Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. På den här sidan uppdateras informationen löpande.

Uppdatering 26 november, klockan 14.30

Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall

Sedan den 18 juni hänvisar Region Värmland till Folkhälsomyndigheten då det gäller statistik för antal smittade per kommun. Siffran för Kristinehamn är idag den 26 november 322 smittade, det innebär en ökning med 66 personer i Kristinehamns kommun sedan förra veckan.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du filtrera statistiken efter kommun och vecka, alternativt klicka på kartan för att välja den kommun du vill se.

Maxgräns om åtta personer på allmänna sammankomster har införts

Länsstyrelsen Värmland har den 23 november 2020, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med den, 24 november 2020, och tills vidare.

Länsstyrelsens beslut är fattat på inrådan och i dialog med länets smittskyddsläkare. Beslutet fattas som en nödvändig åtgärd med anledning av rådande smittspridning av Covid-19 i länet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 

Vill du läsa tidigare uppdateringar? 

Se tidigare uppdateringar om Corona 

Det här gäller för våra verksamheter...

De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i länet bör:

 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer. Detta råd omfattar inte resor till arbete, studier/sysselsättning eller vård som kräver att man är på plats.

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

 

Information about Stricter general guidelines

Open PDF for information in other languages.

Reception och växel

Du når kommunens växel på 0550-880 00. Receptionen har anpassade öppettider och är öppen mellan 07.30-16.30 måndag-torsdag och 07.30-16 på fredagar. Socialtjänstens reception når du på telefonnummer 0550-884 00. Har du en fråga till en av våra handläggare rekommenderar vi i första hand att ringa växeln så att du kan bli kopplad. Undvik i största möjliga mån drop-in besök så minskar vi risken för smittspridning.

Möten

Möten med privatpersoner, företag, föreningar eller andra externa aktörer sker i digital form så långt det är möjligt. Om du bokar ett möte med oss så kan vi genomföra detta via teams. Då får du en teamslänk skickad på mejl som du använder för att koppla upp dig till mötet.

Bygglov

Hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan du boka tid för digital bygglovsrådgivning via e-tjänsten bygglovsrådgivning. Där väljer du själv mellan datum och tider för ditt önskade möte. Här bokar du tid med bygglov

Synpunkter och felanmälan

Om du upptäcker att något är trasigt eller inte fungerar i kommunen så anmäler du det som vanligt genom vårt webbformulär. Gå till Felanmälan, synpunkter och Kristinehamnsförslag.

Kristinehamns kommuns arbete följer de nationella riktlinjer och rekommendationer, samt de lokala allmänna råd för Värmlands län som är beslutade, för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. I arbetet med åtgärder och anpassning av våra verksamheter ska kommunen medverka till och underlätta en begränsad smittspridning. Verksamheterna ska prioritera att samhällsviktiga funktioner som behöver anpassas ändå finns tillgängliga för dem med störst behov. Vi har avstämningsmöten varje vecka där chefer från alla verksamheter samt VD i bolagen deltar och redogör för läget.

Beslut om åtgärder och anpassning av verksamheter sker verksamhetsnära och är situationsanpassade, det ska också ske med hänsyn till händelseutvecklingen och med hänsyn till alla samhällets skyddsvärden. Kommunens kommunikation om och med anledning av corona ska vara samordnad och sammanhållen, för att vi ska bidra till att begränsa smittspridningen och hjälpa såväl medarbetare som kristinehamnare att göra rätt.

Så här informerar skolorna vid konstaterad smitta

 • Varje skolenhet informerar separat kring eventuell smitta. Det sker genom information på ytterdörrar och på skolans portal, Unikum. Syftet med informationen är att berätta om att det finns smitta på enheten men också att påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Skolenheten informerar inte om antalet smittade. Vid enstaka utbrott informerar skolenheten och om det är flera fall på en och samma enhet sker samråd med smittskydd om fortsatt hantering.
 • Skolan informerar inte om det är en vuxen eller elev som smittats och inte heller vilken årskurs eller vilket stadie de tillhör.

 • Smittskydd Värmland beslutar om och ansvarar för en eventuell smittspårning. Detta sker oftast efter att flera fall konstaterats vid samma skolenhet.

Så här hanterar socialförvaltningen konstaterad smitta

 • Om vi får en konstaterad smitta på någon av våra enheter isoleras den eller de brukare som är sjuka. Samtidigt begränsas antal personal som jobbar med den eller de som har covid-19.

 • All personal som jobbar på enheten informeras om att det förekommer smitta och ansvarig chef uppdaterar med löpande information om vad som gäller. I samband med detta informeras anhöriga om att vi har en konstaterad smitta på avdelningen och vi avråder starkt ifrån besök.

För dig som är elev eller vårdnadshavare till barn i för- och grundskola finns samlad information här:

 

 

18 november - Information till vårdnadshavare, elever och personal

Med anledningen av den ökade smittspridningen av covid-19 har skolchef, efter dialog med gymnasierektorerna, beslutat att begränsa antalet elever som vistas i skolan samtidigt.

Det innebär att skolorna från och med måndagen den 23 november, delvis kommer gå över till distansundervisning. Upplägget av distansundervisningen kommer se olika ut på de båda skolorna. Eleverna kommer att få information via sin rektor om vad som gäller för just deras årskurs. Informationen kommer ut på Unikum under torsdagen 19 november. Beslutet gäller höstterminen ut, det vill säga fram till jullovet.

De dagar som eleverna är i skolan kommer skolmat att serveras, men det finns tyvärr ingen möjlighet för oss att tillhandahålla matlådor de dagar som eleverna har distansundervisning.

När undervisningen sker på plats kommer vi anpassa verksamheten utifrån de råd Folkhälsomyndigheten gått ut med tidigare.

