Till innehållet

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. På den här sidan uppdateras informationen löpande. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med corona i Kristinehamns kommun

 

Uppdatering 14 oktober klockan 14.30

Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall

Sedan den 18 juni 2020 hänvisar Region Värmland till Folkhälsomyndigheten då det gäller statistik för antal smittade per kommun. Siffran för Kristinehamn är idag, den 14 oktober, 1530 smittade vilket innebär att 2 nya fall har konstaterats i Kristinehamns kommun sedan förra veckan.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du filtrera statistiken efter kommun och vecka, alternativt klicka på kartan för att välja den kommun du vill se.

Uppdatering 7 oktober klockan 09.00

Drop-in vaccination i Kristinehamn och Nybble

För dem som vill vaccinera sig men inte har bokat en tid ännu meddelar Region Värmland att det finns möjlighet för drop-in vaccination i Kristinehamn och Nybble under oktober.

I Kristinehamn finns tider för drop-in vaccination torsdagen den 14 oktober klockan 13.00–17.00 på vaccinationsmottagningen på Skaraborgsvägen 2. 

Det har även inrättats en tillfällig vaccinationsmottagning på vårdcentralen i Nybble. Där finns drop-in-tider fredagen den 15 oktober klockan 10.00–14.00.

Läs mer om vaccination på 1177.se

 

Vill du läsa tidigare uppdateringar? 

Se tidigare uppdateringar om Corona 

 

Det här gäller för våra verksamheter...

Reception och växel

Du når kommunens växel på 0550-880 00. Receptionen har anpassade öppettider och är öppen mellan 07.30-16.30 måndag-torsdag och 07.30-16 på fredagar. Socialtjänstens reception når du på telefonnummer 0550-884 00. Har du en fråga till en av våra handläggare rekommenderar vi i första hand att ringa växeln så att du kan bli kopplad. Undvik i största möjliga mån drop-in besök så minskar vi risken för smittspridning.

Möten

Möten med privatpersoner, företag, föreningar eller andra externa aktörer sker i digital form så långt det är möjligt. Om du bokar ett möte med oss så kan vi genomföra detta via teams. Då får du en teamslänk skickad på mejl som du använder för att koppla upp dig till mötet.

Bygglov

Hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan du boka tid för digital bygglovsrådgivning via e-tjänsten bygglovsrådgivning. Där väljer du själv mellan datum och tider för ditt önskade möte. Här bokar du tid med bygglov

Synpunkter och felanmälan

Om du upptäcker att något är trasigt eller inte fungerar i kommunen så anmäler du det som vanligt genom vårt webbformulär. Gå till Felanmälan, synpunkter och Kristinehamnsförslag.

Kristinehamns kommuns arbete följer de nationella riktlinjer och rekommendationer, samt de lokala allmänna råd för Värmlands län som är beslutade, för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. I arbetet med åtgärder och anpassning av våra verksamheter ska kommunen medverka till och underlätta en begränsad smittspridning. Verksamheterna ska prioritera att samhällsviktiga funktioner som behöver anpassas ändå finns tillgängliga för dem med störst behov. Vi har avstämningsmöten varje vecka där chefer från alla verksamheter samt VD i bolagen deltar och redogör för läget.

Beslut om åtgärder och anpassning av verksamheter sker verksamhetsnära och är situationsanpassade, det ska också ske med hänsyn till händelseutvecklingen och med hänsyn till alla samhällets skyddsvärden. Kommunens kommunikation om och med anledning av corona ska vara samordnad och sammanhållen, för att vi ska bidra till att begränsa smittspridningen och hjälpa såväl medarbetare som kristinehamnare att göra rätt.

Så här informerar skolorna vid konstaterad smitta

 • Varje skolenhet informerar separat kring eventuell smitta. Det sker genom information på ytterdörrar och på skolans portal, Unikum. Syftet med informationen är att berätta om att det finns smitta på enheten men också att påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Skolenheten informerar inte om antalet smittade. Vid enstaka utbrott informerar skolenheten och om det är flera fall på en och samma enhet sker samråd med smittskydd om fortsatt hantering.
 • Skolan informerar inte om det är en vuxen eller elev som smittats och inte heller vilken årskurs eller vilket stadie de tillhör.

 • Smittskydd Värmland beslutar om och ansvarar för en eventuell smittspårning. Detta sker oftast efter att flera fall konstaterats vid samma skolenhet.

Så här hanterar socialförvaltningen konstaterad smitta

 • Om vi får en konstaterad smitta på någon av våra enheter isoleras den eller de brukare som är sjuka. Samtidigt begränsas antal personal som jobbar med den eller de som har covid-19.

 • All personal som jobbar på enheten informeras om att det förekommer smitta och ansvarig chef uppdaterar med löpande information om vad som gäller. I samband med detta informeras anhöriga om att vi har en konstaterad smitta på avdelningen och vi avråder starkt ifrån besök.

För dig som är elev eller vårdnadshavare till barn i för- och grundskola finns samlad information här:

28 september klockan 17.00

Den 29 september lyfter regeringen restriktionerna som gällt under pandemin. Det innebär en slags återgång till det normala, bland annat vad gäller folksamlingar.

