Till innehållet

SCB Medborgarundersökning

Hösten 2021 deltar Kristinehamns kommun i SCB:s medborgarundersökning. Under perioden 6-10 september kommer 1200 slumpvis utvalda kristinehamnare över 18 år att få en enkätundersökning hem i brevlådan.

I undersökningen får kommunens invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. 

Mer information kommer att läggas upp här på kristinehamn.se när september månad närmar sig. Du kan också läsa mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".