Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information om Corona

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. På den här sidan uppdateras informationen löpande.

Uppdatering 31 mars klockan 17.30

Besöksförbud på alla äldreboenden

Det råder sedan några veckor tillbaka besöksförbud på alla våra äldreboenden och LSS-boenden i kommunen. Beslutet har respekterats och övervägande mötts med positiva reaktioner från vår omgivning. Flera kommuner har redan infört detsamma och nu sanktioneras det fullt ut från regeringen. Tidigare fanns en skarp rekommendation att inte besöka äldreboenden. Utifrån behov av tydlighet och enhetlighet går nu alltså regeringen från och med imorgon, onsdag 1 april 2020, vidare till att införa besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Detta för att skydda äldre och sjuka, som är den målgrupp som är mest hotade av coronaviruset.

Vikarier inom vård och omsorg

Från och med 1 april undanber vi vänligt men bestämt alla personer som är över 70 år att inte göra sig tillgängliga som vikarier inom kommunens vård och omsorg. Syftet med detta beslut är att fullt ut skydda riskgrupperna för pågående smitta.

Uppdatering 27 mars klockan 17.30

Nationella prov ställs in fram till 30 juni 

Skolverket har nu beslutat att ställa in alla nationella prov under våren från och med 30 mars till och med 30 juni. Beslutet gäller för alla skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna.

Förbud mot sammankomster på fler än 50 personer 

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Med allmän sammankomst avses:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Vad gäller för daglig verksamhet på Camp Nova?
Socialförvaltningens beslut är att tillsvidare hålla den dagliga verksamheten på Camp Nova öppen som vanligt. Vår bedömning är att ingen aktivitet i huset omfattar fler än 50 personer i samma lokal. Från och med måndag kommer vi däremot börja servera lunchen i två sittningar.

Vi har stor förståelse för den oro som finns utifrån rådande globala krisläge. Camp Nova är stängt för konferenser, studiebesök, elevplaceringar och liknande. Socialförvaltningen följer dagligen de övergripande direktiv som kommunledningen beslutar om. Direktiven baseras på Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Deltagare och medarbetare på Camp Nova ska vara hemma vid av Folkhälsomyndigheten angivna symptom och vara symptomfria i 48 timmar innan återgång i arbete. Om deltagare trots allt kommer till verksamheten och uppvisar symptom körs de omgående tillbaka hem. Det är också bra att känna till att betydligt färre personer  för närvarande vistas i Camp Novas lokaler.

Vill du hjälpa till?

Konsekvenserna av coronaviruset är svåra att överblicka och just nu finns det flera riskgrupper i vårt samhälle som behöver skyddas extra mycket från pågående smitta. Det handlar framför allt om äldre och sjuka personer, som uppmanas att stanna hemma i större utsträckning än tidigare.

Vi behöver dig! Anmäl ditt intresse via vår nya e-tjänst om du vill göra en insats för riskgrupperna i coronasmittans spår. Uppdraget är ideellt och du går in som volontär.


Vill du läsa tidigare uppdateringar? 

Se tidigare uppdateringar om Corona 

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.
  • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

 

Information om hur du skyddar dig och andra från smittspridning finns på Folkhälsomyndigheten.se.

Här finns erbjudanden för dig som konsument som gäller utökad service eller specialerbjudande för riskgrupper.

För dig som är elev eller vårdnadshavare till barn i för- och grundskola finns samlad information här:


Elever skickas hem för distansundervisning

Regeringen har uppmanat huvudmännen ha undervisning på distans för gymnasiet och för vuxenstudier.

 

BRIS 

Just nu är det många barn och unga som hör av sig till Bris för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. 

Här kan du som är ung läsa svar på frågor från Bris kuratorer. Det går också bra att ring till Bris stödtelefon på telefonnummer 116 111.

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information till äldre

Utökad service för dig i riskgrupp

För dig som konsument som gäller utökad service eller specialerbjudande för riskgrupper från företag i Kristinehamns kommun.

Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Folkhälsomyndigheten avråder från onödiga besök och därför har socialförvaltningen i Kristinehamns kommun beslutat att det råder besöksförbud på alla våra äldreboenden. Besöksförbudet gäller tillsvidare från den 13 mars.

Många av våra äldre är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. Undantag kan göras vid särskilda fall.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig enhetschef. Här hittar du telefonnummer till våra äldreboenden.

Dagverksamhet för personer med demens eller minnesproblematik är i gång som vanligt.

Matsalen på Uranus

Matsalen på servicehuset Uranus är stängt från och med torsdag den 19 mars 2020. Besöksförbud gäller alla externa gäster. De som äter i matsalen som bor i Uranushuset får hjälp av hemtjänstpersonal, de som kommer utifrån får matdistribution som Samhall levererad till dörren via insatsen matdistribution som de fått via bistånd. 

Matlåda och matdistribution ingår i förenklat beslutsfattande och om du vill ha ett beslut om matlåda är du välkommen att ansöka om detta direkt via kommunens självservice. Det går också bra att ringa till biståndsenheten för mer information på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30–11.30.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör vi då?

I nuläget är det regionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Värmland leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Kommunen följer utvecklingen och nya besked kan komma med kort varsel.

Röda korsets stödtelefon

Röda korsets stödtelefon är till för allmänheten. Här får du som ringer in möjlighet att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i med coronautbrottet. Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. 

Näringslivssamverkan (Närsam) hjälper dig som företagare och lotsar dig rätt när du har frågor som rör de stödpaket som presenterats. På Närsams hemsida hittar du kontaktuppgifter och aktuell information från regering, myndigheter och kommun som rör dig som företagare.

Våra offentliga verksamheter håller öppet som vanligt och våra egna arrangemang kommer just nu att genomföras som planerat. Om rekommendationerna kring evenemang ändras så uppdaterar vi dig här.

Är du frisk är du hjärtligt välkommen till våra evenemang. Har du symptom, även milda, ska du undvika sociala kontakter. Det innebär att du då till exempel inte ska besöka kommunens bibliotek, museer eller andra offentliga tillställningar.

 

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet kompassen.

För att logga in:

1. Skriv in dina användaruppgifter som du använder för att logga in vanligtvis.

2. En fyrsiffrig kod skickas till det mobilnummer du angivit i fältet fax i personalsystemet Visma. Har du inte skrivit in något nummer så måste du göra det från en tjänstedator.

3. Skriv in koden

4. När du är inloggad kan du läsa nyheterna på intranätet

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".