För att vi ska slippa ytterligare åtgärder eller förlängda restriktioner så är det viktigt att vi alla hjälps åt och ser till att följa de allmänna råden om att vara hemma vid sjukdom, sköta handhygien och hålla avstånd.

 

13 november - Skolans åtgärder med anledning av allmänna råd för Värmlands län

Nu omfattas även Värmland av de utökade allmänna råden som finns för att hantera Covid-19. Skolan, kan till skillnad från andra verksamheter inte stänga då vi har ett uppdrag att tillhandahålla barnomsorg och ska stå för undervisning och tillsyn av våra elever.Vi har också ett ansvar för att det ska finnas en meningsfull fritid för barn och unga.

Folkhälsomyndigheten, (FHM) drar en gräns för aktiviteter för personer födda 2005 och senare. En gräns som även vi kommer följa för musikskola och fritidsgårdar.

FHM har gått ut med särskild information kring Covid-19 och skolan som riskmiljö. Du kan läsa informationen här.

Skolan är ingen riskmiljö enligt folkhälsomyndigheten. Men, det är en plats där många möts och vi behöver därför göra åtgärder både för att minska smittspridningen men också för att öka medvetenheten kring de restriktioner och rekommendationer som finns. Våra åtgärder måste däremot anpassas till vad som är rimligt för verksamheten att hantera.

Skolan ber därför elever, personal och vårdnadshavare, att också ta sitt eget ansvar för det man själv gör utanför sin arbetstid eller undervisningstid. Följ de allmänna råd som finns.

Den här informationen publiceras även på unikum till skolans personal, elever och vårdnadshavare.

Följande åtgärder gäller från och med måndag den 16 november.

 • All simundervisning och bad ställs in för resten av terminen.

 • Besök på gym under skoltid år inte tillåtet.

 • Musikskolan ska fortsatt bedriva verksamhet för personer födda 2005 och senare. Detta under förutsättning att undervisningen bedrivs enskilt eller i mindre grupp där avstånd kan hållas. Med avstånd menar FHM 1-1,5 m. Övrig undervisning får ske digitalt eller ställas in.

 • Fritidsgårdarna har fortsatt öppet, men endast för besökare födda 2005 och senare. Detta gäller från och med 13 november.

 • Vux och SFI ska från och med måndag 16 november gå över till distansundervisning liknande den som ordnades i våras. Det vill säga, undantag görs för studerande på SFI´s lägre kurser och för de moment yrkesvux har och som behöver bedrivas i undervisningslokaler. Berörda rektorer informerar mer i upprättade kanaler.

 • Utvecklingssamtal och andra möten med vårdnadshavare ska ske digitalt. Rektor/strateg kan dock medge undantag från detta. Mer information om digitala utvecklingssamtal finns på Unikum inom kort.

 • Hämtning och lämning på förskola, fritidshem, skola och musikskola ska ske utanför våra lokaler om inte rektor medgett undantag från detta.

 • Vi vädjar till alla vuxna som inte är personal, att fundera över om de behöver besöka våra verksamhetslokaler eller om de kan hantera sitt ärende via telefon eller digitalt. Vi ber också föräldrar att inte vistas i våra lokaler då de väntar på sitt barn, eftersom det är vuxna och inte barn som står för den största spridningen av Covid-19.

 • Öppna förskolan på Familjecentralen Källan är stängd från och med 16 november. Stängningen gäller tillsvidare.

 

26 oktober - Nya förhållningsregler kring covid-19

Från och med måndag 26 oktober införs särskilda förhållningsregler i Region Värmland för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19. Detta meddelade Region Värmland i ett pressmeddelande under gårdagen.

Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola.

Yngre, symtomfria barn kan gå till förskola och skola, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter. Det är alltså bara ungdomar i gymnasieålder och vuxna som omfattas av de nya förhållningsreglerna.

Förhållningsreglerna gäller i minst en vecka från den covid-19-positiva hushållsmedlemmens provtagningsdag. Under tiden personen med symtom inväntar provsvar behöver andra i hushållet inte vara hemma.

Mer information finns i pressmeddelandet på Region Värmlands hemsida.

Mer om förhållningsreglerna

Från och med den 26 oktober gäller följande förhållningsregler för symtomfria personer som bor tillsammans med någon som har testats positivt för covid-19:

 • Barn 0-5 år: Kan gå till förskolan om hen inte har symtom men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter som föreningsaktivitet eller sociala fritidsaktiviteter,(exvis lek med kamrat eller kalas). Barn med symtom ska stanna hemma.

 • Barn från förskoleklass till och med årskurs 9: Ska gå till skolan om hen inte har symtom, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter som föreningsaktivitet eller sociala fritidsaktiviteter, (exvis lek med kamrat eller kalas/fester). Barn med symtom ska stanna hemma.

 • Vuxna och gymnasieungdomar: Ska stanna hemma från arbete och skola, även om hen inte har symtom. Ska inte delta i fritidsaktiviteter. Förhållningsreglerna gäller i minst sju dagar från den dag som personen med testats positiv för covid-19 blev provtagen. Under tiden personen med symtom inväntar provsvar behöver andra i hushållet inte vara hemma.

 • Vuxna och gymnasieungdomar som får förhållningsregler och stannar hemma rekommenderas ta prov för covid-19 dag 5 till 7 om de inte fått symtom före dess. Om provet är negativt och personen är helt symtomfri dag 8, upphör förhållningsreglerna automatiskt. Man bör ändå fortsatt vara observant på symtom och träffa så få personer som möjligt samt undvika att delta i fritidsaktiviteter i ytterligare 7 dagar.

 • Personer som är undantagna från förhållningsreglerna: Personer som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste 6 månaderna. Personer som har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts under de senaste 6 månaderna.