Folkhälsomyndigheten ser ingen anledning att ge skolan andra direktiv. De menar att barn sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 och ser inte att det är nödvändigt att fortsätta med särskilda rekommendationer för skolan.

Rekommendationerna om att alla, vaccinerade och ovaccinerade, vuxna och barn, ska stanna hemma med lättare symptom kvarstår.

Skolförvaltningen har tidigare samordnat rekommendationer och information till vårdnadshavare kring covid-19, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer. Eftersom de generella restriktioner som tidigare gällt tas bort 29 september, lämnar skolförvaltningen nu över till respektive rektor att avgöra hur verksamheten fortsatt ska hantera rutiner och vardagliga situationer i verksamheten samt att informera om det på skolans plattform Unikum.

12 maj klockan 16.00

Lägesbild och ny vägledning – så agerar skolorna vid smittspårning

Under de senaste veckorna har vi fått sätta in åtgärder för att hantera smitta bland barn/elever och personal i våra verksamheter. Förskolorna och skolorna har drabbats olika mycket men som helhet ser vi nu ett sjunkande antal smittade i Covid-19 inom skolverksamheterna i Kristinehamn. Men - pandemin är ännu inte över.

Ny vägledning kring provtagning

Från 10 maj tillämpar Region Värmland Folkhälsomyndighetens nya vägledning kring provtagning av barn utan symtom. Det innebär nya rekommendationer kring smittspårning och provtagning av barn och ungdomar.

Åldersgränsen för provtagning av symtomfria hushållskontakter har sänkts. Nu rekommenderas provtagning av barn från 6 år (tidigare från 16 år). 

 • Barn som bor tillsammans med en smittad person ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen.
 • Barnet ska provtas på dag 5 efter att den smittade personen tog sitt prov och stanna hemma i väntan på provsvar. 

Region Värmland - Covid-19 - lathund, regler för hushållskontakt utan symtom

Åldersgränsen för provtagning av symtomfria närkontakter har sänkts. Nu rekommenderas provtagning av barn och ungdomar från 13 år (tidigare från 16 år). 

Med närkontakt menas att barnet varit nära en smittad person under mer än 15 minuter på ett avstånd närmare än 2 meter.

 • Barnet ska provtas omgående efter att den smittade fått sitt provsvar, samt på dag 5 efter den smittade tog sitt prov. 
 • Om det gått mer än 4 dagar efter den smittades provtagningsdatum räcker ett prov.
 • Om det har gått mer 7 dagar sedan senaste närkontakten med den smittade behöver inget prov tas.


Region Värmland - Covid-19 – lathund, regler för närkontakt utan symtom 

Barn och ungdomar utan symtom kan gå i skolan men ska hålla avstånd till skolkamrater och personal.

Skolans åtgärder vid smittspårning

Samtliga grundskolor följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer. Vid smittspårning blir ni kontaktade om ert barn varit i närkontakt med smitta och därmed är aktuell för provtagning. Ni ansvarar själva för bokning av provtagning och i detta sammanhang krävs bank-id. Om någon elev på skolan smittats, men inte varit i närkontakt med ert barn, kommer ingen direkt information lämnas till er.

När större utbrott inträffar vid någon enhet görs en bedömning, tillsammans med Smittskydd Värmland, som underlag för beslut om eventuell stängning och distansundervisning.

6 maj klockan 15.00

Planering av skolans verksamheter fram till terminens slut

Vårterminen börjar sakta gå mot sitt slut och i och med det planerar verksamheterna för hur de sista veckorna ska genomföras med tanke på smittoläget. Skolorna arbetar för att alla elever ska komma tillbaka till skolan under terminens sista veckor. Hur detta ska genomföras beror till stor del på det aktuella smittoläget på varje skola. Läget kan förändras snabbt och det är därför viktigt att alla föräldrar håller sig uppdaterade via skolans kanal Unikum.

Terminens sista veckor planeras på följande sätt:

Grundskolan

 • Grundskolan kommer till och med den 12 maj att genomföra distansundervisning på olika sätt utifrån smittoläget på respektive skola. Rektorerna informerar på Unikum.
 • Från 17 maj till och med 28 maj är 2/3 av eleverna på plats i skolan och 1/3 undervisas på distans. Rektorerna informerar via Unikum.
 • Från den 31 maj till terminens slut beräknas alla elever vara på plats i skolan.

Gymnasieskolan
Gymnasiet fortsätter med samma upplägg som tidigare, 2/3 av eleverna på plats och 1/3 på distans, fram till och med 4 juni. Den sista veckan planeras undervisningen enligt ett separat schema och rektor informerar om det på Unikum.

Skolavslutningar och student
Planeringen av hur skolavslutningarna och studenten ska genomföras är i nuläget inte klar. Mer information kring detta kommer efter den 20 maj.

_________________________________________________________________________________

12 mars klockan 17.00

Våra barn och unga i pandemin

Efter ett år med pandemin är nu signalerna tydliga till elevhälsan i Kristinehamns kommun. Barns och ungas psykiska ohälsa har ökat. Elevhälsan i Kristinehamns kommun berättar om vad som kan vara tecken på psykisk ohälsa och hur du som förälder kan stötta ditt och andras barn som inte mår bra.

