Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information om förskola och grundskola, corona

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Informationen uppdateras löpande.

Vi har alla fortsatt ett gemensamt ansvar för att dämpa coronavirusets spridning och på så vis skydda de i vårt samhälle som är mest utsatta. Kristinehamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar fortsatt både personal, barn och elever att stanna hemma vid feber, hosta eller luftvägssymptom.

Då vi ser att det finns vårdnadshavare som håller sina barn hemma i längre perioder utan att de är sjuka, vill vi också påminna om att det råder skolplikt för alla skolbarn. Barn som har sjukdomssymptom ska stanna hemma, annars förutsätter vi att de kommer till skolan.

Till vårdnadshavare som lämnar barn i lågstadiet

Regeringen har beslutat att folksamlingar på mer än 50 personer inte längre är tillåtna från och med den 29 mars. Skolan är undantaget från denna regel. För att minska antalet personer som rör sig i våra lokaler vill vi ändå be dig som vårdnadshavare att inte följa med dina barn in i skolan, utan säga hejdå utanför entrén och låt dem gå in själva. Efter skoltid bestämmer du och ditt barn en lämplig plats för upphämtning utanför skolan, exempelvis vid entrén. Vid hämtning på fritids behöver du däremot komma in, så vi vet vilka barn som hämtats.

Nationella prov ställs in fram till 30 juni 

Skolverket har nu beslutat att ställa in alla nationella prov under våren från och med 30 mars till och med 30 juni. Beslutet gäller för alla skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna.

Tillfällig avgiftsreducering i förskola/fritidshem upphör

Den 16 mars införde skolförvaltningen en tillfällig avgiftsreducering genom avdrag på faktura, för de vårdnadshavare som valde att hålla sina barn hemma från förskola och fritidshem. Orsaken var att vi hade stora svårigheter med bemanningen på grund av personalfrånvaro.

Nu har läget stabiliserat sig något och vi är tacksamma för de som haft möjlighet att hjälpa till genom att hålla sina barn hemma. Vi vill dock förtydliga att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortfarande gäller. Om ditt barn har lindriga symptom, (snuva, halsont, hosta, feber), ska barnet vara hemma och stanna hemma 48 timmar efter att symptomen upphört. De tider du hade för ditt barn tidigare gäller fortsättningsvis.

I och med detta upphör avgiftsreduceringen från och med måndag 30 mars.

Om personalfrånvaron i förskolan skulle öka igen eller om staten kommer med nya direktiv kommer vi göra en ny bedömning och informerar om det här och på Unikum.

Öppna förskolan är stängd

Region Värmland har bett kommunen stänga vår öppna förskola, Källan. Detta för att minska antalet besökande till familjecentralen, där både Barnavårdscentralen (BVC) och Mödravårdscentralen (MVC) har sina verksamheter.

Risk för inställda turer i skoltrafiken

Det finns risk för att det kan bli inställda turer i skoltrafiken på grund av sjukdom på förare.

Du hittar aktuella störningar i skoltrafiken på Värmlandstrafiks hemsida.

Prao för årskurs 8 ställs in

Under elevernas prao vecka 14, 17 och 19 går många elever till offentliga verksamheter. Våra äldreboenden och förskolor kan inte ta emot praoelever just nu och därför kommer praon att ställas in för vårterminen 2020. Praotiden ersätts med vanlig undervisning.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".