Till innehållet

Information med anledning av situationen i Ukraina

Frågor och svar 

Hur vet jag om det som skrivs om Ukraina är sant eller falskt?

Desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Var kritisk och granska påståenden innan du tar dem till dig eller sprider dem vidare. MSB har en bra checklista för hur man "tänker källkritiskt".

Vad gör kommunen?

Kristinehamns kommun följer det säkerhetspolitiska läget noga och har initierat stabsfunktion. Vi har dialogmöten med regionala och nationella aktörer och myndigheter kring läget i omvärlden. Vi förbereder oss på att kunna ta emot flyktingar från Ukraina vid behov. Ansvariga verksamheter inventerar just nu bland annat lokaler och andra resurser inför en eventuell insats framöver.

Jag har rum att hyra ut till Flyktingar. Kan ni på kommunen ta emot namn och förmedla?

Om du är fastighetsägare och har bostäder för uthyrning till människor som flytt, ska du vända dig till Migrationsverket.

Om du som privatperson har ett rum i ditt hem eller ett tillfälligt boende att erbjuda, kan du kontakta Kristinehamns kommun via formuläret nedan. Det utgår ingen ersättning när man erbjuder tillfälligt logi till personer i nöd. 

Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till!

Jag vill hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Vad kan jag göra?

I dagsläget vet vi inte hur många ensamkommande flyktingbarn som kommer att komma till Kristinehamns kommun. För att vara förberedda på att ta väl hand om de barn som kommer efterfrågar vi redan nu dig som vill anmäla ditt intresse som familjehem. Du kan lämna din intresseanmälan via formuläret nedan, och vi kontaktar dig när vi är i behov av din hjälp.

Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till!

Jag har kläder och leksaker att skänka till flyktingar. Kan ni på kommunen ta emot dem?

Kristinehamns kommun har ingen egen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter. Det finns flera frivilligorganisationer som tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. I Kristinehamn finns till exempel Röda Korset Kristinehamn.

Du kan även vända dig till exempelvis: 

Jag vill hjälpa till som volontär! Hur anmäler jag mig?

Eftersom situationen i Ukraina är föränderlig vet vi inte hur behovet av frivilliga insatser kommer att se ut framöver. I formuläret nedan kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till. Du blir då uppskriven på vår lista över personer som vill göra en frivillig insats, och kommer att bli kontaktad om behovet av din hjälp uppstår. 

Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till!

Du kan också anmäla ditt intresse om att göra en frivillig insats till Röda Korset Kristinehamn som är i behov av volontärer.

Var finns skyddsrum inom kommunen?

På MSB:s karta kan du se var ditt närmaste skyddsrum finns. 

Mer information om skyddsrum finns på MSB:s webbplats.

Viktigt meddelande - Hesa Fredrik

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Efter VMA-test den 7 mars kontaktade många kommunen med uppmaningen att de inte hörde tutan. Det är Räddningstjänsten som ansvarar för test, drift, underhåll av systemet. I Kristinehamn är det Bergslagens Räddningstjänst (BRT) som ansvarar och de nås på telefonnummer 0550-636 00. 

Vill du läsa mer om utomhusvarning och VMA har MSB sammanställt frågor och svar på deras webbplats.

Finns det risk för cyberattacker?

Cyberattacker är till exempel attacker mot myndigheter och företags webbplatser eller mer sofistikerade attacker i form av försök att få tillgång till konfidentiell information eller orsaka krascher eller förstörelse. Det finns en risk att sådana attacker ökar i orostider. Som privatperson kan du skydda dig genom att installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt. Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-post eller sms.

Vad kan jag som privatperson göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vad du som privatperson kan göra.

Mer information

På krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter om det aktuella läget. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

MSB:s hemsida kan du också läsa mer om situationen i Ukraina.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".