Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information om förskola och grundskola, corona

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Informationen uppdateras löpande.

Tillfällig avgiftsreducering i förskola/fritidshem upphör

Den 16 mars införde skolförvaltningen en tillfällig avgiftsreducering genom avdrag på faktura, för de vårdnadshavare som valde att hålla sina barn hemma från förskola och fritidshem. Orsaken var att vi hade stora svårigheter med bemanningen på grund av personalfrånvaro.

Nu har läget stabiliserat sig något och vi är tacksamma för de som haft möjlighet att hjälpa till genom att hålla sina barn hemma. Vi vill dock förtydliga att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortfarande gäller. Om ditt barn har lindriga symptom, (snuva, halsont, hosta, feber), ska barnet vara hemma och stanna hemma 48 timmar efter att symptomen upphört. De tider du hade för ditt barn tidigare gäller fortsättningsvis.

I och med detta upphör avgiftsreduceringen från och med måndag 30 mars.

Om personalfrånvaron i förskolan skulle öka igen eller om staten kommer med nya direktiv kommer vi göra en ny bedömning och informerar om det här och på Unikum.

Öppna förskolan är stängd

Region Värmland har bett kommunen stänga vår öppna förskola, Källan. Detta för att minska antalet besökande till familjecentralen, där både Barnavårdscentralen (BVC) och Mödravårdscentralen (MVC) har sina verksamheter.

Prao för årskurs 8 ställs in

Under elevernas prao vecka 14, 17 och 19 går många elever till offentliga verksamheter. Våra äldreboenden och förskolor kan inte ta emot praoelever just nu och därför kommer praon att ställas in för vårterminen 2020. Praotiden ersätts med vanlig undervisning.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".