Många av elevhälsans personal vittnar om en ökad frånvaro hos flera elever, en håglöshet och en känsla av hopplöshet. En rapport från BRIS, Barnens Rätt i Samhället (210309) beskriver hur kontakterna med dem ökat under 2020. Samtal om t ex ångest har ökat med 65 procent, om familjekonflikter med 43 procent och om psykiskt våld i hemmet med 32 procent. BRIS menar att antalet skyddsfaktorer, t ex trygga sociala kontakter har minskat kraftigt samtidigt som riskfaktorerna har ökat – fler familjer har drabbats av en försämrad ekonomi och fler vuxna mår psykiskt dåligt.

Du som är elev

Vi vill uppmana dig som är elev att vända dig till någon inom elevhälsan på din skola om du går runt med en känsla av hopplöshet, är ledsen eller orolig.

Du som är förälder

Är du förälder kan du också kontakta elevhälsan eller någon annan på ditt barns skola om du upplever att ditt barn inte mår bra.

Tecken på psykisk ohälsa kan vara något av följande:
 • Håglöshet, hopplöshet
 • Sömn - lite eller mycket
 • Konflikter
 • Aggressioner
 • Frustration
 • Ryggar undan
 • Avviker från sitt normala sätt
Tips på hur du kan stötta:
 • Avfärda inte dåligt mående
 • Barnet, ungdomen behöver vara i skolan om det inte har symptom
 • Håll fast i en dygnsrytm för skola, mat, fritid och sömn
 • Rörelse och dagsljus
Uppmana ditt barn att kontakta elevhälsan. Säg att det viktigaste är att det har någon att tala med och att du som vuxen inte behöver veta vad som sägs.

Kontakta de som du nu tror har det lite extra tufft nu. Skicka ett sms, ring och stäm av. Visa att du finns och bryr dig om. Fånga upp dina egna barn, men också andras. Kanske är det just du som kan göra en positiv skillnad.

Du som förälder kan också behöva stöd. Nedan finns en lista på samhällsaktörer att kontakta. Dessa är till för både föräldrar, barn och unga.

Andra att kontakta:
 • Nås via 1177.se
  - Ungdomsmottagningen
  - Första linjen
  - Vårdcentral

Information till dig som är äldre

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information till äldre

Aktiviteter och stöd för seniorer

 • Den dagliga verksamheter för personer med demenssjukdom kommer att hållas öppen med max fem deltagare per dag. Här prioriteras deltagarna utifrån de som har störst behov av att delta i daglig verksamhet sett till hemsituation, anhörigvård, hemtjänstinsatser och social isolering. Det är alltid samma personer som deltar tillsammans i grupperna för att minska risken för smittspridning.
 • Det finns möjlighet till telefonkontakt med volontärer från LivÅLust. Kan man själv ta sig ut så finns även möjlighet till sällskap vid promenader. Kontakta Carin Övringe på telefon 0550-88579.
 • Behöver du hjälp med att få hem apoteksvaror eller vill du komma i kontakt med någon att prata med? Eller vill du få information om butikers olika möjligheter till beställning av dagligvaror och hemkörning? Vi har fortsatt kvar Telefonlinjen som du kan ringa kommunens växel på telefonnummer 0550-88 000 på måndagar och onsdagar mellan klockan 09.00-11-00. Du blir där efter uppringd av en volontär.
 • Besök av volontärer är inställda vid boenden. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!
 • Fixartjänst (fallförebyggande tjänster i hemmet hos pensionärer) är fortsatt satt på paus.
 • Pensionärsservice utförs men endast i utemiljö.
 • Matsalen Uranus är fortsatt stängt för allmänheten.

 

Information om kommunens äldreboenden

Rekommendationer vid besök på kommunens äldreboenden

De boende på kommunens äldreboenden är nu vaccinerade för covid-19. Regeringen har öppnat för möjligheten att underlätta för besök på landets äldreboenden. Vi är dock fortsatt angelägna att planera besöken på våra boenden på ett säkert sätt. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19. Därför behöver en del åtgärder kvarstå.

Vid minskad smittspridning i samhället, parallellt med en ökande vaccinationsgrad hos boende, personal och allmänhet, kan ytterligare anpassningar göras.


Våra lokala besöksrutiner är följande:

 • Alla besök sker fortsatt i den boendes enskilda lägenhet alternativt utomhus
 • Allmänna utrymmen hänvisas till övriga boende och personal
 • Skyddsutrustning finns tillgänglig i den enskildes lägenhet om du som besökare önskar använda under ditt besök
 • Den boende behöver inte längre provtas eller sitta i karantän efter ett besök utanför äldreboendet

För besök hos ovaccinerad person gäller dessutom:

 • Använd ett munskydd eller ett visir under hela besöket


Det är fortsatt viktigt att vi alla tänker på att:

 • endast komma på besök om man är helt symptomfri, även mycket lindriga symptom räknas
 • alltid stanna hemma om man har covid-19 smitta i sin hemmiljö eller närhet
 • ha god handhygien samt hosta och nys i armvecket
 • hålla avstånd till andra boende och personal

 

Tveka inte på att höra av er om ni har några frågor eller behöver hjälp med att kontakta era närstående. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig enhetschef. Här hittar du telefonnummer till våra äldreboenden.