 

1177 sjukvårdsrådgivningen ska inte kontaktas för frågor runt förhållningsregler. Specifik information finns att läsa på webbplatsen 1177.se.

 

23 september - Uppdaterad information om covid-19

I Kristinehamns kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19.

Utifrån rekommendationerna har vi sammanställt det vi ser som centralt kring smittspridning, symtom, närvaro och testning.

Det är viktigt att du som förälder håller dig uppdaterad om de rekommendationer som finns på våra myndigheters webbplatser, eftersom de uppdateras när någon rekommendation tillkommit eller ändrats.

 

Förskolebarn upp till och med 5 år

Provtagning: Normalt inte aktuellt (ingen generell rekommendation).

Stanna hemma vid symtom utan genomförd provtagning:

 • Vid kortvariga symtom: så länge barnet har symtom +2 dygn till.
 • Vid kvarvarande milda symtom (exempelvis lätt snuva och torrhosta): totalt minst 7 dygn efter symtomdebut, varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Stanna hemma om eventuellt prov visar att man har covid-19:

Totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Stanna hemma om eventuellt prov visar att man inte har covid-19:

Tills barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med förskolans egna rutiner för sjukfrånvaro.

 

Barn i förskoleklass och äldre barn

Provtagning: Ja, vid symtom på covid-19

Stanna hemma om provet visar att man har covid-19:

Totalt minst 7 dygn efter symtomdebut varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

Stanna hemma om provet visar att man inte har covid-19:

Tills barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med skolans egna rutiner för sjukfrånvaro.

Stanna hemma vid symtom utan genomförd provtagning:

 • Vid kortvariga symtom: så länge eleven har symtom +2 dygn till.
 • Vid kvarvarande milda symtom (exempelvis lätt snuva och torrhosta): totalt minst 7 dygn efter symtomdebut, varav minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring.

 

Vanliga symtom

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber.

Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

 

Provtagning

Lämna prov för covid-19 om du har symtom. Gäller från förskoleklass. Kontakta 1177 eller din vårdcentral för mer information. Prov kan beställas på 1177.se.

Lämna prov för covid-19

 

Läs mer

Här följer länkar till de vanligaste sidorna om covid-19 på Folkhälsomyndigheten.se och 1177.se.

Folkhälsomyndigheten.se:

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga

1177.se

Om covid-19 - coronavirus

Lämna prov för covid-19

 

Källa: folhälsomyndigheten.se

17 augusti - Välkommen tillbaka till skolan- en påminnelse om hur vi jobbar i en pandemi

Precis som innan sommaren behöver vi fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Det innebär att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer även nu när vi kommit tillbaka från semester och sommarlov.

Här kommer en p​åminnelse om vilka riktlinjer vi följer:

Håll avstånd
Var noga med att undvika trängsel och hålla avstånd till andra på platser där många samlas, till exempel på jobbet och i skolan.

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra.

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

Information till dig som är äldre

Den 22 oktober meddelade socialminister Lena Hallengren att personer som är över 70 år eller i annan riskgrupp ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen. Folkhälsomyndigheten betonar dock att det är viktigt att komma ihåg att ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas hårt till följd av covid-19.

För dig som är över 70 år, eller tillhör en annan riskgrupp, gäller att du nu omfattas av de råd som gäller för alla. Det vill säga att hålla avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma vid minsta symptom.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information till äldre

Aktiviteter och stöd för seniorer

 • Den dagliga verksamheter för personer med demenssjukdom kommer att hållas öppen med max fem deltagare per dag. Här prioriteras deltagarna utifrån de som har störst behov av att delta i daglig verksamhet sett till hemsituation, anhörigvård, hemtjänstinsatser och social isolering. Det är alltid samma personer som deltar tillsammans i grupperna för att minska risken för smittspridning.
 • Det finns möjlighet till telefonkontakt med volontärer från LivÅLust. Kan man själv ta sig ut så finns även möjlighet till sällskap vid promenader. Kontakta Carin Övringe på telefon 0550-88579.
 • Behöver du hjälp med att få hem apoteksvaror eller vill du komma i kontakt med någon att prata med? Eller vill du få information om butikers olika möjligheter till beställning av dagligvaror och hemkörning? Vi har fortsatt kvar Telefonlinjen som du kan ringa kommunens växel på telefonnummer 0550-88 000 på måndagar och onsdagar mellan klockan 09.00-11-00. Du blir där efter uppringd av en volontär.
 • Besök av volontärer är inställda vid boenden. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!
 • Fixartjänst (fallförebyggande tjänster i hemmet hos pensionärer) är fortsatt satt på paus.
 • Pensionärsservice utförs men endast i utemiljö.
 • Matsalen Uranus är fortsatt stängt för allmänheten.

 

Information om kommunens äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har i samråd med Smittskydd Värmland tagit beslutet att införa skärpta allmänna råd även i Värmland. Beslutet gäller från och med 12 november och fyra veckor framåt.

De skärpta råden bygger bland annat på att minska socialt umgänge och fysisk kontakt. I och med detta avråder vi nu starkt er som närstående att besöka våra äldreboenden under en tid framöver, för att minska risken för att föra in smitta på våra boenden nu när smittspridningen är som värst. Istället hjälper vi er gärna med att komma i kontakt via telefon, videosamtal, utevistelser eller promenader under denna begränsade period.

Tveka inte på att höra av er om ni har några frågor eller behöver hjälp med att kontakta era närstående. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig enhetschef. Här hittar du telefonnummer till våra äldreboenden.

Vi arbetar hela tiden med våra hygienrutiner och har gott om skyddsutrustning på våra boenden. Vi följer alltid de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Värmland tagit fram vad gäller hantering av misstänkt- och konstaterad smitta. Här kan du läsa om hur vi arbetar med våra hygienrutiner.

