Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Tidigare publicerade nyheter om Corona

26 mars klockan 18.00

Tillfällig avgiftsreducering i förskolan upphör

Den 16 mars införde skolförvaltningen en tillfällig avgiftsreducering genom avdrag på faktura, för de vårdnadshavare som valde att hålla sina barn hemma från förskolan. Orsaken var att vi hade stora svårigheter med bemanningen på grund av personalfrånvaro.

Nu har läget stabiliserat sig något och vi är tacksamma för de som haft möjlighet att hjälpa till genom att hålla sina barn hemma. Vi vill dock förtydliga att Folkhälsomyndighetens rekomendationer fortfarande gäller. Om ditt barn har lindriga symptom, (snuva, halsont, hosta, feber), ska barnet vara hemma och stanna hemma 48 timmar efter att symptomen upphört. De tider du hade för ditt barn tidigare gäller fortsättningsvis.

I och med detta upphör avgiftsreduceringen från och med måndag 30 mars.

Om personalfrånvaron i förskolan skulle öka igen eller om staten kommer med nya direktiv kommer vi göra en ny bedömning och informerar om det här och på Unikum.

Podden Viktiga minuter släpper fler avsnitt på temat corona

Just nu är vi många som bär på tankar och funderingar kopplat till corona. För många, och inte minst för barn och unga, kan det vara viktigt att få ventilera dem med andra. Det finns många bra råd för hur vuxna kan prata med barn om detta, till exempel på 1177 eller BRIS. När ungdomarna själva får önska av vuxenvärlden nämner de:

  • Öppenhet – att prata om det som händer i världen 
  • Framförhållning – att förbereda unga på olika scenarion så att de kan föreställa sig hur det kan komma att bli. 
  • Lugn – att inte stressa upp situationen genom att till exempel prata om eller titta på alla nyhetsuppdateringar eller genom att bete sig som att det är panik

I förebyggarenhetens podd Viktiga minuter kan du lyssna mer på vad unga säger om corona och oro, och få fler konkreta tips på hur de som vuxen kan prata med barn om den smitta som just nu sprids över världen.

Röda korsets stödtelefon

Röda korsets stödtelefon är till för allmänheten. Här får du som ringer in möjlighet att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i med coronautbrottet. Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. 

BRIS 

Just nu är det många barn och unga som hör av sig till Bris för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. 

Här kan du som är ung läsa svar på frågor från Bris kuratorer. Det går också bra att ring till Bris stödtelefon på telefonnummer 116 111.

Kvinnofridslinjen 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till stödtelefonen. Linjen har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vid akuta händelser, ring 112. 

25 mars klockan 15.50

Skärpta krav för restauranger och krogar

För att bromsa takten av spridningen av coronaviruset har Folkhälsomyndigheten gått ut med skärpta krav för restauranger, krogar med flera.

Folkhälsomyndigheten trycker på att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra vid köer, bord och bufféer eller bardiskar. Det får inte förekomma trängsel. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Stående servering vid barer inte är tillåtet.

Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Bufféservering tillåtet men ska uppfylla ställda krav

Det är tillåtet för restaurangerna att fortsätta servera buffé. För att hålla bufféservering öppen måste du som företagare uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera genom att göra en riskbedömning för din verksamhet och utifrån den vidta eventuella åtgärder, samt fortsätta följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Här finns frågor och svar om coronaviruset från Livsmedelsverket.

23 mars klockan 18.00

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

SKR och Sobona har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronaviruset allvarliga effekter.

– Välfärdens verksamheter behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre. Vi och facken är överens om att inte ta tid och resurser från detta exceptionellt viktiga arbete och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Avtalen för OFR Läkare och OFR Allmän kommunals verksamhet löper ut den 31 mars 2020 medan avtalet för Kommunal löper ut den 30 april 2020. Alla dessa avtal förlängs nu till den 31 oktober 2020. Avtalen rör totalt omkring 650 000 medarbetare.

20 mars klockan 17.00

Kommunstyrelsen har ett extra insatt möte tisdagen den 24 mars för att ta beslut om extra åtgärder för att mildra effekterna av Covid 19 för företagarna i Kristinehamn. Du kan ladda ner förslaget som PDF här.

Vi påminner om att vara noga med hygienen och tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Var restriktiv med socialt umgänge och undvik stora folksamlingar för att minimera smittspridning och skydda gamla och sjuka. 

Gymnasieskolan bedriver nu sin undervisning på distans, för- och grundskolan håller fortsätt öppet. 

