Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vi har en driftstörning som påverkar telefonitjänster för både inkommande och utgående samtal. Läs mer

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgnämnden arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. Kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering samt förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Äldreomsorgsnämnden ansvarar bland annat för att leda den kommunala hälso- och sjukvården samt erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder.

Äldreomsorgsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda var av sju ledamöter och fem ersättare. Ordförande Sonja Höglund leder arbetet i nämnden som sammanträder en gång i månaden.

Socialförvaltningen är den förvaltning driver äldreomsorgsnämndens verksamhet. 

Äldreomsorgsnämnden sammanträder dessa dagar under 2019. Tiden är klockan 09.00.

 • 2 januari
 • 6 februari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 17 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 11 december

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens kärnverksamhet är att:

 • bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre
 • ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv
 • genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service
 • ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kärnverksamheterna regleras bland annat av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har förvaltningen ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande flyktingbarn med mera.

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden:

 • Funktionsstöd
 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av socialchef Eva Lotta Lindskog.

Kontaktuppgifter

Jasmine Haldén - nämndsekreterare
jasmine.halden@kristinehamn.se

0550-868 71

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".