 

Lokala tillfälliga besöksförbud

Regeringen har beslutat om möjlighet att införa lokala tillfälliga besöksförbud på äldreboenden för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Vid ett eventuellt utbrott på något av våra boenden kan tillfälligt besöksförbud bli aktuellt. 

 

Information om hemtjänst

Äldreomsorgen i Kristinehamns kommun är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som har hemtjänst hos oss kommer även fortsatt att få den vård och omsorg du behöver, även om vissa saker kan komma att förändras under en period. Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen inom hemtjänsten jobbar när hon eller han är sjuk. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Värmlands råd och riktlinjer noga. Vi följer också grundläggande basala hygienrutiner för att hindra smittspridning och våra medarbetare vet vad som ska göras om de misstänker att någon är smittad.

Vad gör verksamheten för att förhindra smittspridning?

Det råder allmän smittspridning i samhället vilket innebär att risken för att coronavirus ska spridas i ordinärt boende är stor. Smittan är oundviklig. Hemtjänsten jobbar nu efter förstärkt hygienrutin och med barriärvård. Det innebär att endast en liten personalgrupp inom varje geografiskt område kommer jobba med den eller de brukare som är sjuka i covid-19 eller har förkylningssymptom. 

Vad händer om du som har hemtjänst blir sjuk i covid-19 eller får förkylningssymptom?

Om du skulle få förkylningssymptom kommer vi som jobbar hos dig att göra vårt bästa för att du ska må bättre hemma. Hemtjänsten är van att vårda personer med sjukdom i eget hem. Detta gäller oavsett om du har blivit sjuk av coronaviruset eller inte. När vi jobbar i ditt hem och hjälper dig kommer vi utöver våra vanliga skyddskläder så som handskar och handsprit även använda ytterligare skyddsutrustning när vi arbetar nära dig. Det är en del av vår förstärkta hygienrutin som vi tar till för att hindra smittspridning. Det är vårdcentralens läkare som bestämmer om du behöver lämna prov eller inte. Om du har hemsjukvård kommer våra sjuksköterskor att göra provet hemma hos dig, i annat fall behöver du ta kontakt med din vårdcentral. Det är bra att tänka på att det bara är svårt sjuka som behöver sjukvård vid smitta med covid-19.

Känner du dig orolig?

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära eller hålla kontakt via datorn.

Om du har frågor eller känner oro som är kopplad till din hemtjänst är du alltid välkommen att kontakta ansvarig chef för mer information. Kontaktuppgifter hittar här!

Anhörigstöd

Är du i behov av anhörigstöd? Kontakta Carin Övringe på telefon 0550-88 579.

 

Matsalen på Uranus

Matsalen på servicehuset Uranus är stängt från och med torsdag den 19 mars 2020. Besöksförbud gäller alla externa gäster. De som äter i matsalen som bor i Uranushuset får hjälp av hemtjänstpersonal, de som kommer utifrån får matdistribution som Samhall levererad till dörren via insatsen matdistribution som de fått via bistånd. 

Matlåda och matdistribution ingår i förenklat beslutsfattande och om du vill ha ett beslut om matlåda är du välkommen att ansöka om detta direkt via kommunens självservice. Det går också bra att ringa till biståndsenheten för mer information på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30–11.30.

Maxtaket sänks från 50 till 8 personer

Statsminister Löfven meddelade den 16 november att regeringen beslutat att skärpa råden ytterligare. Ett förslag om att sänka taket från 50 till 8 personer vid allmänna sammankomster ska träda i kraft 24 november och gälla i fyra veckor. Regeringen förbjuder alltså alla allmänna sammankomster med mer än 8 personer. 

Biblioteket är endast öppet för bokade besök och bokbussens turer ställs in

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya skärpta råd för Värmlands län kommer biblioteket endast att ha öppet för bokade ärenden måndag 10-19, tisdag-fredag 10-17 och bokbussens turer ställs in. Detta gäller perioden 14 november till 10 december men beslutet kan komma att förlängas. Alla planerade evenemang och aktiviteter på biblioteket skjuts upp.

Bibliotekets åtgärder och tjänster med anledning av coronapandemin/covid-19

Kultur på distans

Biblioteket erbjuder dig som inte kan besöka verksamheterna just nu alternativ till fysiska besök. Du kan exempelvis höra av dig till biblioteket och beställa en bokkasse som du kan hämta vid entrén utanför biblioteket. Du måste ha ett giltigt lånekort och ha möjlighet att hämta dina böcker under bibliotekets ordinarie öppettider.

Här hittar du alla evenemang i Kristinehamn

Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamns Historiska museum och Bildarkiv

Museerna i Kristinehamn och bildarkivet stänger för allmänheten perioden 13 november till 10 december. Beslutet kan komma att förlängas. Beslutet grundar sig i Folkhälsomyndigheten och Region Värmlands skärpta rekommendationer för Värmlands län där man bland annat avråder från att vistas i inomhusmiljö där människor samlas. Alla planerade evenemang skjuts upp. Museerna ska vara trygga besöksmål och är noga med att följa myndigheternas rekommendationer. Tills nya rekommendationer kommer kan du uppleva kultur digtialt via museernas digitala kanaler. Mer information hittar du här och här.

Konst- och kulturupplevelser finns digitalt

Kristinehamns Historiska och Bildarkiv har gjort några av de lokala utställningarna digitala. Just nu finns 5 stycken. Här kan du se de digitala utställningarna.

Ta del av konsten på Kristinehamns konstmuseum via youtube.

