Om Närsam

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB (Närsam) är ett helägt kommunalt bolag. Vårt uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv i syfte att skapa tillväxt och ett gott företagsklimat i samverkan.

Vi arbetar med:

  • Befintligt näringsliv
  • Nyföretagande
  • Etableringar
  • Innovation


Vi står för ett långsiktigt och hållbart värdeskapande näringslivsarbete som bygger på kunskap, innovation och anpassningsförmåga.

Vår vision som genomsyrar allt vårt arbete är ”Kristinehamn - den innovativa platsen för fler och starkare företag”.

Vi lotsar dig rätt med dina företagsfrågor! Du hittar oss på tredje våningen i Kristinehamns Conference Center, Västerlånggatan 21.

Madelen Richardsson, VD och näringslivschef

Telefon: 0550-858 66 

 

Daniel Stenborg, innovationsledare

Telefon: 0550-858 14 

 

Maria Springfeldt, näringslivsutvecklare

Telefon: 0550-858 68  

 

Fredrik Mogren, näringslivsutvecklare

Telefon: 0550-858 67  

Post skickas till

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB 
Box 315 
681 26 Kristinehamn

Närsams organisationsnummer är: 559037-7957.

Fakturor skickas till

c/o Kristinehamns Energi AB
Varnumsleden 1
681 93 Kristinehamn

Fakturor som kommer som PDF skickas till: kundtjanst@kristinehamnsenergi.se

Vår styrelse tillsätts av kommunfullmäktige i Kristinehamn.

Sofie Engström, ordförande (s)

 

 

Anders Wiklert, vice ordförande (m)

 

 

Eva Julin Dombrowe (l)

 

 

Jerry Andergrahn (s)

 

 

AnnBritt Schmützer (v)

 

Näringslivsrådet träffas minst fyra gånger per år för att diskutera frågor som berör tillväxt och ett gott näringslivsklimat. Näringslivsrådet består av:

Lars-Johan Mårgård, Handelskammaren Värmlands lokalavdelning i Kristinehamn

Patrik Ekman, Företagarna i Kristinehamn

Kajsa Edbom, LRF i Kristinehamn

Charlotte Nilsson, Omtänksamma Kristinehamn ideell förening

Cajsa Jansson, Visit Värmland

Håkan Wirén, Fastighetsägarna Värmland

Magnus Karlsson, IUC Stål & Verkstad

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".