Förtydligande om mat från Uranus

De som äter i matsalen som bor i Uranushuset får hjälp av hemtjänstpersonal, de som kommer utifrån får matdistribution som Samhall levererad till dörren via insatsen matdistribution som de fått via bistånd. 

19 mars klockan 10.20

Matsalen på servicehuset Uranus är stängt från och med idag torsdag den 19 mars 2020. Besöksförbud gäller alla externa gäster. De boende kommer att få matlådor levererad till sin dörr av Samhall.

Matlåda och matdistribution ingår i förenklat beslutsfattande och om du vill ha ett beslut om matlåda är du välkommen att ansöka om detta direkt via kommunens självservice. Det går också bra att ringa till biståndsenheten för mer information på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30–11.30.

18 mars klockan 14.45

Information till dig som företagare

Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset. Bland annat hur du gör för att ansöka om anstånd med betalning av skatt, information om korttidspermittering m.m.

Våra museum och biblioteket

Våra offentliga verksamheter håller öppet som vanligt och våra egna arrangemang kommer just nu att genomföras som planerat. Om rekommendationerna kring evenemang ändras så uppdaterar vi dig här.

Om coronaviruset på flera språk, lätt svenska och teckenspråkstolkad


Folkhälsomyndighetens information på olika språk - hur du kan skydda dig och andra från smitta

Sveriges Radio nyheter på olika språk

Sveriges Radio - Nyheter om det nya coronaviruset i Sverige på lätt svenska

Krisinformation – teckenspråkstolkad information

Hantering av sopor i samband med pågående Corona-smitta

Om du ska slänga sopor som kan innehålla virus (brännbart avfall som städsopor mm) så ska du vara noga med att paketera och knyta ihop påsen. Släng den sedan i de brännbara soporna (gröna tunnan). Då skickas de till förbränning som vi gör med alla brännbara sopor. Matavfall och återvinningsmaterial ska hanteras som vanligt.

17 mars klockan 16.00 

Information om avgiftsreducering

Coronaviruset ses numera som en pandemi. Även om antalet människor i Sverige som insjuknat i viruset ännu inte är så många, märker vi konsekvenserna av våra gemensamma försök att hejda spridningen.

Kristinehamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar både personal, barn och elever att stanna hemma vid feber, hosta eller luftvägssymptom. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att dämpa coronavirusets spridning och på så vis kunna skydda de i vårt samhälle som är mest utsatta.

Med anledning av detta märker vi på en del av våra förskolor svårigheter med bemanningen. Vi uppmanar därför er vårdnadshavare som inte har behov av omsorg att avstå från att lämna era barn på förskola eller fritidshem. Verksamheterna kommer inte vara stängda och har ni behov av omsorg så är ni välkomna.

En avgiftsreducering kommer ske genom avdrag på faktura utifrån att ni inte har nyttjat er plats. Reduceringen kommer ske i efterhand genom avstämning av närvaroredovisning från enheterna.

Hur länge avgiftsreducering kommer ske kan vi inte svara på i dagsläget. Detta beror på under hur lång tid vi ser svårigheter med att ha full bemanning ute i verksamheterna samt på pandemins fortsatta utveckling.

Avgiftsreduceringen sker med start från måndagen den 16 mars.

Elever skickas hem för distansundervisning

Regeringen har idag uppmanat huvudmännen att från och med i morgon ha undervisning på distans för gymnasiet och för vuxenstudier.

Följande gäller för Kristinehamns kommun:

I morgon onsdagen den 18 mars är samtlig verksamhet stängd för gymnasiet, vux, yrkesvux, SFI och yrkeshögskola. Denna stängning är till för att vi ska kunna samla all personal och planera utifrån de nya förutsättningarna som nu finns. Skolan kommer endast vara stängd denna dag. Undervisning ska fortsatt ske.

Därefter kommer undervisning att bedrivas på distans. Samtliga elever uppmanas därför att ta med sig sin dator, laddare och övrigt skolmaterial hem och ha koll på information som läggs ut på Unikum och på följande sidor:

Distansundervisning för gymnasieskolan

Distansundervisning för vuxenutbildningen           

All berörd personal kallas till informationsmöte den 18 mars klockan 10.00 i aulan på Brogårdsgymnasiet.

Vi är medvetna om att en förändring av skolans undervisning väcker många frågor. Skolförvaltningen kommer löpande gå ut med information.

