökande metod där kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner möter ungdomarna där de är, på deras arenor, för att ungdomarna ska bli delaktiga och kunna påverka frågor som rör dem.

På Facebook-sidan Ung i Kristinehamn hittar du information om aktiviteter och annat som är på gång för unga kristinehamnare.

 Ung i Kristinehamn på Facebook

 

Kontaktuppgifter

Susanna Göransdotter - ungdoms- och demokratistrateg
susanna.goransdotter@kristinehamn.se

0550-880 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".