Kommunen avstår från att hyra ut lokaler

Kommunen kommer från och med 12 november inte att hyra ut lokaler till externa aktörer. De bokningar som är gjorda till och med den 10 december kommer att avbokas, detta med hänvisning till de lokala allmänna råden som nu råder i länet. Även gymmet och skyttehallen i Brogårdshallen stängs. Information kring detta har gått ut till berörda privatpersoner och föreningar.

Detta gäller inte våra idrottshallar för bokade träningstider för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Vid dessa tillfällen sker ombyte och dusch hemma och inte i våra omklädningsrum.

Gratis bad för unga pausas

I samråd med Sannabadet har kommunen valt att pausa gratis bad för unga för att minska smittspridningen. Mer information hittar du på kristinehamnarena.se.

Ishallen och allmänhetens åkning

Ishallen kommer endast vara öppen för bokade träningstider för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Vid dessa tillfällen sker ombyte och dusch hemma och inte i våra omklädningsrum. Allmänhetens åkning är för tillfället inte öppen.

Näringslivssamverkan (Närsam) hjälper dig som företagare och lotsar dig rätt när du har frågor som rör de stödpaket som presenterats. På Närsams hemsida hittar du kontaktuppgifter och aktuell information från regering, myndigheter och kommun som rör dig som företagare.

På Närsams hemsida kan du även läsa mer om hur kommunen jobbar med att underlätta för företagare. 

 • Kundfakturor kan delas upp på fler månader
 • Kortare betalningstid på leverantörsfakturor
 • Uteserveringar får öppna tidigare
 • Gratis parkering i centrum - Norra torget samt ”Raggartorget”

I Kristinehamn har flera anpassningar gjorts för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Läs mer på visitkristinehamn.se.

Här hittar du öppettider för Kristinehamns turistbyrå

Handel, restaurang och service

I Kristinehamn har flera anpassningar gjorts för att du ska känna dig så trygg som möjligt. På visitkristinehamn.se hittar du exempel på lokala anpassningar för våra aktiviteter, sevärdigheter och restauranger. 

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet kompassen.

För att logga in:

1. Skriv in dina användaruppgifter som du använder för att logga in vanligtvis.

2. En fyrsiffrig kod skickas till det mobilnummer du angivit i fältet fax i personalsystemet Visma. Har du inte skrivit in något nummer så måste du göra det från en tjänstedator.

3. Skriv in koden

4. När du är inloggad kan du läsa nyheterna på intranätet

 

Information till dig som vikarie inom vård och omsorg

Du som vikarie är en viktig resurs för att vår verksamhet ska fungera bra. Utan dig stannar vardagen för många av våra brukare, kunder och klienter. Därför är det också mycket viktigt att du känner dig trygg när du jobbar på någon av kommunens enheter.

Det pågående utbrottet av coronaviruset har ställt verksamheten för vård och omsorg i en annorlunda situation. Vi jobbar aktivt med att förhindra smittspridning på våra enheter. Det är ett löpande arbete som kräver mycket planering och engagemang. Vi utvärderar läget löpande och justerar arbetssätt för att skapa trygg och säker omsorg både för våra kunder och medarbetare. Att noggrant följa de basala och förstärkta hygienrutinerna är grunden i arbetet för att skapa trygga arbetsplatser. Därför behöver du som jobbar hos oss alltid ta del av vilka hygienrutiner som gäller i olika situationer ute på våra enheter.

Här hittar du en lathund över hygienrutiner i covid-19.

Bemanning och vikarier inom äldreomsorgen

Kommunens gemensamma bemanningscentral ansvarar för att tillgodose verksamheternas behov av vikarier. Enheterna inom vård och omsorg lägger in beställningar som handläggarna på bemanningscentralen tillsätter så långt det är möjligt. Just nu är bemanningsläget stabilt och nya vikarier introduceras löpande. Vi jobbar aktivt med att strama upp och begränsa flödet mellan olika enheter, för att i nästa led begränsa en eventuell smittspridning i största möjliga mån.

Vi begränsar våra timvikarier och poolturer till ett fåtal enheter. Detta gäller både särskilt boende och hemtjänst. När det kommer till timvikarier är arbetsmetoden lika. Vi bokar äldreomsorgens vikarier inom samma enhet i största möjliga mån. Endast i undantagsfall eller om starkt behov föreligger kan vikarier bokas mellan olika enheter. Inom verksamheten för hemtjänsten kan samarbete mellan enheterna förekomma för att lösa de bemanningsbehov som uppstår.

Vad händer när smittan finns i vår verksamhet?

När smitta konstateras på någon av våra enheter, kommer enheten att isolera den eller de brukare som är sjuka och samtidigt begränsa antal personal som jobbar med den som har covid-19. Det innebär att en så liten grupp som möjligt kommer vara involverade i omsorgen av den eller de smittade. Det kan finnas behov att ta in vikarie i direkt anslutning till de som smittats eller på den enheten som de smittade bor på.

Det är viktigt att du som vikarie känner dig trygg och vi som arbetsgivare gör vårt yttersta för att säkra tryggheten på din arbetsplats, särskilt vid konstaterad smitta. Du som går in som vikarie på en enhet där smitta är konstaterad kommer att få en noggrann introduktion kring de skyddsåtgärder och skärpta hygienkrav som gäller. Vi har gott om skyddsutrustning och utarbetade lathundar som ska underlätta ditt arbete. Du kommer också att ingå i ett team och tillsammans kommer ni utföra den omsorg som den smittade behöver.

Ta kontakt med ansvarig chef!

Som vikarie kommer du att informeras om det förekommer smitta på den enhet du är bokad på samt hur rutinerna ser ut för just den arbetsplatsen. Ansvarig chef på enheten kommer ge dig löpande information om vad som gäller. Du kommer också att i största möjliga mån endast bokas på just denna enhet, vilket innebär att du inte kommer tilldelas arbetspass på andra enheter under samma period.