Vi arbetar hela tiden med våra hygienrutiner och har gott om skyddsutrustning på våra boenden. Vi följer alltid de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Värmland tagit fram vad gäller hantering av misstänkt- och konstaterad smitta. Här kan du läsa om hur vi arbetar med våra hygienrutiner.

 

Information om hemtjänst

Äldreomsorgen i Kristinehamns kommun är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som har hemtjänst hos oss kommer även fortsatt att få den vård och omsorg du behöver, även om vissa saker kan komma att förändras under en period. Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen inom hemtjänsten jobbar när hon eller han är sjuk. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Värmlands råd och riktlinjer noga. Vi följer också grundläggande basala hygienrutiner för att hindra smittspridning och våra medarbetare vet vad som ska göras om de misstänker att någon är smittad.

Vad gör verksamheten för att förhindra smittspridning?

Hemtjänsten jobbar nu efter förstärkt hygienrutin och med barriärvård. Det innebär att endast en liten personalgrupp inom varje geografiskt område kommer jobba med den eller de brukare som är sjuka i covid-19 eller har förkylningssymptom. 

Vad händer om du som har hemtjänst blir sjuk i covid-19 eller får förkylningssymptom?

Om du skulle få förkylningssymptom kommer vi som jobbar hos dig att göra vårt bästa för att du ska må bättre hemma. Hemtjänsten är van att vårda personer med sjukdom i eget hem. Detta gäller oavsett om du har blivit sjuk av coronaviruset eller inte. När vi jobbar i ditt hem och hjälper dig kommer vi utöver våra vanliga skyddskläder så som handskar och handsprit även använda ytterligare skyddsutrustning när vi arbetar nära dig. Det är en del av vår förstärkta hygienrutin som vi tar till för att hindra smittspridning. Det är vårdcentralens läkare som bestämmer om du behöver lämna prov eller inte. Om du har hemsjukvård kommer våra sjuksköterskor att göra provet hemma hos dig, i annat fall behöver du ta kontakt med din vårdcentral. Det är bra att tänka på att det bara är svårt sjuka som behöver sjukvård vid smitta med covid-19.

Känner du dig orolig?

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära eller hålla kontakt via datorn.

Om du har frågor eller känner oro som är kopplad till din hemtjänst är du alltid välkommen att kontakta ansvarig chef för mer information. Kontaktuppgifter hittar här!

Anhörigstöd

Är du i behov av anhörigstöd? Kontakta Carin Övringe på telefon 0550-88 579.

 

Matsalen på Uranus

Uranus matsal öppnar igen efter att den under en tid varit stängd med anledning av covid-19.

Matsalens öppettider är:

Måndag – söndag 11.45-12.45.

Matsalen kommer att öppnas stegvis. Inledningsvis öppnar vi för vissa gäster från och med den 20 september.

Varmt välkommen du som är:

• Boende i huset
• Anhörig till boende i huset

Vi uppdaterar med information när övriga gäster åter är välkomna! Du som besöker oss ansvarar för att inte sprida smitta genom att följa myndigheternas rekommendationer.

Här hittar du matsedlarna för Uranus matsal.

Biblioteket är öppet 

Biblioteket har öppet som vanligt. Personer som besöker oss ska vara symptomfria.

Måndag: 10-19

Tisdag: 10-17

Onsdag: 10-17

Torsdag: 10-17

Fredag: 10-17

Lördag: 10-13 (september - april)

Bokbusslåntagare

Bokbussen kör enligt turlista. Turlistan hittar du här.

Har du frågor om dina lån eller reservationer kontakta biblioteket på telefon 0550-880 80 eller mejla biblioteket@kristinehamn.se

Kultur på distans

Här hittar du alla evenemang i Kristinehamn

Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamns Historiska museum och Bildarkiv

Kristinehamns museer har öppet. Mer information hittar du här.

Konst- och kulturupplevelser finns digitalt

Kristinehamns Historiska och Bildarkiv har gjort några av de lokala utställningarna digitala. Här kan du se de digitala utställningarna.

Ta del av konsten på Kristinehamns konstmuseum via youtube.

Kommunen avstår från att hyra ut lokaler

Kommunen kommer från och med 14 december inte att hyra ut lokaler till externa aktörer. Detta gäller tillsvidare. Information kring detta har gått ut till berörda privatpersoner och föreningar.

Gratis bad för unga pausas

I samråd med Sannabadet har kommunen valt att pausa gratis bad för unga för att minska smittspridningen. Mer information hittar du på kristinehamnarena.se.

Näringslivssamverkan (Närsam) hjälper dig som företagare och lotsar dig rätt när du har frågor som rör de stödpaket som presenterats. På Närsams hemsida hittar du kontaktuppgifter och aktuell information från regering, myndigheter och kommun som rör dig som företagare.