Besöksnäringsdagen flyttas fram

Kristinehamns besöksnäringsdag och utdelning av Kristinehamns turismpris flyttas fram. Konferensen som skulle ha ägt rum den 26 mars berör personer från många olika verksamheter och kan betyda ökad risk för smittspridning, vilket vi av försiktighetsskäl vill undvika i nuläget. Vi återkommer med nytt datum längre fram och håller även nomineringar till priset öppet till dess vi har bestämt nytt datum.

16 mars klockan 21.30

Öppna förskolan är stängd

Region Värmland har bett kommunen stänga vår öppna förskola, Källan. Detta för att minska antalet besökande till familjecentralen, där både Barnavårdscentralen (BVC) och Mödravårdscentralen (MVC) har sina verksamheter.

Prao för årskurs 8 ställs in

Under elevernas prao vecka 14, 17 och 19 går många elever till offentliga verksamheter. Våra äldreboenden och förskolor kan inte ta emot praoelever just nu och därför kommer praon att ställas in för vårterminen 2020. Praotiden ersätts med vanlig undervisning.

Inställda evenemang

Eftersom regeringen fattat beslut om att förbjuda folksamlingar på över 500 personer så ställs några planerade evenemang in. Matmarknaden vid kvarteret Vågen den 28 mars, Vårmarknaden den 8 april och Stadsbondgårdens dag den 2 maj ställs in för att minska risken för spridning av coronaviruset till riskgrupper.

16 mars klockan 09.30

Måndag och vardag igen. Regeringen höll presskonferens igår eftermiddag. De konstaterar att vi har en pandemi i vår omvärld och inriktningen är att begränsa smittan för att skydda våra gamla och svaga. Inga utökade restriktioner presenterades. Men statsministern vädjade till svenskarna om att iaktta försiktighet och agera enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är vi som individer som måste ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. Har du symptom, även lindriga, så stanna hemma. Är du frisk så jobbar du som vanligt. Vi som kommun följer den linjen och fortsätter att hålla alla verksamheter igång.

Läs mer på:

Folkhälsomyndigheten 

Krisinformation.se 

Region Värmland

15 mars klockan 12.50

Förskola och fritidshem

Med anledning av de nya råden att alla även de med milda symptom ska hålla sig hemma kommer behoven av vikarier att öka i våra verksamheter. Därför önskar vi att alla föräldrar med barn med 15-timmarsplacering låter sina barn vara hemma.

Vi uppmanar även er föräldrar med barn på förskola/fritidshem att inte lämna era barn om det inte är så att ni är i behov av omsorgen.
På så vis underlättar vi för vår verksamhet att kunna ta hand om de barn som behöver vara där.

13 mars klockan 17.00

Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Folkhälsomyndigheten avråder från onödiga besök och därför har socialförvaltningen i Kristinehamns kommun beslutat att det råder besöksförbud på alla våra äldreboenden. Besöksförbudet gäller tillsvidare från den 13 mars.

Många av våra äldre är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter.

Undantag kan göras vid särskilda fall.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig enhetschef. Här hittar du telefonnummer till våra äldreboenden.

Inte aktuellt att stänga skolor

Regeringen tar idag beslut om att ge skolhuvudmännen större möjligheter att ställa om med anledning av coronaviruset. Enligt utbildningsminister Anna Ekström kan det bl.a. vara att ha undervisning på helger men också förlänga terminstiderna.

Regeringen säger att det i dagsläget inte är aktuellt med något allmänt beslut om att stänga skolor, vilket Kristinehamns kommun ser som positivt.

Möjligheten till flexibilitet i planeringen av undervisningen är också positiv. Detta kan bli aktuellt om vi hamnar i ett läge där många elever på grund av sjukdom inte kan vara i skolan och på något vis behöver ta igen missad undervisning.

Samhällsansvar

Kommunen har ett samhällsansvar och är en garant för att vårt samhälle ska fungera. En stängning av våra förskolor och skolor för att eventuellt minska smittspridning ger andra konsekvenser. Många föräldrar har arbete som inte kan utföras i det egna hemmet. Sjukvård, polis, brandkår, affärer, företag och många andra verksamheter behöver vara igång även under en pandemi för att vårt samhälle ska fungera.

Skolverksamheten i Kristinehamns kommer i dagsläget inte att stängas. Istället förbereder vi oss på hur vår verksamhet och vårt samhällsansvar ska kunna fungera i ett läge med hög sjukfrånvaro hos vår personal och svårigheter med att få tag på vikarier.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av de nya råden att alla även de med milda symptom ska hålla sig hemma kommer behoven av vikarier att öka i våra verksamheter. Därför önskar vi att alla föräldrar med barn med 15-timmarsplacering låter sina barn vara hemma.