Inom socialförvaltningens verksamheter i Kristinehamns kommun arbetar vi enligt de rutiner som Smittskydd Värmland tar fram. Det innebär att grunden i vårt arbete baseras på basala hygienrutiner, det vill säga att personalen använder arbetskläder med kort ärm som tvättas efter varje arbetspass, att naglarna är korta och utan nagellack, att man inte använder smycken på fingrarna, armband eller klockor. Man ska inte heller använda förband eller stödförband på händer eller armar. Håret ska vara uppsatt om det är längre än till axlarna.

Patientnära arbete

Vid patientnära arbete, det vill säga när man arbetar med ett avstånd på mindre än två meter från patienten, ska man använda visir. Detta gäller oavsett om symptom förekommer eller inte. Riskerar man att få stänk på sig vid hygiensituationer eller vid omläggning, provtagning eller benlindning ska man dessutom ha handskar och förkläde på sig.

Vid misstänkt- eller konstaterad smitta används även munskydd i kombination till visir.

Fler rutiner att förhålla sig till

I och med covid-19 har Smittskydd Värmland tagit fram ytterligare riktlinjer på hur vi ska hantera hygienrutinerna vid en eventuell smitta. Smittskydd Värmland baserar sina rutiner för hur och när skyddsutrustning ska användas på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har ett gott samarbete med Region Värmland och det lokala näringslivet för att se till att vi har den skyddsutrustning som rekommenderas för att förhindra smittspridning och för att kunna vårda de som blir sjuka.

Läs mer om hur vi jobbar med hygienrutiner inom vård och omsorg.

Skyddsvisir i allt vårdnära arbete

Från och med vecka19 följer socialförvaltningen Region Värmlands rekommendation att använda skyddsvisir i allt vårdnära arbete. Det gäller oavsett om symptom förekommer eller inte.

Läs mer om visir i vårdnära arbete, hur vi använder och rengör visir och olika typer av visir.

Här har vi samlat telefonnummer och länkar som du kan använda om du känner oro för dig själv eller någon annan. Du kan också ringa kommunens växel 0550-880 00 så kopplar de dig vidare.

Svenska kyrkan - för alla

En diakon på Svenska kyrkan når du på telefonnummer 0550-879 70 varje vardag mellan klockan 13-15. Kyrkan i Kristinehamn är öppen varje vardag mellan klockan 13-16 med andakt klockan 14 och minikonsert med kyrkans musiker vid 15.30. Jourhavande präst finns tillgänglig mellan klockan 17-08 och nås via 112. 

Telefonlinje vid oro - för barn, unga och föräldrar

Kommunens telefonlinje finns för barn, ungdomar, föräldrar eller andra viktiga vuxna som har oro kring hemsituationen, relationer i hemmet eller annat som påverkas i tider av corona. Hos oss kan då få tips och råd i hur du kan hantera en ovanlig situation och få hjälp med kontakter till andra samhällsinstanser vid behov.

Du når oss på telefonnummer 0550-874 86 och linjen är öppen varje vardag mellan kl 15-17. Vi har tystnadsplikt och du har rätt att vara anonym.

Telefonlinjen är ett samarbete mellan förebyggarenheten, kuratorerna på familjecentralen Källan och familjestödet på socialförvaltningen.

Vid våld i nära relation

Vid pågående brott, ring 112!

Anja Westling är samordnare för våld i nära relation i Kristinehamns kommun och henne når du på telefon 0550-858 45.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.  

Stöd för dig som är under 20 år

Blir du utsatt eller har du en vän som blir det kan du vända dig till  ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

 

För barn och ungdomar

Skolans stöd

Känner du dig ledsen, orolig eller rädd för din egen skull eller för en anhörig? Kontakta din skolkurator eller skolsköterska. De kan hjälpa dig att förstå dina känslor och det som händer. De kan också hjälpa dig vidare till andra professionella om det behövs.

Har du svårt med ditt skolarbete, att genomföra uppgifter eller att delta på lektioner? Hör av dig till din specialpedagog för hjälp och stöd.

Ring kommunens växel, 0550-880 00 och berätta vilken skola du går på och att du vill prata med skolsköterska, skolkurator eller specialpedagog så kopplas du rätt.

Första linjen unga östra

Första linjen unga östra har rådgivningstelefon måndag, onsdag-fredag mellan klockan 09-10, som är öppen för ungdomar och deras närstående. Telefonnummer 010-838 62 06. Du kan också skicka sms till 070-291 51 05, lämna då namn, telefonnummer och ort så skickar vi en tid för telefonsamtal för bedömning.

Första linjen har också öppnat en tillfällig telefonlinje för stöd vid oro gällande rådande situation i samhället. Telefonnumret är 072-452 97 94 och är öppet mån-tis 13-16 samt ons-tor 10-12.

BRIS 

Just nu är det många barn och unga som hör av sig till Bris för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. 

Här kan du som är ung läsa svar på frågor från Bris kuratorer. Det går också bra att ring till Bris stödtelefon på telefonnummer 116 111.

Ungarelationer.se

Blir du utsatt för hot och våld, eller har du en vän som blir det kan du vända dig till  ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

 

För dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Förebyggarenheten

Om du har funderingar eller behöver stöd i ditt föräldraskap kan du kontakta förebyggarenheten. På förebyggarenheten kan du få stöd i form av upp till fem samtal. För kontakt, ring socialtjänstens växel 0550-884 00 och fråga efter förebyggarenheten, eller maila fbe@kristinehamn.se

Familjestödet

Familjestöd finns till för föräldrar, barn och ungdomar i behov av att hitta sätt att hantera svårigheter i vardagen. Samtal kan ske enskilt eller ihop med andra i familjen. Du kan söka till familjestödet på eget hand och då erbjuds du fem samtalstillfällen. Du kan också söka via en handläggare på socialtjänsten. Vid beviljad insats får du hjälp att tillsammans med oss göra upp en plan och formulera mål för hur vi ska gå vidare. För kontakt, ring socialtjänstens växel 0550-884 00 och fråga efter familjestödet.