På Närsams hemsida kan du även läsa mer om hur kommunen jobbar med att underlätta för företagare. 

 • Kundfakturor kan delas upp på fler månader
 • Kortare betalningstid på leverantörsfakturor
 • Uteserveringar får öppna tidigare
 • Gratis parkering i centrum - Norra torget samt ”Raggartorget”

I Kristinehamn har flera anpassningar gjorts för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Läs mer på visitkristinehamn.se.

Här hittar du öppettider för Kristinehamns turistbyrå

Handel, restaurang och service

I Kristinehamn har flera anpassningar gjorts för att du ska känna dig så trygg som möjligt. På visitkristinehamn.se hittar du exempel på lokala anpassningar för våra aktiviteter, sevärdigheter och restauranger. 

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet kompassen.

För att logga in:

1. Skriv in dina användaruppgifter som du använder för att logga in vanligtvis.

2. En fyrsiffrig kod skickas till det mobilnummer du angivit i fältet fax i personalsystemet Visma. Har du inte skrivit in något nummer så måste du göra det från en tjänstedator.

3. Skriv in koden

4. När du är inloggad kan du läsa nyheterna på intranätet

 

Information till dig som vikarie inom vård och omsorg

Du som vikarie är en viktig resurs för att vår verksamhet ska fungera bra. Utan dig stannar vardagen för många av våra brukare, kunder och klienter. Därför är det också mycket viktigt att du känner dig trygg när du jobbar på någon av kommunens enheter.

Det pågående utbrottet av coronaviruset har ställt verksamheten för vård och omsorg i en annorlunda situation. Vi jobbar aktivt med att förhindra smittspridning på våra enheter. Det är ett löpande arbete som kräver mycket planering och engagemang. Vi utvärderar läget löpande och justerar arbetssätt för att skapa trygg och säker omsorg både för våra kunder och medarbetare. Att noggrant följa de basala och förstärkta hygienrutinerna är grunden i arbetet för att skapa trygga arbetsplatser. Därför behöver du som jobbar hos oss alltid ta del av vilka hygienrutiner som gäller i olika situationer ute på våra enheter.

Här hittar du en lathund över hygienrutiner i covid-19.

Bemanning och vikarier inom äldreomsorgen

Kommunens gemensamma bemanningscentral ansvarar för att tillgodose verksamheternas behov av vikarier. Enheterna inom vård och omsorg lägger in beställningar som handläggarna på bemanningscentralen tillsätter så långt det är möjligt. Just nu är bemanningsläget stabilt och nya vikarier introduceras löpande. Vi jobbar aktivt med att strama upp och begränsa flödet mellan olika enheter, för att i nästa led begränsa en eventuell smittspridning i största möjliga mån.

Vi begränsar våra timvikarier och poolturer till ett fåtal enheter. Detta gäller både särskilt boende och hemtjänst. När det kommer till timvikarier är arbetsmetoden lika. Vi bokar äldreomsorgens vikarier inom samma enhet i största möjliga mån. Endast i undantagsfall eller om starkt behov föreligger kan vikarier bokas mellan olika enheter. Inom verksamheten för hemtjänsten kan samarbete mellan enheterna förekomma för att lösa de bemanningsbehov som uppstår.

Vad händer när smittan finns i vår verksamhet?

När smitta konstateras på någon av våra enheter, kommer enheten att isolera den eller de brukare som är sjuka och samtidigt begränsa antal personal som jobbar med den som har covid-19. Det innebär att en så liten grupp som möjligt kommer vara involverade i omsorgen av den eller de smittade. Det kan finnas behov att ta in vikarie i direkt anslutning till de som smittats eller på den enheten som de smittade bor på.

Det är viktigt att du som vikarie känner dig trygg och vi som arbetsgivare gör vårt yttersta för att säkra tryggheten på din arbetsplats, särskilt vid konstaterad smitta. Du som går in som vikarie på en enhet där smitta är konstaterad kommer att få en noggrann introduktion kring de skyddsåtgärder och skärpta hygienkrav som gäller. Vi har gott om skyddsutrustning och utarbetade lathundar som ska underlätta ditt arbete. Du kommer också att ingå i ett team och tillsammans kommer ni utföra den omsorg som den smittade behöver.

Ta kontakt med ansvarig chef!

Som vikarie kommer du att informeras om det förekommer smitta på den enhet du är bokad på samt hur rutinerna ser ut för just den arbetsplatsen. Ansvarig chef på enheten kommer ge dig löpande information om vad som gäller. Du kommer också att i största möjliga mån endast bokas på just denna enhet, vilket innebär att du inte kommer tilldelas arbetspass på andra enheter under samma period.

Inom socialförvaltningens verksamheter i Kristinehamns kommun arbetar vi enligt de rutiner som Smittskydd Värmland tar fram. Det innebär att grunden i vårt arbete baseras på basala hygienrutiner, det vill säga att personalen använder arbetskläder med kort ärm som tvättas efter varje arbetspass, att naglarna är korta och utan nagellack, att man inte använder smycken på fingrarna, armband eller klockor. Man ska inte heller använda förband eller stödförband på händer eller armar. Håret ska vara uppsatt om det är längre än till axlarna.

