Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Jämställdhet

I Kristinehamns kommun är arbetet för ökad jämställdhet en del av kommunens ordinarie uppdrag. Vi arbetar för att vara en jämställd arbetsgivare som har jämställda verksamheter. Vi vill att invånarna ska få en likvärdig service oavsett kön, och att vi har en jämställd fördelning av kommunens resurser.

Jämställdhetsfrågan är ett av de horisontella perspektiven som ingår i kommunens styrmodellDet betyder att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen. Det ska ingå i det ordinarie arbetet och genomsyra kommunens arbete i alla verksamheter. 

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. 

Länkar

Kontaktuppgifter

Anneli Wiker - jämställdhet- och demokratistrateg
anneli.wiker@kristinehamn.se

0550-858 99

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".