Misstanke om att ett barn far illa

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du måste inte veta med säkerhet att missförhållanden råder, det räcker med en misstanke. Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget. Du får alltid vara anonym, men tänk på att ansvarig socialsekreterare är skyldig att tala om vem som har gjort anmälan för den som anmälan rör. Vill du vara anonym ska du alltså inte berätta vad du heter när du tar kontakt med oss.

Läs mer på sidan Barn och unga som far illa

Skolans stöd till vuxna

Har du barn i skolan och är orolig för hur ditt barn ska klara skolan? Kontakta specialpedagogen på ditt barns skola. Är du orolig för ditt barns mående? Kontakta skolsköterskan eller skolkuratorn på ditt barns skola. Du når de olika yrkesgrupperna genom att ringa kommunens växel, 0550-880 00 och be att få bli kopplad till ditt barns skola och den du vill prata med.

BRIS för vuxna om barn

Telefon 0771-50 50 50
Mer information finns på bris.se/for-vuxna-om-barn.

Föräldralinjen

Telefon: 020-85 20 00
Mer information finns på mind.se.

Anhöriglinjen

Telefon: 0200-23 95 00
Mer information finns på anhörigasriksförbund.se.

Första linjen unga östra

Telefon: 010-838 62 06
Rådgivningstelefonen är öppen måndag, onsdag-fredag klockan 09-10 för ungdomar och deras närstående. 
Ytterligare information finns på 1177.se

Suicide Zero

Hit kan du kan du ringa helgfri vardag mellan klockan 9-17 på telefonnummer 010 – 200 80 12 eller via kontakt@suicidezero.se. Läs mer på suicidezero.se.

Egenprovtagning

Om du misstänker att du kan ha en pågående covid-19-infektion kan du beställa egenprovtagning via e-tjänsterna på 1177.se.

 1. Logga in på e-tjänsten.
 2. Välj Beställ provtagning covid-19 under rubriken Regionen rekommenderar
 3. Klicka på Ny provtagningsbeställning
 4. Välj Värmland: Egenprovtagning covid-19, för dig med symtom – allmänhet och samhällsviktig verksamhet
 5. Läs igenom informationen om testet
 6. Klicka på Slutför beställning
 7. I nästa steg bokar du tiden för din provtagning, väljer plats och slutför din bokning.

Observera att du som arbetar inom vård och omsorg inte ska göra ett självtest, utan testas internt via din arbetsplats. ​Vid symptom kontaktar du din chef som via personalprovtagningen efterfrågar provtagning. Därefter kommer du att gå till en av vårdcentralerna och ta ett prov.

 

Provtagningsstationer i Kristinehamn

Björkhallen: En provtagningsstation finns placerad vid ishallen Björkhallen och är öppen måndag-fredag 08.00-14.45. Ta med legitimation.

Apoteket Bojorten: Genom ombud (som är symptomfri) kan du hämta ut provtagningskit på Apoteket Bojorten måndag-fredag 09.00-15.00. Ombudet måste ha med sin egen och din legitimation.

Hemleverans: Du kan få ditt provtagningskit hemlevererat på tisdagar och torsdagar mellan klockan 08.30-14.45.

 

Är du folkbokförd i annat län?

Du måste vara folkbokförd i Värmland för att direkt kunna ta del av erbjudandet om egenprovtagning. Om du är folkbokförd i annat län men arbetar eller vistas i Värmland behöver du ta personlig kontakt med Region Värmland för att kunna beställa provtagning. 

Skicka ett mejl till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se. Mejlet ska innehålla en kort beskrivning av ditt ärende och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Skicka aldrig personnummer via mejl. Observera att det kan dröja upp till två dygn innan du får svar.

 

Har du frågor om provtagning eller problem att logga in?

Har du frågor om till exempel hemleveransen eller om provtagningsstationerna kan du skicka din fråga till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

Får du problem med eller har frågor om tjänsten för beställning av egenprovtagning ska du istället kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

 

Information about Stricter general guidelines


Open PDF for information in other languages.

 

Youtube

 

Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

 

Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

 

Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

 

Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

 

Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

 

Informationsnummer 010-831 80 10

Region Värmland har upprättat ett informationsnummer dit du kan ringa för allmänna frågor om coronaviruset numret är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare. 

Inför Ramadan (رمضان)

Du bör undvika att delta i alla fester och sammankomster, även med familj och vänner. Det finns en betydande risk att bli smittad om du är i nära kontakt med andra. Ta gärna med mat till familj och vänner men lägg maten utanför deras dörr. Ni kommer få chansen att träffas igen när det inte längre finns en risk för infektion. Vem som helst kan överföra infektionen och göra andra människor sjuka, både barn och vuxna. Vi är alla personligt ansvariga för att inte överföra infektionen till andra - tack för din hjälp och omtanke!

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten!
 • Hosta och nys i ditt armveck!
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun!
 • Stanna hemma om du har förkylning!
 • Håll dig på avstånd!
 • Äldre är en riskgrupp - för att skydda dem, undvik besök!

 

 

Arabiska

يجب عليك الامتناع عن الذهاب إلى جميع الحفلات والتجمعات، حتى مع العائلة والأصدقاء.

يكون خطر الإصابة بالعدوى كبيرًا في جميع الاتصالات الوثيقة.