Patientnära arbete

Vid patientnära arbete, det vill säga när man arbetar med ett avstånd på mindre än två meter från patienten, ska man använda visir. Detta gäller oavsett om symptom förekommer eller inte. Riskerar man att få stänk på sig vid hygiensituationer eller vid omläggning, provtagning eller benlindning ska man dessutom ha handskar och förkläde på sig.

Vid misstänkt- eller konstaterad smitta används även munskydd i kombination till visir.

Fler rutiner att förhålla sig till

I och med covid-19 har Smittskydd Värmland tagit fram ytterligare riktlinjer på hur vi ska hantera hygienrutinerna vid en eventuell smitta. Smittskydd Värmland baserar sina rutiner för hur och när skyddsutrustning ska användas på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har ett gott samarbete med Region Värmland och det lokala näringslivet för att se till att vi har den skyddsutrustning som rekommenderas för att förhindra smittspridning och för att kunna vårda de som blir sjuka.

Läs mer om hur vi jobbar med hygienrutiner inom vård och omsorg.

Här har vi samlat telefonnummer och länkar som du kan använda om du känner oro för dig själv eller någon annan. Du kan också ringa kommunens växel 0550-880 00 så kopplar de dig vidare.

Svenska kyrkan - för alla

En diakon på Svenska kyrkan når du på telefonnummer 0550-879 70 varje vardag mellan klockan 13-15. Kyrkan i Kristinehamn är öppen varje vardag mellan klockan 13-16 med andakt klockan 14 och minikonsert med kyrkans musiker vid 15.30. Jourhavande präst finns tillgänglig mellan klockan 17-08 och nås via 112. 

Telefonlinje vid oro - för barn, unga och föräldrar

Kommunens telefonlinje finns för barn, ungdomar, föräldrar eller andra viktiga vuxna som har oro kring hemsituationen, relationer i hemmet eller annat som påverkas i tider av corona. Hos oss kan då få tips och råd i hur du kan hantera en ovanlig situation och få hjälp med kontakter till andra samhällsinstanser vid behov.

Du når oss på telefonnummer 0550-874 86 och linjen är öppen varje vardag mellan kl 15-17. Vi har tystnadsplikt och du har rätt att vara anonym.

Telefonlinjen är ett samarbete mellan kuratorerna på familjecentralen Källan och familjestödet på socialförvaltningen.

Vid våld i nära relation

Vid pågående brott, ring 112!

Anja Westling är samordnare för våld i nära relation i Kristinehamns kommun och henne når du på telefon 0550-858 45.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.  

Stöd för dig som är under 20 år

Blir du utsatt eller har du en vän som blir det kan du vända dig till  ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

 

För barn och ungdomar

Skolans stöd

Känner du dig ledsen, orolig eller rädd för din egen skull eller för en anhörig? Kontakta din skolkurator eller skolsköterska. De kan hjälpa dig att förstå dina känslor och det som händer. De kan också hjälpa dig vidare till andra professionella om det behövs.

Har du svårt med ditt skolarbete, att genomföra uppgifter eller att delta på lektioner? Hör av dig till din specialpedagog för hjälp och stöd.

Ring kommunens växel, 0550-880 00 och berätta vilken skola du går på och att du vill prata med skolsköterska, skolkurator eller specialpedagog så kopplas du rätt.

Första linjen unga östra

Första linjen unga östra har rådgivningstelefon måndag, onsdag-fredag mellan klockan 09-10, som är öppen för ungdomar och deras närstående. Telefonnummer 010-838 62 06. Du kan också skicka sms till 070-291 51 05, lämna då namn, telefonnummer och ort så skickar vi en tid för telefonsamtal för bedömning.

Första linjen har också öppnat en tillfällig telefonlinje för stöd vid oro gällande rådande situation i samhället. Telefonnumret är 072-452 97 94 och är öppet mån-tis 13-16 samt ons-tor 10-12.

BRIS 

Just nu är det många barn och unga som hör av sig till Bris för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. 

Här kan du som är ung läsa svar på frågor från Bris kuratorer. Det går också bra att ring till Bris stödtelefon på telefonnummer 116 111.

Ungarelationer.se

Blir du utsatt för hot och våld, eller har du en vän som blir det kan du vända dig till  ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

 

För dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Familjestödet

Familjestöd finns till för föräldrar, barn och ungdomar i behov av att hitta sätt att hantera svårigheter i vardagen. Samtal kan ske enskilt eller ihop med andra i familjen. Du kan söka till familjestödet på eget hand och då erbjuds du fem samtalstillfällen. Du kan också söka via en handläggare på socialtjänsten. Vid beviljad insats får du hjälp att tillsammans med oss göra upp en plan och formulera mål för hur vi ska gå vidare. För kontakt, ring socialtjänstens växel 0550-884 02 och fråga efter familjestödet.

