Till innehållet

SCB Medborgarundersökning

Hösten 2021 deltar Kristinehamns kommun i SCB:s medborgarundersökning. Under perioden 6-10 september kommer 1200 slumpvis utvalda kristinehamnare över 18 år att få en enkätundersökning hem i brevlådan.

I undersökningen får kommunens invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. SCB:s medborgarundersökning gör det möjligt att jämföra vad olika
grupper i kommunen tycker men även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet. Det går inte att se vad en enskild person har svarat. 

Du kan läsa mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".