Frisk i två dagar innan du återgår till jobbet

Har du gått hem från jobbet för att du har fått symptom stannar du hemma tills att du känner dig helt frisk. När du varit frisk i två dagar (d.v.s. 48 timmar) kan du återgå till ditt arbete, detta för att minska risken för smittspridning.

Region Värmland ändrar nu inriktning när det gäller provtagning vid symptom. ​Fokus på det fortsatta arbetet är att begränsa smittan så långt som möjligt, och framför allt skydda sköra och gamla. Alla som uppvisar symptom kommer inte längre att provtas. I nuläget testas endast inneliggande patienter och de som behöver läggas in på sjukhus. I övrigt sker ingen provtagning. Anledningen är att spara på provtagningsmaterial och förhindra att få in smitta inom sjukvården. Vi kommer därmed inte längre rapportera antal smittade i kommunen.​

13 mars klockan 08.15

Rättelse 

I går gick kommunen ut med information om att en elev vid Stenstalidskolan satts i karantän med anledning av att en anhörig testats positiv. Detta visade sig dock inte stämma. Elevens anhörige har tagit prov på coronavirus, men svaret förväntas komma under helgen.
Vi ber om ursäkt för missinformationen.

Vid flera av våra enheter har vi barn och elever som för tillfället är hemma i avvaktan på provsvar från anhöriga. Alla skolverksamheter fortsätter som vanligt och kommunen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

12 mars klockan 17.35

Vi arbetar fortsatt med att säkerställa vår huvuduppgift – att hålla våra verksamheter igång.

I nuläget får vi ingen information från Region Värmland om i vilken kommun personer som smittats med coronavirus bor. Vi har lyft frågan med regionen för att vi vill säkerställa att vi får korrekt information som inte är beroende av att externa parter kontaktar våra olika verksamheter.

Det vi vet just nu är att det finns 24 bekräftade fall av coronaviruset i Värmland varav en person bor i Kristinehamn, men personen arbetar inte i kommunens verksamhet.  Vi vet också att en elev från Stenstalidskolan har gått hem med anledning av att en anhörig har testats positiv för corona. Enligt folkhälsomyndigheten smittar inte personer som är symtomfria och skolan jobbar aktivt med vikten av god handhygien.

Ta lindriga symptom på allvar

Folkhälsomyndigheten uppmanar fortsatt att människor med symtom, även milda, ska begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Det är viktigt att luftvägssymtom, feber och hosta tas på allvar. Stort fokus måste läggas på att värna de som kan drabbas allra hårdast, som sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

12 mars klockan 11.15

Skolförvaltningen har två barn i förskoleverksamheten som är satta i hemkarantän i väntan på provsvar.

Alla skolverksamheter fortsätter som vanligt och kommunen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kristinehamns kommun uppmanar till god handhygien för att förhindra smittspridning.

Källkritik

För att motverka ryktesspridning och spekulationer uppmanar vi alla att vara källkritiska och inte dela osäker information.

11 mars klockan 21.05

Besöksförbud på korttidsboendet Sörgården

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer har socialförvaltningen beslutat att införa tillfälligt besöksförbud på våra två korttidsavdelningar. Undantag gäller dock anhöriga med kritiskt sjuk närstående. Besöksförbudet börjar gälla den 12 mars 2020.

Att minska rörligheten och antal besök skyddar de mest sårbara.

Tänk på att riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Vad gäller för kommunens övriga äldreboenden?

Vi är även fortsatt mycket restriktiva med besök på våra äldreboenden, gruppbostäder och andra boendealternativ i kommunen. Undantag kan förekomma även här, till exempel för anhöriga som inte uppvisar symtom eller för dem som har närstående i palliativ vård.

Är man osäker på vad som gäller är man välkommen att ta kontakt med enhetschef för respektive boende.

Kommer alla aktiviteter på äldreboenden nu att ställas in?

Träffpunkt Uranus, tidigare social dagverksamhet, med externa besökare ställs in tillsvidare. Det gäller också volontärverksamheten LivÅLust. Sociala gruppaktiviteter med boende som bor på våra boenden fortsätter dock som vanligt.

Vad gäller för dagverksamhet för personer med demens?

Dagverksamhet för personer med demens eller minnesproblematik är i gång som vanligt.

Vad gäller för växelvården som finns i samma byggnad som korttidsboendet Sörgården?

Växelvården fortsätter som planerat för dem med beslut om insats. Är du osäker ta kontakt med ansvarig enhetschef för mer info.