Misstanke om att ett barn far illa

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Läs mer på sidan Barn och unga som far illa

Skolans stöd till vuxna

Har du barn i skolan och är orolig för hur ditt barn ska klara skolan? Kontakta specialpedagogen på ditt barns skola. Är du orolig för ditt barns mående? Kontakta skolsköterskan eller skolkuratorn på ditt barns skola. Du når de olika yrkesgrupperna genom att ringa kommunens växel, 0550-880 00 och be att få bli kopplad till ditt barns skola och den du vill prata med.

BRIS för vuxna om barn

Telefon 0771-50 50 50
Mer information finns på bris.se/for-vuxna-om-barn.

Föräldralinjen

Telefon: 020-85 20 00
Mer information finns på mind.se.

Anhöriglinjen

Telefon: 0200-23 95 00
Mer information finns på anhörigasriksförbund.se.

Första linjen unga östra

Telefon: 010-838 62 06
Rådgivningstelefonen är öppen måndag, onsdag-fredag klockan 09-10 för ungdomar och deras närstående. 
Ytterligare information finns på 1177.se

Suicide Zero

Hit kan du kan du ringa helgfri vardag mellan klockan 9-17 på telefonnummer 010 – 200 80 12 eller via kontakt@suicidezero.se. Läs mer på suicidezero.se.

Egenprovtagning

Om du misstänker att du kan ha en pågående covid-19-infektion kan du beställa egenprovtagning via e-tjänsterna på 1177.se.

 1. Logga in på e-tjänsten.
 2. Välj Beställ provtagning covid-19 under rubriken Regionen rekommenderar
 3. Klicka på Ny provtagningsbeställning
 4. Välj Värmland: Egenprovtagning covid-19, för dig med symtom – allmänhet och samhällsviktig verksamhet
 5. Läs igenom informationen om testet
 6. Klicka på Slutför beställning
 7. I nästa steg bokar du tiden för din provtagning, väljer plats och slutför din bokning.

Observera att du som arbetar inom vård och omsorg inte ska göra ett självtest, utan testas internt via din arbetsplats. ​Vid symptom kontaktar du din chef som via personalprovtagningen efterfrågar provtagning. Därefter kommer du att gå till en av vårdcentralerna och ta ett prov.

 

Provtagningsstationer i Kristinehamn

Björkhallen: En provtagningsstation finns placerad vid ishallen Björkhallen och är öppen måndag-fredag 08.00-14.45. Ta med legitimation.

Apoteket Bojorten: Genom ombud (som är symptomfri) kan du hämta ut provtagningskit på Apoteket Bojorten måndag-fredag 09.00-15.00. Ombudet måste ha med sin egen och din legitimation.

Hemleverans: Du kan få ditt provtagningskit hemlevererat på tisdagar och torsdagar mellan klockan 08.30-14.45.

 

Är du folkbokförd i annat län?

Du måste vara folkbokförd i Värmland för att direkt kunna ta del av erbjudandet om egenprovtagning. Om du är folkbokförd i annat län men arbetar eller vistas i Värmland behöver du ta personlig kontakt med Region Värmland för att kunna beställa provtagning. 

Skicka ett mejl till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se. Mejlet ska innehålla en kort beskrivning av ditt ärende och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Skicka aldrig personnummer via mejl. Observera att det kan dröja upp till två dygn innan du får svar.

 

Har du frågor om provtagning eller problem att logga in?

Har du frågor om till exempel hemleveransen eller om provtagningsstationerna kan du skicka din fråga till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

Får du problem med eller har frågor om tjänsten för beställning av egenprovtagning ska du istället kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

 

Information about Stricter general guidelines


Open PDF for information in other languages.

 

Youtube

 

Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

 

Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

 

Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

 

Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

 

Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

 

Informationsnummer 010-831 80 10

Region Värmland har upprättat ett informationsnummer dit du kan ringa för allmänna frågor om coronaviruset numret är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare. 

Inför Ramadan (رمضان)

Du bör undvika att delta i alla fester och sammankomster, även med familj och vänner. Det finns en betydande risk att bli smittad om du är i nära kontakt med andra. Ta gärna med mat till familj och vänner men lägg maten utanför deras dörr. Ni kommer få chansen att träffas igen när det inte längre finns en risk för infektion. Vem som helst kan överföra infektionen och göra andra människor sjuka, både barn och vuxna. Vi är alla personligt ansvariga för att inte överföra infektionen till andra - tack för din hjälp och omtanke!

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten!
 • Hosta och nys i ditt armveck!
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun!
 • Stanna hemma om du har förkylning!
 • Håll dig på avstånd!
 • Äldre är en riskgrupp - för att skydda dem, undvik besök!

 

 

Arabiska

يجب عليك الامتناع عن الذهاب إلى جميع الحفلات والتجمعات، حتى مع العائلة والأصدقاء.

يكون خطر الإصابة بالعدوى كبيرًا في جميع الاتصالات الوثيقة.

لا تتردد في الذهاب بالطعام إلى منازل كبار السن والمرضى، ولكن قم بوضع الطعام أمام الباب. 

يمكنكم الالتقاء مرة أخرى بعد أن ينتهي خطر العدوى.

يمكن لأي شخص أن ينقل العدوى، كما يُمكنه جعل الآخرين مرضى، سواء الأطفال والبالغين.

