Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Medborgardialog

Kristinehamns kommun arbetar med olika former av medborgardialog för att göra Kristinehamns medborgare delaktiga. Politikerna i Kristinehamn har beslutat att medborgardialog är en viktig del i kommunens styr-och beslutprocess.

Det finns olika former för medborgarna att vara delaktiga. Ett exempel är att skicka in ett Kristinehamnsförslag.

Ibland genomförs medborgardialoger med särskilda teman. Du kan se aktuella medborgardialoger nedan:

Kristinehamns kommun ingår i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk för medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor.

Just nu utför vi med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner en medborgardialog med fokus på kommunen och föreningslivets relation. Fyll i e-tjänsten och dela med dig av dina tankar, åsikter och berättelser kring föreningslivet i Kristinehamn!

Fisktorget är identifierad som en mötesplats med potential i Visionen för Kristinehamns stadskärna. Det är en strategiskt viktig plats som knyter ihop stadskärnan och kvarteret Vågen med Stadsparken. Vi vill höja platsens status genom att skapa en vattennära torgmiljö, kantad av historisk bebyggelse.

Medborgardialogen är en del av en förstudie för att ta reda på hur medborgarna i Kristinehamn vill att platsen ska användas. Arbetet med Fisktorget kommer genomföras någon gång mellan 2023-2030.

Medborgardialogen genomförs i två etapper:

1. Lördag 10 oktober, 11-13, kommer representanter från Kristinehamns kommun finnas på plats utomhus på Fisktorget med papper, pennor, inspirationsbilder med mera för att samla in medborgarnas synpunker. Vi bjuder på fika! Tänk på att hålla avstånd till varandra i dessa Coronatider!

2. Söndag 29 november, i samband med skyltsöndagen, kommer vi presentera förslagen. Mer information kommer närmre fram.

Har du inte möjlighet att komma på lördag 10 oktober kan du lämna in dina förslag via e-tjänsten nedan.

 

Tyck till om Fisktorget

Onsdagen den 21 oktober klockan 18-20 möts vi i Björneborg Folkets hus för att tillsammans ta fram hur lekplatsen ska se ut.

I workshopen kommer vi jobba med bilder på olika lekredskap. På bilderna kommer det stå vad varje redskap kostar. Det finns en given budget och deltagarna kommer få välja ut vilka redskap man vill ha inom ramen för budget och var de ska placeras på lekplatsen. När förslagen är färdiga kommer deltagarna få rösta, det förslag som får mest röster kommer genomföras på lekplatsen.

Vi bjuder på fika!

På grund av Corona kan vi endast vara 50 stycken i lokalen så föranmälan krävs.

Anmälan:
Hanna Åsander,
Park och trafikplanerare, tekniska förvaltningen
hanna.asander@kristinehamn.se
0550 88524

Välkomna!

Kontaktuppgifter

Susanna Göransdotter - ungdoms- och demokratistrateg
susanna.goransdotter@kristinehamn.se

0550-880 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".