Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Styrmodell för kommunen

Kristinehamns kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Styrmodellen vägleder oss i hur vi ska arbeta med ekonomi, budget och verksamhet utifrån visionen och de övergripande målen. Det fungerar också som ett stöd inför strategiska beslut.

Det betyder att politikerna styr kommunen utifrån beslutade mål samtidigt som budget är ett medel för att uppnå resultat. Vi planerar och följer upp våra verksamheter, jämför resultat för att hela tiden få en ökad service och ett mervärde på de tjänster vi erbjuder till invånare och företag. 

Läs mer om kommunens vision och mål

 

 Ladda ner styrmodellen som PDF. 

 

Kontaktuppgifter

Wibecke Björkelund - ekonomichef
wibecke.bjorkelund@kristinehamn.se

0550-880 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".