يقع على عاتق كل فرد منا مسؤوليته الخاصة بعدم نقل العدوى - شكرًا جزيلًا لك على المساعدة!

داوم على غسل يديك بالماء والصابون!

احرص على أن يكون السعال والعطس في مرفق الذراع!

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك!

احرص على البقاء في المنزل عندما تكون مصابًا بالزكام أو إنفلونزا!

حافظ على ترك مسافة كافية آمنة بينك وبين الآخرين!

كبار السن هم من أكثر الناس عرضة لخطر الإصابة-لذلك تجنب الزيارات لحمايتهم!

 

Dari

شما باید از همه محفل ها و گردهمایی ها خودداری کنید، حتی با خانواده و دوستان تان.

خطر سرایت عفونت در همه تماس های نزدیک زیاد می باشد.

با کمال میل به منزل افراد سالمند و مریض همراه با غذا بروید، اما غذا را در عقب دروازه  بگذاریید.  

با پایان یافت خطر انتشار عفونت، باز هم می توانید با هم ملاقات نمایید.

همه افراد، هم کودکان و هم بزرگسالان می توانند عفونت را انتقال داده و دیگران را مریض بسازند.

همه مسئولیت خود را دارند تا عفونت را به دیگران منتقل نسازند ـ از همکاری تان تشکر!

دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید!

سرفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید!

از لمس کردن چشم ٫ بینی و دهن خودداری کنید!

اگر زکام دارید (سرما خوردید) در خانه بمانید!

فاصله خود را حفظ کنید!

بزرگسالان در معرض خطر قراردارند - برای محافظت آنها ٫ از مراجعه با آنها خود داری کنید!

 

Tigrinja

ካብ ኵሉ ፌስታታትን ኣኼባታትን ተቘጠብ፤ ምስ ስድራን ፈተውትን ከይተረፈ።

ኣብ ኵሉ ዓይነት ዚግበር ናይ ቀረባ ርክባት ዘሎ ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ዓቢ’ዩ።

ናብ ገዛውቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ዝሓመሙን ሰባት ምግቢ ከተብጽሕ ምኻድ ምንም ጸገም የብሉን። ነቲ ምግቢ ግን ኣብቲ እግሪ ማዕጾ ኣብ ደገ ግደፎ።  

ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ምሰብቀዐ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኵሉ ሰብ፡ ቈልዓ ምስ ዓቢ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ማንም ሰብ ኣላጊቡ ንሕማም ኬቃልዕ ይኽእል’ዩ።

ኵሉ ሰብ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ ከየላብዕ ሓላፍነት ኣሎዎ - ንሓገዝካ ነመስግን!

ደጋጊምካ ኣእዳውካ ተሓጸብ፤ ብማይን ሳምናን!

ህንጥሸው ክትብልን ክስዕልን ከለኻ ብመዓጽፎ ቅልጽምካ ገጽካ ክደን!

ኣዒንትኻ፡ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምትንካፍ ኣወግድ!

ጕንፋዕ እንተ ሒዙካ ኣብ ገዛ ኮፍ በል!

ካብ ሰብ ፍንትት በል!

ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ተነቀፍቲ ጕጅለ’ዮም፤ ካብ ሕማም ክትከላኸለሎም ምእንቲ፡ ምብጻሕ ኣወግድ!

 

Somaliska

Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada, xitaa kuwa qoyska iyo saaxiibada.

Khatarta cudur faafintu way weyntahay xilliga xiriiryada dhow oo dhan.

Dadka gaboobay iyo kuwa xanuusanaya u gee raashin laakiin raashinka dhig albaabka hortiisa.  

Marka khatartan cudur faafintu dhamaato ayaad dib u kulmi kartaan.

Dadka oo dhan way sii gudbin karaan cudurkan inuu faafo oo sidaas dadka kale ku xanuusan karaan, caruurta iyo dadka waaweyn labadaba.

Dadka oo dhan mas’uuliyad gaar ah ayaa ka saaran in aanay sii fidin cudur faafintan – waad ku mahadsantahay inaad caawimaad ka geysato!

Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo!

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka!

Guriga joog haddii hargab ku hayo!

Masaafadaada ilaali!

Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo, halaga fogaado boqashooyinka!

 

Engelska

You should avoid attending all parties and gatherings, even with family and friends.

There is a considerable risk of being infected if you are in close contact with others.

Feel free to take food to family and friends but place the food outside their door.

You will have a chance to meet again when there is no longer a risk of infection.

Anyone can pass on the infection and make other people ill, both children and adults.

We are all personally responsible for not passing on the infection to others – thank you for your help and consideration!

Wash your hands often, with soap and water!

Cough and sneeze into your elbow!

Avoid touching your eyes, nose and mouth!

Stay home if you have a cold!

Det här gäller från och med den 29 september

Ytterligare restriktioner tas bort i samband med att steg 4 tas i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Regeringen har beslutat att bland annat ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september 2021.

Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022. Därmed förlänger regeringen motsvarande förordningar lika länge för att fortsatt ha beredskap att hantera pandemin.

Läs mer på regeringens hemsida.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten vad som gäller efter den 29 sptember 2021

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".