لا تتردد في الذهاب بالطعام إلى منازل كبار السن والمرضى، ولكن قم بوضع الطعام أمام الباب. 

يمكنكم الالتقاء مرة أخرى بعد أن ينتهي خطر العدوى.

يمكن لأي شخص أن ينقل العدوى، كما يُمكنه جعل الآخرين مرضى، سواء الأطفال والبالغين.

يقع على عاتق كل فرد منا مسؤوليته الخاصة بعدم نقل العدوى - شكرًا جزيلًا لك على المساعدة!

داوم على غسل يديك بالماء والصابون!

احرص على أن يكون السعال والعطس في مرفق الذراع!

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك!

احرص على البقاء في المنزل عندما تكون مصابًا بالزكام أو إنفلونزا!

حافظ على ترك مسافة كافية آمنة بينك وبين الآخرين!

كبار السن هم من أكثر الناس عرضة لخطر الإصابة-لذلك تجنب الزيارات لحمايتهم!

 

Dari

شما باید از همه محفل ها و گردهمایی ها خودداری کنید، حتی با خانواده و دوستان تان.

خطر سرایت عفونت در همه تماس های نزدیک زیاد می باشد.

با کمال میل به منزل افراد سالمند و مریض همراه با غذا بروید، اما غذا را در عقب دروازه  بگذاریید.  

با پایان یافت خطر انتشار عفونت، باز هم می توانید با هم ملاقات نمایید.

همه افراد، هم کودکان و هم بزرگسالان می توانند عفونت را انتقال داده و دیگران را مریض بسازند.

همه مسئولیت خود را دارند تا عفونت را به دیگران منتقل نسازند ـ از همکاری تان تشکر!

دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید!

سرفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید!

از لمس کردن چشم ٫ بینی و دهن خودداری کنید!

اگر زکام دارید (سرما خوردید) در خانه بمانید!

فاصله خود را حفظ کنید!

بزرگسالان در معرض خطر قراردارند - برای محافظت آنها ٫ از مراجعه با آنها خود داری کنید!

 

Tigrinja

ካብ ኵሉ ፌስታታትን ኣኼባታትን ተቘጠብ፤ ምስ ስድራን ፈተውትን ከይተረፈ።

ኣብ ኵሉ ዓይነት ዚግበር ናይ ቀረባ ርክባት ዘሎ ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ዓቢ’ዩ።

ናብ ገዛውቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ዝሓመሙን ሰባት ምግቢ ከተብጽሕ ምኻድ ምንም ጸገም የብሉን። ነቲ ምግቢ ግን ኣብቲ እግሪ ማዕጾ ኣብ ደገ ግደፎ።  

ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ምሰብቀዐ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኵሉ ሰብ፡ ቈልዓ ምስ ዓቢ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ማንም ሰብ ኣላጊቡ ንሕማም ኬቃልዕ ይኽእል’ዩ።

ኵሉ ሰብ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ ከየላብዕ ሓላፍነት ኣሎዎ - ንሓገዝካ ነመስግን!

ደጋጊምካ ኣእዳውካ ተሓጸብ፤ ብማይን ሳምናን!

ህንጥሸው ክትብልን ክስዕልን ከለኻ ብመዓጽፎ ቅልጽምካ ገጽካ ክደን!

ኣዒንትኻ፡ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምትንካፍ ኣወግድ!

ጕንፋዕ እንተ ሒዙካ ኣብ ገዛ ኮፍ በል!

ካብ ሰብ ፍንትት በል!

ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ተነቀፍቲ ጕጅለ’ዮም፤ ካብ ሕማም ክትከላኸለሎም ምእንቲ፡ ምብጻሕ ኣወግድ!

 

Somaliska

Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada, xitaa kuwa qoyska iyo saaxiibada.

Khatarta cudur faafintu way weyntahay xilliga xiriiryada dhow oo dhan.

Dadka gaboobay iyo kuwa xanuusanaya u gee raashin laakiin raashinka dhig albaabka hortiisa.  

Marka khatartan cudur faafintu dhamaato ayaad dib u kulmi kartaan.

Dadka oo dhan way sii gudbin karaan cudurkan inuu faafo oo sidaas dadka kale ku xanuusan karaan, caruurta iyo dadka waaweyn labadaba.

Dadka oo dhan mas’uuliyad gaar ah ayaa ka saaran in aanay sii fidin cudur faafintan – waad ku mahadsantahay inaad caawimaad ka geysato!

Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo!

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka!

Guriga joog haddii hargab ku hayo!

Masaafadaada ilaali!

Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo, halaga fogaado boqashooyinka!

 

Engelska

You should avoid attending all parties and gatherings, even with family and friends.

There is a considerable risk of being infected if you are in close contact with others.

Feel free to take food to family and friends but place the food outside their door.

You will have a chance to meet again when there is no longer a risk of infection.

Anyone can pass on the infection and make other people ill, both children and adults.

We are all personally responsible for not passing on the infection to others – thank you for your help and consideration!

Wash your hands often, with soap and water!

Cough and sneeze into your elbow!

Avoid touching your eyes, nose and mouth!

Stay home if you have a cold!

Hur du skyddar dig och andra från smittspridning

De nationella allmänna råden gäller fortfarande för alla. 

 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Undvik större sociala sammankomster som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Vill du hjälpa till?

Konsekvenserna av coronaviruset är svåra att överblicka och just nu finns det flera riskgrupper i vårt samhälle som behöver skyddas extra mycket från pågående smitta. Det handlar framför allt om äldre och sjuka personer, som uppmanas att stanna hemma i större utsträckning än tidigare.

Vi behöver dig! Anmäl ditt intresse via vår nya e-tjänst om du vill göra en insats för riskgrupperna i coronasmittans spår. Uppdraget är ideellt och du går in som volontär.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".