11 mars klockan 20.00

Karensavdraget slopas

Regeringen beslutade idag om extra ändringsbudget med anledning av det pågående virusutbrottet. Beslutet innebär att karensavdraget slopas från och med den 11 mars. För den som blir sjuk innebär det att staten betalar ut sjukpenning redan från första dagen man är frånvarande på grund av sjukdom. 

Nya besked

Vi som kommun får i nuläget bara information angående smitta eller provtagning när det berör våra verksamheter, alltså våra medarbetare, elever och brukare. Informationen om i vilken kommun personer i Värmland som smittats med coronavirus bor hanterar Region Värmland (fd Landstinget). Vi har lyft frågan till regionen om att allmänheten ställer frågor om förekomsten av smitta i vår kommun i stort. Det vi vet nu är att en elev inom skolverksamheten för närvarande är hemma på grund av att en nära kontakt testats för coronaviruset.

10 mars klockan 18.40

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. I Kristinehamns kommun har vi ännu inte några bekräftade fall.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till följande:

  • Människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.
  • Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.
  • Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Tecken på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Vad betyder det för kommunen?

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer händelseutvecklingen kontinuerligt.

Du som medarbetare i Kristinehamns kommun

Har du symptom, även milda, ska du undvika sociala kontakter. Har du inga symptom ska du jobba som vanligt. Tecken på infektion är luftvägssymptom, feber eller hosta. Är du sjuk ska du alltså stanna hemma och sjukskriva dig.

Du som elev och vårdnadshavare

Följ kontinuerligt information som läggs ut på Unikum. Det är viktigt att vi får kännedom om någon elev eller anhörig till elev ska testas. Om du har eller får kännedom om detta ska du kontakta din rektor alternativt skolhälsovården som i sin tur tar kontakt med förvaltningen.

Du som anhörig till någon som bor på kommunens boenden

Vi är mycket restriktiva med besök på våra äldreboenden, gruppbostäder och andra boendealternativ i  kommunen. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. Undantag kan förekomma, till exempel för anhöriga med närstående i palliativ vård. Är du osäker på vad som gäller är du välkommen att ta kontakt med respektive boende. Här hittar du kontaktuppgifter till våra boenden.

Du som vill besöka våra publika verksamheter

Har du symptom, även milda, ska du undvika sociala kontakter. Det innebär att du då till exempel inte ska besöka kommunens bibliotek, öppna förskolor, museer eller andra offentliga tillställningar. Tecken på infektion är luftvägssymptom, feber eller hosta.

9 mars klockan 17.30

Just nu är det 21 bekräftade fall av coronavirus i Värmland. I Kristinehamns kommun är läget oförändrat, vi har ingen som testats positivt för Corona-viruset.

Spridningskonferensen för projektet Match2job som skulle hållas på Karlstad CCC under tisdagen den 10 mars har flyttats fram till den 21 april pga att en i personalen på CCC testats positiv för Corona.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer läget
Medarbetare inom vård- och omsorg som har rest i områden där viruset sprids ska höra av sig till sin närmaste chef innan återgång till arbete. Detta gäller även om man inte uppvisar några symptom.
Den som uppvisar symptom ska alltid prata med 1177 för vidare rådgivning.

Information om riskområden finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

6 mars klockan 20.45

Just nu är det 11 bekräftade fall av coronavirus i Värmland. I Kristinehamns kommun är läget oförändrat och inga nya fall har rapporterats. Två medarbetare har under veckan varit hemma i väntan på provsvar, och båda provresultaten har varit negativa. Vi följer utvecklingen och rapporterar löpande.

6 mars klockan 17.00

Vi har fått frågan via vår växel om besöksrestriktioner på gruppbostäder och äldreboenden i Kristinehamns kommun. I dagsläget finns det inga sådana. 

Socialförvaltningen tillsammans med övriga kommunen håller sig uppdaterade om läget. Vi följer nationella riktlinjer från ansvariga myndigheter så som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland.

5 mars klockan 17.40

Negativt provsvar har inkommit för den anhörige till två elever och en anställd som stannat hemma under dagen. Eleverna och den anställde är tillbaka på skolan imorgon.

5 mars klockan 16.30

I dagsläget har vi två elever och två anställda som av sjukvården fått direktivet att stanna hemma. Detta p.g.a. att de har en anhörig som testats för Coronaviruset. Uppmaningen handlar om att man ska vara hemma till dess att provsvar kommit. Det handlar alltså inte om att något fall bekräftats. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".