Till innehållet

Norra Hamngatan

2024-05-07 - 2024-05-17

Fortsätter arbetet med byggnationen av gång och cykelväg på Norra Hamngatan

Vi planerar att komma igång med byggnationen av gång och cykelvägen och ny asfaltering på Norra Hamngatan. Vi kommer på börja arbetet måndagen den 13/ eller 14/5 med att riva bort asfalt. Mer information finns på https://www.kristinehamn.se/kristinehamn-vaxer/gator-och-infrastruktur/