Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Personuppgifter – så behandlar vi dem

Personuppgiftslagen (Pul) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Vad händer med dina uppgifter

När du kontaktar Kristinehamns kommun kan dina personuppgifter komma att registreras i ett databasregister. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Den nämnd som hanterar ditt ärende är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av det registrerade måste du göra en skriftlig ansökan som du undertecknar själv. 

Vill du veta mer?

Du kan kontakta kommunen på telefon 0550-88 000, via mejl kommunen@kristinehamn.se eller via brev till Kristinehamns kommun, 681 84 Kristinehamn.

Du kan även läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens hemsida

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".