Till innehållet

Oscar Stjernegatan

2024-06-03 - 2024-06-13

Oscar Stjernegatan mellan Karpgränd och Visnumsgatan kommer vara avstängd för genomfart mellan 3/6 till 13/6 med anledning av kulvertarbete.

Se bild.